$
משפט

החופש הגדול החל: אלו הזכויות לבני נוער עובדים 2017

מהו שכר המינימום לבני נוער, מהן שעות העבודה המותרות וימי החופשה על פי חוק. מדריך לנוער העובד

מאת עו"ד אלי נחום 14:0906.07.17

החופש הגדול החל ועשרות אלפי בני נוער יוצאים לעבוד. על פי נתוני שירות התעסוקה. מידי שנה מועסקים בישראל במהלך חופשת הקיץ כ-70,000 בני נוער בממוצע. לפניכם מפורטות זכויות בני נוער עובדים המסכמות את סעיפי החוק החשובים ביותר לידיעת הנוער העובד: שכר מינימום לנוער, שעות עבודה מותרות לנוער, חובות מעסיקי נוער עובד, דמי נסיעות, הפסקות, המלצות להתנהלות מול מעסיק, והנחיות לעבודה בטיחותית.

  

אישור רפואי (תנאי מקדים): בהתאם לפרק השלישי לחוק, נער, שמבקש לעבוד, חייב להיבדק אצל רופא, ולהביא אישור רפואי המתיר את העסקתו. על פי תיקון 18 לחוק מוגדר "אישור רפואי" כאישור מרופא משפחה או רופא מורשה, לפי העניין, המתייחס לכשירותו של הנער לעבוד, מבלי שייכלל בו מידע רפואי אחר.

 

כמו כן במסגרת התיקון הנ"ל התוסף סעיף 16א לחוק, הקובע כי לא יועסק נער ללא אישור רפואי כהגדרתו לעיל. כמו כן המעסיק מחויב לשמור את האישור הרפואי או העתקו במשך כל תקופת העסקתו ועד שנה לאחר סיום העסקתו. בתום התקופה האמורה יבער המעסיק את האישור הרפואי או את העתקו.

 

הצגת תעודת זהות (תנאי מקדים): על המעסיק לשמור העתק של תעודת הזהות כאמור במשך כל תקופת העסקתו ועד שנה לאחר סיום העסקתו. בתום התקופה האמורה יבער המעסיק את העתק תעודת הזהות.

 

גיל העסקה: גיל העסקה המותר במהלך חופשות הלימודים עומד על 14.

 

שעות העבודה המותרות ביום:

ימים א'-ה': עד 8 שעות ביום.

 

במקרים מסוימים נער בגיל 16 ומעלה, המועסק במקום עבודה בו חל הסכם ליום עבודה ארוך יותר כאמור בסעיף 5(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 - עד 9 שעות ביום. שעות העבודה המותרות בשבוע עומד על 40.

 

בימי שישי וערב חג - עד 7 שעות.

 

 

עו"ד אלי נחום עו"ד אלי נחום צילום: דורון לצטר

 

שכר מינימום החל מינואר 2017:

עד גיל 16 – 20.23 שקל לשעה ו- 3,500 שקלים לחודש.

עד גיל 17 – 21.68 שקלים לשעה ו- 3,750 שקלים לחודש.

עד גיל 18 –23.99 שקלים לשעה ו- 4,150 שקלים לחודש.

 

הודעה לעובד על תנאי העסקה: יש למסור לנער עובד הודעה על תנאי עבודתו, וזאת תוך 7 ימים מהיום בו החל הנער לעבוד אצל המעסיק. החובה למסור הודעה כאמור, חלה גם לגבי שינוי בתנאי העסקה, מהיום שנודע למעביד על השינוי.

 

הפסקות: ביום עבודה העולה על 6 שעות - הפסקה בת 45 דקות לפחות, מתוכה חצי שעה של הפסקה רצופה.

 

בימי שישי וערבי חג - הפסקה בת חצי שעה לפחות.

 

נער, כמו כל עובד אחר זכאי במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו, וזמן זה ייחשב חלק משעות עבודתו, לכל דבר וענין.

 

עבודת לילה: בהתאם לחוק עבודת נוער אסור להעסיק בני נוער שטרם מלאו להם 16 שנים (שחוק לימוד חובה חל עליהם בין השעות 20.00 בערב ל- 08.00 בבוקר.. צעיר (מי שמלאו לו 16), שחוק לימוד חובה לא חל עליו לא יועסקו בין השעות 22:00–08:00 (1).

 

בהתאם לתיקון 18 לחוק אשר פורסם ביום 7/4/2016, נוסף סעיף 24א לחוק, לפיו בחופשת לימודים רשמית, מעסיק רשאי להעסיק נער מגיל 16 עד השעה 24:00, ובלבד שאם ההעסקה הסתיימה אחרי השעה 23:00 המעסיק ידאג להחזרתו של הנער העובד לביתו בסיום העבודה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו.

 

ההוראה הנ"ל לא תחול על ענפי עבודה מסוימים או על עבודה מסוימת ששר הכלכלה והתעשייה קבע כי הם עלולים לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הצעיר.

הוראה זו תוקף עד ליום 1 בספטמבר 2019.

 

עבודה בשעות נוספות ובשעות מנוחה שבועית אסורה

 

מס הכנסה: ההכנסה חייבת במס. נער בגיל 16-18 זכאי לנקודת זיכוי בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות.

 

ביטוח לאומי: המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת. החל ממשכורת אפריל 2011 - 0.38% עד 4,984 שקל ו- 0.93% מסכום זה ועד המקסימום (73,422 שקל). אין ניכוי משכר העובד.

 

נקודות חשובות נוספות שכדאי לדעת ולזכור:

 

● המעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום לפי החוק, גם אם אתם מוכנים לעבוד בעבור שכר נמוך יותר. לפרטים נוספים, ראו: שכר מינימום לנוער.

 

● אסור להטיל על נוער עובד עונשים וקנסות כספיים, גם אם שברו בטעות כלי כלשהו במהלך העבודה.

 

● עבור כל יום בו הגיע הנער/ה (או היו עשויים להגיע) לעבודה בתחבורה ציבורית, מגיע לכם החזר לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי" (לפי הזול מבניהם).

 

● גם עבור תקופת "התלמדות" או "ניסיון" המעסיק חייב לשלם לכם שכר החל מהשעה הראשונה.

 

● עבור ימי הכנה וישיבות עבודה (כולל השתלמויות והכנות לקראת קייטנות) יש לשלם לכם על פי שעה.

 

● בני נוער זכאים למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות.

 

עו״ד אלי נחום עוסק בדיני עבודה

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x