$
דעות

האם ייפוי כוח גובר על צו ירושה?

מחלוקת בין אחים שגילו כי אחד מהם קיבל לידיו בטרם מות אמם ייפוי כוח להעברת כל זכויות המקרקעין של הגיעה לביהמ"ש והעלתה לדיון שאלה משפטית לא פשוטה

טל ספיר 08:1521.04.17

האם ניתן להעביר זכויות במקרקעין של אדם שנפטר, גם אם לא נערך, טרם פטירתו, הסכם להקניית זכויותיו במקרקעין? בית המשפט המחוזי בנצרת עסק לאחרונה בשאלה מעניינת זו, וקבע כי גם אם לא נערך הסכם, ניתן להעביר את הזכויות במקרה כזה, אפילו מכוחו של ייפוי כוח בלתי חוזר, עליו חתם המנוח.

 

תחילתה של הפרשה במחלוקת בין אחים, שהוריהם נפטרו זה מכבר. המקרקעין נשוא המחלוקת היו במקור בבעלותו של אביהם המנוח של בעלי הדין, והזכויות בהם הועברו במלואן על שם אמם המנוחה של בעלי הדין, מכוח צו ירושה.

 

לאחר פטירתה של האם, ניתן בעניינה צו ירושה. בשלב זה נודע לילדיה, כי אחד מאחיהם החל לפעול לרישום זכויות במקרקעין וזאת מכוח ייפוי כוח עליו חתמה האם המנוחה עוד בחייה.

 

בנסיבות אלה נאלצו האחים "המקופחים" להגיש בקשה למתן פסק דין הצהרתי שיצהיר על בטלותו של ייפוי הכוח, ובקשה לצו שימנע את העברת זכויותיהם במקרקעין מכוחו של ייפוי הכח לאח "הסורר".

 

טענתם שובת הלב של האחים התובעים, שאין זה סביר שאמם הייתה מקפחת אותם ומעבירה את כל הזכויות במקרקעין לרבות בדירה בה גר אחד מהם, דווקא על שמו של אחד מהאחים. התובעים גם טענו שהאם ככל הנראה בחייה הייתה מושפעת על ידי האח וייתכן שהוא ניצל זאת לרעה תוך פגיעה בזכויותיהם.

 

האח הנתבע טען לעומת זאת, כי אמם המנוחה ערכה ייפוי כוח בלתי חוזר מספר שנים קודם לכן, ובמסגרתו למעשה העבירה את מלוא זכויותיה במקרקעין שבמחלוקת לבעלותו. לכן, לשיטתו של האח הנתבע, האם לא יכולה היתה להוריש לאחיו התובעים מה שאין לה בעת פטירתה.

 

במהלך הבאת העדויות התבררה האמת רחוקה מאוד מכפי שראוה האחים התובעים. התברר, עד כמה הייתה האם היתה מאוכזבת ושבורה נפשית מהתנהגות האחים התובעים עד כדי כך שחששה מפני זיופי חתימותיה על ידם, ועל כן ערכה את ייפוי הכח המדובר במטרה להעביר את זכויותיה במקרקעין על שם האח הנתבע כדי שזה יעשה בהם כרצונו.

 

 צילום: bigstock

בהקשר זה הסביר בית המשפט שייפוי כוח בלתי חוזר יכול להוות "מסמך בכתב" שדי בו ליצור 'התחייבות לעשיית עסקה במקרקעין', כדרישת חוק המקרקעין, כך שגם בהיעדר מסמך נוסף או נפרד (כגון הסכם העברת זכויות), יש להכיר בקיומה של זכותו של האח הנתבע במקרקעין מכוח ייפוי הכוח, משום שיפוי הכח, משקף התחייבות חוזית של האם המנוחה להקנות במתנה את זכויותיה במקרקעין לנתבע, וכן משקף הרשאה בלתי חוזרת מצד האם, להבטיח לנתבע זכויות אלו.

 

לא מדובר במסקנה פשוטה כלל וכלל. יפוי כח בלתי חוזר להעברת זכויות במקרקעין, ככלל, הינו מכשיר למימוש זכויות על פי הסכם חיצוני, עצמאי, שנערך בין שני צדדים. ריכוך דרישת הכתב אפוא מוסבר על ידי בית המשפט, בכך שהובאה בפניו עסקה בדבר העברת זכויות במשפחה במקרקעין, שכשגרה, נעשות באמצעות ייפוי כוח בלתי חוזר בלבד, ללא הסכם מכר נוסף או נלווה.

 

לסיכום, התוצאה אליה הגיע בית המשפט במקרה זה, משקפת את רצון המנוחה. היא מאפשרת ריכוך מסויים של דרישת הכתב הקשיחה, דרישה שמקבלת ביטוי כאשר מדובר על עסקאות להעברת זכויות במקרקעין שאינן בתוך המשפחה. כדבריו של בית המשפט, הראיות שהוצגו בפניו זועקות את "זעקת ההגינות בשם המנוחה", המחייבת פרשנות מרוככת של ייפוי הכח שניתן על ידי המנוחה לבנה. פרשנות ייחודית כזו הביאה במקרה זה לדחיית התביעה וקבלת עמדת הבן, שיוכל עתה להשלים את העברת הזכויות כפי שביקש לעשות, מלכתחילה.

 

הכותב הוא שותף במשרד שיפמן, ספיר שטורם ושות' המתמחה בדיני מקרקעין, התחדשות עירונית ומשפט מסחרי

 

 

 

 

 

 

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x