$
בארץ

אלוביץ' יאבד את רישיון השידור אם יוגש נגדו אישום

כתב אישום מחייב דיווח, ואם חל שינוי בסטטוס הזה, קובע צו התקשורת, רשאים ראש הממשלה ושר התקשורת, לבטל או להתנות את הרישיון. הפעלת סמכות זו כפופה לביקורת בג"ץ

משה גורלי 08:1617.07.17

שאול אלוביץ' הוא כרגע חשוד. אם יוגש נגדו כתב אישום, הוא יהיה צפוי לשלילת רישיונו כמפעיל גוף תקשורת. שני דברי חקיקה ותקדים גד זאבי עוסקים באפשרות זו. הרלבנטי כרגע הוא צו הבזק (כיום צו התקשורת) שקובע שבעל שליטה בשידורי בזק יפרט ויסכים לחשיפת כל מידע שנוגע למעורבותו בפלילים, כאשר ההגדרה היא "אישומים בעבירות פליליות". כלומר כתב אישום מחייב דיווח, ואם חל שינוי בסטטוס הזה, קובע הצו, רשאים ראש הממשלה ושר התקשורת, בהתייעצות עם שר הביטחון, לבטל או להתנות את הרישיון. ככל סמכות שבשיקול דעת, גם הפעלת סמכות זו כפופה לביקורת בג"ץ.

 

 

 

שאול אלוביץ' שאול אלוביץ'

 

 

הצו מקנה שיקול דעת בלבד. החובה לסרב למתן רישיון נתונה לשר רק לאחר הרשעה פלילית, "בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה יש בה כדי למנוע, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, קבלת רישיון כאמור, ואם הוא תאגיד — מנהלו או אדם שהוא בעל עניין בתאגיד לא הורשע כאמור". גם שלילת רישיון מתחייבת במצב הזה, להבדיל משלילתו בעת כתב אישום, שהיא בסמכות שבשיקול דעת.

 

למצב הזה הגענו כמעט בפרשת גד זאבי, אלא שלא היה צורך. עוד לפני שהוגש נגדו כתב אישום, שממנו זוכה, על הסתרת חלקו של מיכאל צ'רנוי במימון עסקת השתלטותו על בזק בשנת 2000, הועברו מניותיו לידי כונס נכסים, עו"ד אלקס הרטמן, מכוח איגרת חוב, ולכן לא ביקש משרד התקשורת לבטל את הרישיון עם הגשת כתב האישום.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x