$
דעות

אקזיט עם באג: החקיקה שתמנע פגיעה באופציות של העובדים

הקצאת אופציות לעובדים היא אחת האלטרנטיבות הפופולריות ביותר לתגמול עובדים בענף הייטק, אבל ההגבלות המושתות עליה מביאות במקרים רבים לשלילת הטבות המס בעת המכירה. תיקון חקיקה שנמצא על השולחן בימים אלה עשוי להסדיר את הנושא

לי-יה ברק-אבדי וגבי ויסמן 08:0129.09.17

ענף ההייטק הישראלי חווה לאחרונה את אחת מתקופותיו היפות עם עסקאות אקזיט חדשות לבקרים במסגרתן נחתמו עסקאות רבות של חברות היי-טק ישראליות אל מול תאגידי ענק בתמורה למיליארדי דולרים. כאשר מגיע רגע המכירה, לא רק בעלי המניות הבכירים נהנים מסכומי הכסף האדירים שנוחתים עליהם אלא גם העובדים שזכו לאורך השנים לקבל אופציות מטעם החברה.

 

כידוע, הקצאת אופציות לעובדים הינה אחת האלטרנטיבות הפופולריות ביותר לתגמול עובדים בעולם ההייטק, במסגרתה העובד זכאי לרכוש את מניות החברה במחיר ידוע וקבוע מראש, כאשר שני הצדדים מבינים כי מדובר בהטבה שיכולה להניב לעובד רווח כספי בעתיד, מבלי קשר לשכרם. ולא זו בלבד, אלא ששיטת תגמול זו מביאה עמה הטבות מס מרחיקות לכת כך שהקצאת האופציות עצמה פטורה ממס במועד ההקצאה, ובמועד מכירתן יתחייב העובד במס, במידה שההקצאה בוצעה בהתאם לכללים מסויימים, בשיעור 25% בלבד (סעיף 102 לפקודת המס).

 

על מנת שהעובדים יוכלו ליהנות בפועל משיעור המס המופחת, צריכה לחלוף תקופה של שנתיים לפחות ממועד הקצאת האופציות ועד למכירתן. לכאורה, מדובר בתנאי סביר עבור העובד: ירצה ליהנות משיעור המס המופחת - ימתין שנתיים. ירצה למכור מהר יותר - ישלם מס בשיעור המלא. אולם הכל טוב ויפה, עד שמגיעים לאירוע של אקזיט.

 

 

 צילום: Shutterstock

 

החברות המעבידות הרי מקצות אופציות לעובדים מעת לעת בהתאם למדיניות התגמול שלהן. כתוצאה מכך, בכל אירוע של אקזיט, בו כמובן לא רק המשקיעים ובעלי המניות המייסדים מוכרים את מניותיהם לחברה הרוכשת, אלא גם העובדים, הרי שלגבי חלקם לפחות, טרם חלפו שנתיים ממועד הקצאת האופציות ועד מועד העסקה וממילא נוצר מצב שבו מחד, העובדים מחויבים למכור את האופציות או המניות לחברה הרוכשת למרות שלא חלפו שנתיים ממועד ההקצאה, ומאידך, הם נאלצים לשלם מס בשיעור מלא מבלי ליהנות מהטבת המס שנקבעה בחוק, בטענה שטרם חלפו השנתיים.

 

הבעיה בעת מכירת אופציות או מניות בעת אירוע של אקזיט אינה מסתכמת רק בהגדלת חבות המס של העובדים שטרם חלפו לגביהם השנתיים, אלא גם בהגדלת חבות המס של החברה המקצה. בעצם בחירתה של החברה להקצות את האופציות במסלול המס ההוני, היא מוותרת על אפשרותה לרשום הוצאות לצרכי מס והיא בעצם העבירה את הטבת המס אל העובדים. אולם במידה והאופציות נמכרות לפני חלוף השנתיים, לא זו בלבד שהעובד ישלם מס מלא, החברה עדיין לא תוכל לחזור ולקבל את ההוצאה שוויתרה עליה במועד ההקצאה.

 

לזכותם של רשויות המס יאמר שמזה שנים ארוכות הן מאפשרות לכל חברה המגיעה לשלב אקזיט לפנות אליה בבקשה מיוחדת לקבל החלטת מיסוי המאפשרת את הטבת המס, גם אם טרם חלפה תקופת השנתיים. עם זאת, רשויות המס ניצלו את ההזדמנות שבה החברה "נאלצה" לפנות אליהם בבקשה לקבלת החלטת מיסוי כאמור, והסכימו להנפיק את החלטת המיסוי רק לאותן חברות שהוכיחו כי במשך כל שנות חיי האופציות הן הקפידו ליישם באופן דקדקני את מדיניותה של רשות המיסים לגבי האופציות, גם במקומות בהם קיים ספק לגבי תוקפה החוקי של מדיניות זו. חברות שלאורך שנות פעילותן החליטו, בתיאום כמובן עם יועצי המס שלהם, ליישם מדיניות שונה ממדיניותה של רשות המיסים בתחום האופציות, נאלצו להתחייב במועד האקזיט כי הם יישמו את כל הנחיות רשות המיסים באופן רטרואקטיבי, וישלמו באופן מידיי את כל המס שיש לכאורה לשלם בהתאם למדיניות רשות המיסים, אחרת תישלל מהעובדים האפשרות לתשלום המס המופחת שנקבע בחוק.

 

במסגרת תיקון 242 לפקודת מס הכנסה שאושר לאחרונה בכנסת, ניתנה לשר האוצר האפשרות לקבוע פעולות מסוימות שייחשבו כ"מכירה שלא מרצון", אשר תאפשר לעובדים ליהנות משיעור המס המופחת גם אם מכרו את האופציות או מניות שלהם טרם חלפה תקופת השנתיים.

 

תיקון החקיקה נועד כדי לפתור את הבעיה המתוארת לעיל, ולאפשר לשר האוצר לקבוע שמכירת האופציות או המניות במסגרת אקזיט מהווה מכירה שלא מרצון שאינה כפופה למגבלת השנתיים.

 

אנו קוראים לשר האוצר להשתמש בסמכותו זו בהקדם האפשרי ועל ידי כך למנוע את הצורך בדיונים ארוכים עד לקבלת החלטת המיסוי המיוחדת. בינתיים, אנו תקווה שרשות המיסים תמשיך לאפשר לעובדים ליהנות משיעור המס בעת אקזיט גם אם טרם חלפו השנתיים, ואת המחלוקות עם החברות המעבידות, ככל שישנן כאלו, תבחן ותסדיר במסגרת דיוני שומות כמקובל ולא "על גבם" של העובדים.

 

הכותבים הינם המנכ"ל והסמנכ"לית המקצועית בחברת אלטשולר שחם בנפיטס בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x