$
משפט

מתי ממנים אקטואר בהליך גירושין

במסגרת הליכי גירושין שירותיו של האקטואר נחוצים לטובת הערכת שווי רכושם ונכסיהם של בני הזוג , ובכך לתרום לחלוקה מיטבית ומבוססת ביניהם - וזאת במקרים בהם לא נערך בין השניים הסכם ממון וקיימת מחלוקת אודות חלוקת המשאבים

עו"ד דרור דיין 15:2629.08.17

לזוגות הנמצאים בהליך גירושין ישנו הרצון שהליך זה יעשה באופן מטיב ונכון עבורם ורבים משתמשים בהליך של גישור, שהצלחתו מביאה לחתימה על הסכם גירושין. בהסכם ניתן למצוא התייחסות מעמיקה לנושאים הנוגעים לחלוקת רכושם ונכסיהם של בני הזוג וכמובן לעניינים משפחתיים ובראשם אופן הטיפול בילדיהם המשותפים.

 

זוגות המעוניינים להתגרש אך מוצאים עצמם במחלוקת באשר לאופן חלוקת רכושם ונכסיהם, בין היתר בשל הקושי לאמוד את ערכם של הנכסים הלא פיזיים (קרנות השתלמות, שווי חברה, קופות גמל ועוד), ישנה האפשרות לפנות לאקטואר.

 

במסגרת פעילותו, יוגדר לאקטואר ניתוח שוויים של נכסים בטווח זמן שלרוב יהיה ממועד תחילת שיתוף (לרוב מועד תאריך הנישואין) ועד מועד הקרע בין בני הזוג וימליץ על אופן חלוקת הרכוש ביניהם במסגרת של איזון משאבים. לא פעם, כאשר בני הזוג מגיעים לפתחו של בית המשפט ובניהם אין עדיין יישוב בנוגע לחלוקת רכושם, רשאי בית המשפט להמליץ לבני הזוג על שימוש בשירותיו של אקטואר ואף להביא למינויו מטעמו.

 

כניסתו של אקטואר לפעולה מביאה אותו, בסופו של תהליך, להעניק לבני הזוג חוות דעת מקצועית הכוללת הערכה כספית אודות כל שווי נכסיהם. בין היתר, כוללת חוות הדעת המקצועית הערכת שווי הנוגעת לנכסים וזאת לאחר ניכויי התחייבויות. על האקטואר להיות בעל ידע רב בכל הנוגע לסוגיות הנוגעות בתחום המיסוי, ביטוחים, פנסיות, חישובי ריביות, הסתברויות תמותה של בני הזוג, זכויות סוציאליות, נכויות, חקיקה עדכנית ועוד.

 

חלק מהנכסים אליהם ייחשף האקטואר יהיו כאלו שאת שוויים קל יותר לאמוד. עם זאת, קיים אתגר רב בכל הנוגע ליכולתו לאמוד נכסים נזילים ונכסים עתידיים. חלק מהנכסים אף אינם ניתנים לפדיון בזמן הליך הגירושין של בני הזוג והם בעצם ממשיכים בצבירת הון. בין היתר מדובר על נכסים הנוגעים להשקעות, ביטוח מנהלים, זכויות פנסיוניות, קופות גמל ועוד. כאן מצופה מהאקטואר לערוך תחשיבים עתידיים לגבי שוויים של הנכסים גם לאחר ביצוע הסכם הגירושין בפועל.

 

במסגרת חישוביו, מביא האקטואר בחשבון גם את אומדן ההלוואות שנלקחו על ידי בני הזוג יחד או בנפרד, תשלומי משכנתא קיימים ואף התחייבויות עתידיות בכרטיסי האשראי. במקרים בהם צברו בני הזוג, במהלך נישואיהם, חובות וגם אם חובות אלו נרשמו על ידי אחד מבני הזוג, יהיו שניהם אחראים במידה שווה על גובה החוב ופירעונו.

 

כפי שציינו קודם, ישנם מקרים בהם מחליטים בני הזוג המתגרשים במינוי אקטואר מטעמם. קיימת אף אפשרות סבוכה יותר בה כל בן זוג ימנה אקטואר מטעמו, כשהאפשרות השלישית היא במינוי אקטואר מטעם בית המשפט.

 

עו"ד דרור דיין עו"ד דרור דיין צילום: ליאור פאוסט

 

במקרים בהם מתקבלות שתי חוות דעת שונות של אקטוארים אשר סותרות האחת את השנייה, לוקח על עצמו בית המשפט במינוי אקטואר מטעמו והוא זה המוסמך על ידי בית המשפט להכריע אודות הסתירות שעלו משתי חוות הדעת השונות שהוצגו ואף יכול לבחור בכתיבת חוות דעת משל עצמו.

 

חוות הדעת של האקטואר כלפי בית המשפט אינה מחייבת והיא מהווה המלצה אשר יוכל לקבלה במלואה, חלקים ממנה או להחליט ולקבוע שיש לדחותה. בפועל, נדירים המקרים בהם בוחר בית המשפט לסטות מחוות הדעת של האקטואר, לבטח אם הוא מדובר על אקטואר שמונה מטעמו. מעבר לכך, במקרים בהם הגיע בית המשפט למסקנה שעבודתו נעשתה בצורה לא אובייקטיבית, בניגוד לכללי הצדק או שמא נפלה בעבודתו שגיאה גסה, רשאי יהיה בית המשפט לפסוק ולהצביע כי חוות הדעת במקרה זה אינה מתקבלת והיא נדחית על הסף.

עורכי דין העוסקים בדיני משפחה ימליצו לזוגות רבים אשר בחרו למסד את זוגיותם לפעול לביצוע של הסכם ממון מחייב. על אף התחושה של בני זוג רבים לפיה הסכם הממון יוצר חשדנות בין בני זוג, עריכתו תביא, בעת גירושין, להליך ברור ומסודר יותר אודות חלוקת הרכוש בין בני הזוג בלא הצורך בשירותיו של אקטואר.

 

בעת הליך גירושין, הופך שירותו של האקטואר לכלי המאפשר בעצם לחשוף לעומק את שווי מלוא הנכסים שצברו בני הזוג מתחילת השיתוף ועד למועד הקרע. דרישות הצד הנחשב מוחלש, בטרם הוחלט על אקטואר, יש וייחשבו זולות ולכן לרוב יציעו עורכי הדין לצד שצבר נכסים רבים יותר, להימנע ממינוי אקטואר ולהגיע להבנות שאולי מרגישות כואבות, אך הן כאפס לחלוקה שתחול לאחר הכנסת אקטואר לתמונה.

 

עו״ד דרור דיין עוסק בדיני משפחה.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x