$
דוח המבקר 2017

172 פקידים בכירים ברפאל מונו ללא אישור ועדות איתור

דו"ח מבקר המדינה חושף ליקויים חמורים בהליכי המינוי והאיתור של פקידים בכירים בחברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות. על פי המבקר, בחלק מהמקרים הבודדים בהם היו ועדות איתור לא נמצאו פרוטוקולים ונימוקים להחלטות שקיבלו

שחר אילן 15:5925.10.17
דו"ח מבקר המדינה יוסף שפירא חושף ליקויים חמורים בהליכי המינוי והאיתור של פקידים בכירים בחברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות. מדו"ח המבקר עולה כי 172 פקידים בכירים ברפאל, מהם 160 מנהלי אגפים ו-12 סמנכ"לים מונו בשנים האחרונות ללא ועדות איתור ומתוכם 163 גם ללא אישור הדירקטוריון. כתוצאה מכך נוצרו פגיעה בעקרונות השוויון וההוגנות, ליקויים בקביעת תנאי העסקתם של הפקידים הבכירים ופגמים בפיקוח ובבקרה של הדירקטוריון. גם בחלק מהמקרים הבודדים בהם היו ועדות איתור לא נמצאו פרוטוקולים ונימוקים להחלטות שקיבלו. המבקר קובע כי "פעילותה של הנהלת רפאל לא עלתה בקנה אחד עם המנהל התקין האמורה להיות נר לרגליה".

 

בסוף 2015 העסיקה רפאל 81 פקידים בכירים על פי הגדרתה שעלות שכרם באותה שנה הייתה 64.5 מיליון שקל, כלומר עלות של 80 אלף שקל בממוצע לבכיר. אלא שמתברר שההגדרה של רפאל הייתה מצמצמת מאוד.

 

ידידיה יערי מנכ"ל רפאל לשעבר ידידיה יערי מנכ"ל רפאל לשעבר צילום: מיכאל קרמר

 

 

מבקר המדינה מגלה כי בניגוד לחוק החברות הממשלתיות הנהלת רפאל לא קבעה בנוהל כי מנהלי אגפים נמנים עם הפקידים הבכירים וכי נדרש אישור של הדירקטוריון למינויים. התוצאה הייתה שבניגוד לחוק החברות הממשלתיות, רפאל לא הקימה ועדות איתור למינוי מנהלי אגפים ומנכ"ל רפאל אז אלוף מיל' ידידיה יערי לא הביא את המינויים לאישור הדירקטוריון. ברפאל טוענים שבחברה 300 מנהלי אגפים ולכן לא ריאלי שהדירקטוריון ידון במינויים. ההנהלה מסרה למבקר כי בשנים 2013-2016 מינתה החברה 160 מנהלי אגפים.

 

חמור עוד יותר: משנת 2013 ועד 1.1.16 מינה יערי 12 מתוך 16 פקידים בכירים בתפקידי סמנכ"ל ללא שהנהלת רפאל הקימה ועדות איתור. הדירקטוריון אישר תשעה מ-12 מינויים אלו למרות שלא הייתה ועדת איתור. עוד שלושה מינויים כלל לא הובאו לאישור הדירקטוריון.

 

המבקר קובע כי "ההתנהלות האמורה נעשתה אפוא בניגוד לנדרש בחוק החברות הממשלתיות, בתקנות החברות הממשלתיות ובנוהל למינוי עובדים בכירים שרפאל עצמה קבעה. משרד מבקר המדינה מעיר כי יש לראות בחומרה את ההתנהלות האמורה של הנהלת רפאל והדירקטוריון".

 

בתשובתה מסרה רפאל למבקר המדינה כי בארבעה מיקרים שבדק המבקר העובדים הבכירים מונו ללא ועדות איתור לאותו תפקיד שביצעו לפני המינוי. בעקבות שינוי ארגוני בחברה התווספו להם סמכויות ולכן נדרש היה לעדכן את מעמדם לסמנכ"לים.

 

גם בתחום השכר שניתן לעובדים החדשים נמצאו ליקויים. בניגוד לקבוע בחוק החברות הממשלתיות, בשנים 2015-2013 נתנה רפאל מענקי חתימה לעובדים חדשים שהיא עמדה לקלוט או מענקי שימור לעובדים קיימים ובסך הכול לשמונה פקידים בכירים, שישה מהם מנהלי אגפים. זאת, בלי שהנהלת החברה הביאה את הנושא לדיון בדירקטוריון ולאישורו. הנהלת רפאל קבעה בינואר 2015, בהסכם עבודה שנחתם עם סמנכ"ל ב', שכר שחרג בכ-26% מהשכר שאישר הדירקטוריון לסמנכ"ל האמור.

 

מחברת רפאל נמסר בתגובה כי "החברה פועלת בהתאם לכללי המנהל התקין. מינוי עובדי החברה ובכלל זה הבכירים נעשה על סמך מקצועיותם וכישוריהם בלבד והוא המאפשר לה להיות חברה צומחת ורווחית ולהוות נדבך מרכזי בביטחון ובכלכלה הישראלית". עם זאת, נמסר מרפאל כי "דו"ח המבקר מציין מספר ליקויים טכניים אשר חלקם תוקנו והיתר נמצאים בבחינה מול רשות החברות".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x