$
משפט

חשיבותו של הסכם הגירושין

הסכם גירושין טוב הוא כזה המקיף את כל הסוגיות, קטנות כגדולות. מטרתו העיקרית לעצב מחדש את התא המשפחתי לאחר פירוקו ולמנוע מחלוקות. מהן הנקודות החשובות לעריכת הסכם שכזה

עו"ד משה שגב 12:1820.11.17

הם התחתנו בשנת 1999. ברשותם בית בשכונת דניה בחיפה ונדל"ן מניב בברלין. הוא בעלים של חברה להנדסה ובטיחות מבנים והיא מורה לספרות. ביחד הביאו לעולם ארבעה ילדים.  מדוע חשוב כי יערכו הסכם גירושין, בהנחה והצדדים משתפים פעולה ומעוניינים להתגרש בהסכמה ? מה צריך להיות בהסכם כזה ? על שאלות אלה ועוד אענה במאמר הבא.

 

ההחלטה להתגרש טומנת בחובה מתחים, לבטים וקשיים. לא אחת, הצדדים מונעים מהצפה רגשית, כעס ותסכול המעיבים על ניסיון הידברות אפקטיבי. כפועל יוצא, עוצמת הקיטוב מסכלת שיתוף פעולה כנה בין הצדדים.

 

אלה אשר יצליחו להתעלות על עצמם, לכבוש את יצרם ולהביט מעבר לקצה הסכסוך, באמצעות נטרול אמוציות שליליות ככל שיהיו, יסיימו את ההליך בהסכם גירושין. הסכם זה יביא לחיסכון משמעותי בזמן וכסף הכרוך בהתדיינויות משפטיות. לא רק זאת, שיקול הדעת, השליטה וחופש הבחירה אינו מופקע מהצדדים, הזוכים לוודאות משפטית וחוסכים את חוסר הנוחות בניהול התיק.

 

למען הסר ספק, יסויג כי יש לבחון כל מקרה לגופו ולהתייעץ עם עו"ד לענייני משפחה, שהרי ישנם מקרים המחייבים פנייה לערכאות, לרבות במקרים של הברחת נכסים, חוסר שיתוף פעולה אינהרנטי, מעשים פליליים ועוד.

 

מדוע חשוב לגבש הסכם גירושין?

גיבוש הסכם גירושין איננו חובה המוטלת מכוח הדין, אולם חשיבותו של הסכם זה רבה לאין ערוך. הסכם גירושין יכול להשתכלל במספר וריאציות: על ידי הצדדים (אשר יפנו לעו"ד לעגן הסכמותיהם עלי כתב), באמצעות מו"מ בין באי כוח הצדדים או בסופו של הליך גישור. יוער כי האופציה הראשונה ישימה כאשר הצדדים מגיעים להבנות כלליות, שכן נבצר מעוה"ד לייצג צדדים בעלי אינטרסים מנוגדים.

 

הסכם גירושין טוב הוא כזה המקיף את כל הסוגיות, קטנות כגדולות. מטרתו העיקרית לעצב מחדש את התא המשפחתי לאחר פירוקו ולמנוע מחלוקות. ככל וההסכם ינוסח באופן ברור, בהיר, מדויק ומפורט יותר, כך תצטמצם האפשרות להעלות טענות ביחס לפרשנותו, קל וחומר להגיש תביעה מכוחו.

 

למרות שהסכם גירושין הינו חוזה מורכב ואינדיבידואלי, מרבית ההסכמים כוללים התייחסות לסוגיות מרכזיות כגון: משמורת קטינים והסדרי שהות, מזונות ותשלום מדור, חלוקת רכוש וסידור גט.

  

עו"ד משה שגב עו"ד משה שגב

 

להלן חמש נקודות חשובות לעריכת הסכם גירושין, בהתאם לצרכי הלקוח ואפיון התא המשפחתי שלו:

 

1. סוגיית הרכוש עוסקת בבתים, אדמות, מבנים להשקעה, זכויות במקרקעין, מכונית, כסף, מיטלטלין, מניות, חסכונות משותפים, הלוואות, נכסי קריירה ומוניטין עסקי (לא מן הנמנע כי יתעורר הצורך להיעזר בבעלי מקצוע כמו אקטואר או שמאי). יושם דגש להסדרת נושא המשכנתא ואופן תשלומה, ככל ואחד הצדדים ימשיך להתגורר בנכס לאחר פירוק השיתוף. כמו כן, לפי הלכת נניקשווילי בע"א 5598/94, איזון משאבים יעשה לא רק בנכסים חיוביים, אלא גם בנכסים שליליים, כגון חובות שנוצרו על ידי בני הזוג במהלך הנישואין.

 

לשימת לבכם, חשוב לקבל מידע מלא מבן הזוג השני מחשש להברחת נכסים ולהתייחס למקרה שבו יתגלה כי אחד מבני הזוג העלים מידע או רכוש במסגרת הסכם הגירושין.

 

2. מזונות ילדים מורכבים משלושה אלמנטים: צרכים הכרחיים (המכונים "מזונות מעיקר הדין"): במרוצת השנים, גיבשו הערכאות הדיוניות את גדר הצרכים ההכרחיים המינימאליים. נקבע כי אלה כוללים צרכי מינימום כגון מזון, ביגוד, הנעלה, חינוך פורמלי, ביטוח בריאות חובה, טיפול רפואי רגיל ותרופות שגרתיות. צרכים אלו הוערכו בפסיקה בטווח שבין 1,250 שקלים עד 1,500 שקלים לכל ילד. הסכום נחפף בהתאמה כשמדובר במספר ילדים.

 

מדור והוצאות מדור: השתתפות בשכר דירה ועלויות המדור הנלוות לו, כגון: חשמל, מים, גז, ארנונה, כבלים, אינטרנט, ועד בית ושאר הוצאות תחזוקת הבית. סך ההשתתפות ברכיב זה, נקבע בפסיקה בשיעור של 30% לילד אחד, 40% לשני ילדים ו-50% עבור שלושה ילדים ומעלה.

 

צרכים העולים על ההכרחי (המכונים "מזונות מדין צדקה"): חוגים, טלפון נייד, בילויים, קייטנות, שיעור נהיגה, גן, צהרון, תשלומי בי"ס והוצאות רפואיות חריגות (אורתודנטיה, טיפול פסיכולוגי או רגשי וכיוצב'). ככלל, בהוצאות רכיב זה יישאו ההורים באופן שווה, אולם חשוב לפרט את דרך הפעולה בעשותם כן.

 

על הצדדים להחליט מהו סכום המזונות הכולל בהתאם לכללים מנחים אלו, לקבוע את מועד התשלום, אופן ביצועו והצמדתו למדד. בנוסף, יש להתייחס למקרים שיצדיקו שינוי נסיבות בנושא הפחתה או הגדלת התשלום.

 

3. יש לקבוע הורה משמורן ולהסדיר את זכויות ההורה שאינו משמורן להסדרי שהות. לחילופין, בני הזוג יכולים להחליט על משמורת משותפת. בפרק זה יש להסדיר את אופן קבלת החלטות בעניינים הקשורים לילדים לאחר הגירושין, ובכלל זה בנושא המסגרת החינוכית, בריאותם, מקום מגוריהם, אופן יציאתם מהארץ וכיוצב'. על הסדרי השהות להיות מפורטים ככל הניתן, להסדיר שעות וימים קבועים לרבות בשגרה ובחגים. גם כאן, יש להתייחס למקרים שיצדיקו שינוי נסיבות בנושא הסדרי השהות.

 

4. יש לציין בהסכם הגירושין את הסכמתם המשותפת של בני הזוג להתגרש ואת מחויבותם לפנות לבית הדין הרבני לצורך סידור הגט. בכפוף לסידור הגט, מוותרת האישה על מזונותיה, כתובתה ותוספת כתובתה.

 

5. מומלץ לשתף פעולה ולהגיע להבנות אשר יהלמו את רצונותיהם של שני הצדדים, ככל הניתן. יש לזכור כי האושר האישי של כל אחד מבני הזוג הוא משאב חשוב שיסייע לו להתגבר על תמורות החיים בכלל, ועל הליך הגירושין בפרט. צד שיחוש נפסד ומקופח יכלה זמנו בנקמות והגשת תביעות. ומעל זאת, ההורים יחלקו זמני שהות בקרבת ילדיהם וישכילו לעשות אילו ישמרו על יחסים תקינים לטובת גידולם.

 

לסיכומם של דברים, הסכם הגירושין הינו חוזה רגיש ומורכב בעל השלכות מרחיקות לכת. על הסכם זה להסדיר היבטים רבים שבכוחם להשפיע על הצדדים וילדיהם המשותפים. למען הסר ספק, ישנם עוד נושאים רבים אשר מפאת רוחב היריעה אינם פורטו במאמר זה (היעדר תביעות הדדיות, אמצעי פיקוח ובטחונות, סנקציות בגין אי קיום ההסכם, סמכות נמשכת, סודיות מקצועית, התייחסות להליכים המתנהלים בערכאות, ביטול או קיום צווים זמניים, פרשנות ההסכם במקרה מחלוקת, ערוץ התקשרות פורמלי, מוטבים בביטוחים ועוד). כמו כן, ישנן מקרים בו הצדדים ינסו לקיים שלום בית חלף כוונתם להתגרש.

 

אשר על כן, חשוב להיוועץ עם עו"ד לענייני משפחה אשר ימפה את צרכי הלקוח, יעמוד על תכליותיו ויתחם את הסוגיות הצריכות עיון.

 

עו"ד משה שגב עוסק בדיני משפחה וירושה, חדלות פירעון ומשפט מסחרי

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x