$
מגזין השקעות מאי 2017

הדירוג הפיננסי

מודל הדירוג: כך בדקנו מי ניהל הכי טוב את הכסף שלנו בשנת 2016

מגזין כלכליסט ו-IFO בדקו את הביצועים של קרנות הנאמנות, קופות הגמל, ביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות

אתי אפללו 09:3510.05.17

קרנות נאמנות: דירוג מגזין כלכליסט ו־IFO כלל את כל הקרנות בישראל שלא ביצעו שינוי מדיניות בשלוש השנים הנכללות בדירוג (2016–2014), ובסוף 2016 ניהלו לפחות 10 מיליון שקל. בחינת ביצועי הקרנות נעשתה לפי הקטגוריות של רשות ניירות ערך (למעט קרנות מחקות וקרנות כספיות שלא דורגו). קטגוריות שלא היו בהן לפחות חמש קרנות שעמדו בקריטריונים אלה הושמטו מהדירוג. כמו כן הושמטו ממנו גופים שלא ניהלו לפחות חמש קרנות העומדות בקריטריונים. הקרנות נבחנו לפי תשואה מותאמת סיכון לפי מודל מורנינגסטאר* לשלוש שנים, דורגו ביחס לקרנות האחרות בקטגוריה, ומשקלול התוצאות בקטגוריות השונות התקבל הגוף המנהל שהוביל את הדירוג.

 

קופות גמל: דירוגן נעשה לפי הקטגוריות המדווחות למשרד האוצר. בדירוג השתתפו רק קופות שניהלו יותר מחצי מיליארד שקל בסוף 2016 ורק הקופה הגדולה ביותר של כל בית השקעות או חברת ביטוח בכל מסלול. תוצאות הקופות נבחנו כתשואה מותאמת סיכון לפי מודל מורנינגסטאר ביחס לקופות באותו מסלול. בדירוג של הקופות הכלליות והאג"חיות ניתן משקל של 34% לתשואה מותאמת סיכון בת חמש שנים, 33% לתשואה מותאמת סיכון בת שלוש שנים ו־33% לתשואה מותאמת סיכון של השנה האחרונה. מכיוון שמרבית הקופות הוקמו מחדש ב־2016 עקב יישום המודל הצ'יליאני, בדירוגי הקופות לפי גיל בחינת התשואות מתייחסות רק ל־2016, וזאת על אף העדיפות שקיימת בבחינת תשואות לטווח ארוך במכשירי חיסכון לטווח ארוך. המסלולים המופיעים בדירוג הם מסלולים שבהם יש לפחות שלוש קופות העונות על קריטריוני הדירוג.

 

ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה: תוצאות ביטוחי המנהלים (קרן י') וקרנות הפנסיה המקיפות נבחנו כתשואה מותאמת סיכון לפי מודל מורנינגסטאר, וזאת ביחס לביטוחי המנהלים האחרים ולקרנות הפנסיה האחרות, בהתאמה. הביטוחים והקרנות שהשתתפו בדירוג היו אלה שניהלו יותר מחצי מיליארד שקל בסוף 2016. בדירוג הכולל ניתן משקל של 34% לתשואה מותאמת סיכון בת חמש שנים, 33% לתשואה מותאמת סיכון בת שלוש שנים ו־33% לתשואה מותאמת סיכון של השנה האחרונה. נוסף על המסלול הכללי, יתר המסלולים המופיעים בדירוג הם מסלולים שבהם יש לפחות שלוש פוליסות או קופות העונות על קריטריוני הדירוג.

 

קרנות השתלמות: התוצאות נבחנו כתשואה מותאמת סיכון לפי מודל מורנינגסטאר, כאשר בדירוג השתתפו קרנות שניהלו יותר מחצי מיליארד שקל בסוף 2016, ודורגה הקרן הגדולה ביותר של כל בית השקעות או חברת ביטוח. בדירוג הכולל ניתן משקל של 34% לתשואה מותאמת סיכון בת חמש שנים, 33% לתשואה מותאמת סיכון בת שלוש שנים ו־33% לתשואה מותאמת סיכון של השנה האחרונה. נוסף על המסלול הכללי, המסלולים שדורגו הם אלה שבהם יש לפחות שלוש קרנות העונות על קריטריוני הדירוג.

 

* מודל מורנינגסטאר: המתודה משלבת ניתוח תשואות ביחס לרמת הסיכון של המכשיר הפיננסי על פני תקופת הזמן. הסיכון מאופיין על פי כל השינויים החודשיים בביצועי הקרן בתקופת המדידה, בדגש רב יותר על שינויים שליליים. המתודה מתגמלת ביצועים עקביים ומפחיתה את הסיכון שביצועים חזקים וקצרי טווח יסתירו את רמת הסיכון האמיתית.

 

התפלגויות השקעות הנכסים והיקפם נכונים לסוף 2016

בטל שלח
    לכל התגובות
    x