$
משפט

בכפוף לשימוע: כתב אישום נגד מנכ"ל דניה סיבוס, רונן גינזבורג, על תיאום מכרז בשוהם

גינזבורג והחברה חשודים שהסתייעו בבעל השליטה בחברת אברות הבורסאית, גבי מגנזי, לקבל מידע פנימי מבכירה בחברה הכלכלית בשוהם, וזאת כדי לתאם הצעות מחיר במכרז לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באזור התעשייה הצפוני ביישוב. מגנזי עצמו חשוד בנוסף בזכייה במרמה במכרזי תשתיות בהיקף של 290 מיליון שקל

תומר גנון 12:2614.06.17

הפרקליטות ורשות ההגבלים העסקיים זימנו לשימוע לפני הגשת כתב אישום את גבי מגנזי, בעל השליטה בחברת אברות הבורסאית ומגנזי תשתיות, וכן את מנכ"ל חברת התשתיות דניה סיבוס, רונן גינזבורג והחברה עצמה בחשד לתיאום הצעות במכרז תשתיות בישוב שוהם.

למגנזי מייחסת הפרקליטות עבירות של קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במרמה, זיוף מסמך, מרמה והפרת אמונים, עבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים, עבירות לפי חוק לאיסור הלבנת הון ועבירות נוספות. לגינזבורג מיוחסות עבירות על חוק ההגבלים העסקיים, עבירות של הלבנת הון ועבירות נוספות. כמו כן זומנו לשימוע בפרשה זו מזכירת החברה הכלכלית לשוהם לילך הירש; מיכאל בראשי וחברת זלמן בראשי ואחיו בע"מ; וכן ניר עפרוני וחברת רולידר בע"מ.

 

גבי מגנזי גבי מגנזי

 

החשד: המידע דלף, המכרז תואם

 

על פי החשד בחודש ספטמבר 2011 פרסמה החברה הכלכלית שוהם מכרז לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באזור התעשייה הצפוני היי פארק בשוהם. המכרז נערך בשיטה של אומדן סגור, לפיה המתמודדים נדרשים להציע הצעות מחיר אשר תיבחנה ביחס לאומדן, שאינו ידוע להם. בתנאי המכרז נקבע כי הצעות שתהיינה נמוכות ביותר מ–20% מהאומדן תיפסלנה על הסף.

 

"מגנזי תשתיות" של גבי מגנזי התמודדה במכרז, ובחודש ספטמבר 2011 קיבל מגנזי שלא כדין את האומדן מאחד מאנשי החברה הכלכלית שוהם, שזהותו אינה ידועה. מגנזי תיאם את הצעותיהם של המתמודדים האחרים במכרז במטרה לקבוע את ההצעה הזוכה, לשמש כקבלן משנה של הזוכה, ולקבל את כספי המכרז.

 

לפי החשד, לקראת הגשת ההצעות במכרז תיאם מגנזי עם בראשי, עפרוני ומנכ"ל דניה סיבוס גינזברג, שהם בכירים בענף הבנייה, וכן עם חשודים נוספים, את הצעות המחיר שנמסרו למכרז. בנוסף, טרם פרסומו של המכרז, העמידה הירש, כאמור מזכירת החברה הכלכלית לשוהם, את מסמכי המכרז לעיונו של מגנזי, דבר שנתן למגנזי יתרון ביחס למתמודדים אחרים ועזר למגנזי לתאם את ההצעות עם החשודים.

 

לאחר פרסום המכרז סיפקה הירש למגנזי באופן שוטף מידע באשר להתקדמות המכרז ואף ערכה לבקשתו טיוטת פרוטוקול סיור קבלנים בטרם העברתה לאישור בחברה הכלכלית, והנפיקה קבלה וחשבונית מס כוזבות. במספר הזדמנויות קיבלה הירש ממגנזי טובות הנאה שונות.

 

גינזבורג. הפרקליטות מייחסת לו עבירות על חוק ההגבלים העסקיים ועבירות הלבנת הון גינזבורג. הפרקליטות מייחסת לו עבירות על חוק ההגבלים העסקיים ועבירות הלבנת הון צילום: גיל יוחנן

 

החשד נגד מגנזי: זכייה במכרזי ענק במרמה

 

לפי כתבי החשדות בפרשה אחרת, בשנת 2005, רכש מגנזי חברה את "מגנזי תשתיות", שהייתה במועד הרכישה חברה קבלנית רשומה בפנקס הקבלנים. בסמוך לאחר הרכישה, פנה מגנזי לגיל שולדנפריי, מהנדס אזרחי שזומן גם הוא לשימוע, וסיכם עמו כי יירשם במרשם החברות ואצל רשם הקבלנים באופן פיקטיבי כבעל מניות, כמנהל פעיל וכמהנדס לסיווג של החברה, וזאת כדי להשתמש בשמו והכשרותיו של שולדנפריי כבסיס להמשך רישומה של "מגנזי תשתיות" בפנקס הקבלנים ולשמר את סיווגיה הקבלניים הגבוהים.

 

על פי החשד, במשך שנים לא מילא שולדנפריי כל תפקיד הנדסי במגנזי תשתיות, לא ניהל אותה, לא היה מעורב כלל בפעילותה העסקית או המקצועית, ולא פיקח או נשא באחריות כלשהי לעבודות אותן היא ביצעה. לאחר שמגנזי קיבל במרמה את רישיון הקבלן של "מגנזי תשתיות", הוא התמודד וזכה באמצעות "מגנזי תשתיות" במספר מכרזים שפורסמו ע"י רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים שונים ורבים. לאחר הזכייה במכרזים שלא כדין, שילמו הרשויות המקומיות והתאגידים העירוניים ל"מגנזי תשתיות" כספים בסך כולל של מעל ל-290 מיליון שקלים.

 

הפעילות הכספית בקבוצת מגנזי התאפיינה בהעברות כספיות רבות ותדירות מחשבונות הבנק של מגנזי תשתיות לחשבונות הבנק של התאגידים השונים בקבוצה. כל מניותיה של מגנזי תשתיות הוחזקו באופן פיקטיבי ולמראית עין ע"י שולדנפריי, כאשר מגנזי היה בעל השליטה האמיתי בחברה. כמו כן, מגנזי העביר את הרכוש האסור מ"מגנזי תשתיות" אל חברות אחרות בקבוצת מגנזי בהן שלט. ההוצאות הכספיות השונות של קבוצת מגנזי, וכן חלק מהוצאותיו הפרטיות, שולמו מחשבונות הבנק של חברה בבעלותו, ונרשמו בספרי הנהלת החשבונות של אותה חברה.

 

עו"ד איתן מעוז עו"ד איתן מעוז צילום: עמית שעל

החקירה נוהלה בידי משטרת ישראל, מחלקת החקירות של רשות ההגבלים העסקיים וחקירות מס הכנסה מרכז בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. התיק מנוהל בידי עוה"ד אורי פרייסמן ועדי אפלבוים גרוזמן מפרקליטות מיסוי וכלכלה, בשיתוף עם עוה"ד אבי גרוסמן ועדי גנוט מהמחלקה המשפטית של רשות ההגבלים העסקיים.

 

מעו"ד איתן מעוז המייצג את רונן גינזבורג נמסר: "הטענה בדבר מעורבותו של רונן גינזבורג בתיאום המכרז אינה נכונה. במהלך השימוע יתבהרו הדברים במלואם".

 

לא היה ניתן להשיג את תגובת סנגורו של גבי מגנזי, עו"ד ז'ק חן.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x