$
משפט

המדינה לבג"ץ: אי אפשר לדחות את יישום מס דירה שלישית ביותר מחודש

יום לאחר שמנהל רשות המסים החליט לדחות את מועד גביית מס דירה שלישית לסוף יולי, מבהירה המדינה לבג"ץ: דחייה גביית המס בחודשיים נוספים תיצור חוסר ודאות בשוק הדיור ותעלה מאות מיליונים לקופת האוצר

עמרי מילמן 16:3113.06.17

"דחיית יישומו של חוק מס דירה שלישית תפגע בבעלי שלוש דירות שכבר נערכו למכור את דירותיהם ובקופת המדינה - כך טוענת המדינה בתגובה שהעבירה לפני זמן קצר לבג"ץ. התגובה ניתנה לעתירות שהוגשו נגד חוק מס דירה שלישית. העותרים ביקשו לדחות ב-90 יום הן את מועד הדיווח שנקבע לבעלי שלוש דירות והן את המועד שנקבע לגביית התשלום הראשון.

 

בתשובה שהעבירה המדינה באמצעות הפרקליטות היא ציינה כי אין מקום לדחות את יישום החוק, היות שמשמעות הדבר היא למעשה מתן מתן צו ביניים שמשעה את כניסת החוק לתוקף. בפועל, כפי שפורסם אתמול החליט מנהל רשות המסים משה אשר לדחות את גביית מס דירות שלישית לסוף יולי. לטענת הפרקליטות, לא ניתן לדחות את מועד זה בחודשיים נוספים, לאור ההסתמכות של חלק מבעלי הדירות  על החוק.

דירות חדשות. 512 בעלי דירות כבר הסתמכו על החוק ומכרו את דירותיהם דירות חדשות. 512 בעלי דירות כבר הסתמכו על החוק ומכרו את דירותיהם צילום: דוד הכהן

 

על פי תשובת המדינה, 512 בעלי דירות כבר הסתמכו על החוק ומכרו את דירתם - וקיבלו עקב כך מענק מהמדינה, וחלקם אף ביקשו להפקיד את תמורת המכירה שלהם בקופת גמל על פי תנאי החוק (המאפשרים למשוך את הכספים לאחר גיל 60 עם פטור מלא ממס).

 

בתשובתה מציינת הפרקליטות כי הדחייה בחודש ניתנה "מתוך הנחה שעד למועד זה תתבהר תמונת המצב המשפטית". בכך רומזת המדינה על הציפיות כי פסק דין בנושא יינתן בקרוב. בפועל עבר יותר מחודש מאז התקיים הדיון בנושא בבית המשפט העליון, שבסופו נשאלה המדינה אם שר האוצר כחלון מוכן לחוקק מחדש את החוק. בינתיים השיבה המדינה בשלילה להצעה, והשופטים טרם קיבלו כל הכרעה בנושא.

 

עוד נכתב בתשובת המדינה כי לא ניתן לדחות ביותר מחודש את מועד יישום החוק, היות שהחלטת מנהל רשות המסים על דחייה זו נגזרה מהמועד האחרון למתן התמריצים עבור מכירת דירות להשקעה. בתגובה מציינת הפרקליטות כי "ליישומם של תמריצים אלה נודעת חשיבות הן לחייבים במס הזכאים להם, והן להגשמת האינטרס הציבורי לעידוד מכירת דירות חייבות.. נוכח המועדים האחרונים שנקבעו בחוק לזכאות לתמריצים, עלולה הארכת תקופת אי הוודאות מעבר ל-31.7.2017 לעורר קושי מעשי בקרב ציבור החייבים ואף להשליך על יכולתו של החוק להגשים את תכליתו".

 

עוד מתייחסים בתגובה לצד הכנסות המדינה ממסים, שהיו אמורות לעמוד על 900 מיליון שקל בשנה. דחייה משמעותית יותר של התשלום, עלולה לפגוע גם בקופת האוצר.

 

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x