$
משפט

נאמן סאני תובע 100 מיליון שקל מאילן בן דב ונושאי המשרה: "נרדמו בשמירה"

תביעת הענק הוגשה בסיום החקירה שביצע עו"ד גיא גיסין. לדבריו, הנתבעים אמורים היו לשמש שומרי הסף של החברה, אך שימשו כחותמת גומי וגרמו להפסדים עצומים לנושים

ענת רואה 14:5714.03.17

הנאמן להסדר הנושים של סאני אלקטרוניקה, עו"ד גיא גיסין, תובע 100 מיליון שקל מאילן בן דב, שהיה בעל השליטה ומשורת נתבעים נוספת, נושאי משרה ודירקטורים. התביעה הוגשה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב מכוח זכויות שהוקנו לבעל התפקיד במסגרת הסדר הנושים ובהמשך לחקירות ובדיקות שבוצעו.

 

לפי הנטען יש לחייב את בן דב שהיה בעל שליטה, יו"ר דירקטוריון והרוח החיה מאחורי פעילותה של החברה במלוא סכום התביעה, לאור הפרת חובותיו. בנוסף הוגשה התביעה נגד נושאי משרה וחברי הדירקטוריון ובהם המנכ"ל דאז יהל שחר שכיהן במקביל גם כמנכ"ל ודירקטור בסקיילקס, סמנכ"לית הכספים של סאני ושל סקיילקס, גלית אלקלעי דוד, הדירקטורים רם דבירי, קובי ויזל, אתי לבני, יחיאל פינגולד וגידי רבינוביץ וכן משרד עורכי הדין יוסי אברהם שנתן ייעוץ לחברה בטענה שהעניק ייעוץ רשלני וכן נתבעת המבטחת של החברה.

 

לפי הנטען לאחר שהתברר לנתבעים, עוד בתחילת שנת 2012, כי לא יהיה ביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה לנושיה וכי היא הלכה למעשה חדלת פירעון, הם נמנעו להנהיג בחברה ממשל תאגידי תקין, המשיכו להסתמך על מצגי שווא והצהרות מהפה אל החוץ של בעלי עניין ובראשם בן דב, נמנעו מלהפעיל שיקול דעת עצמאי ולבחון בעצמם את מצב הדברים והאפשרויות העומדות בפני החברה והכל באופן שהטיל את מלוא הסיכונים על הנושים. חברי הדירקטוריון, טוען עו"ד גיסין, הסתפקו בדברים שנמסרו להם בעל פה וללא תימוכין על ידי בעל השליטה או נושאי המשרה האחרים והיועץ המשפטי אשר נמצאו גם הם באותה עת בניגוד עניינים מובנה.

 

אילן בן דב אילן בן דב צילום: עטא עוויסאת

 

לפי התביעה, בתקופה הרלבנטית נוהלו כל העניינים הקשורים בנכסים המרכזיים של סאני על ידי בעל השליטה, באופן כמעט בלעדי. "למעשה, ניתן לומר כי החברה התנהלה תחת הנחת עבודה כי ההחלטות אשר יתקבלו במוסדותיה שלה, כפופות קודם כל לאינטרסים של חברות הבת – אשר בעל השליטה ונושאי המשרה משמשים כנושאי משרה גם בהן". בכך, נטען, זנחו נושאי המשרה של החברה את חובתם כלפי החברה ונושיה, לבחון אפשרויות חלופיות.

 

עוד נטען כי במסגרת התנהלותם זו, נושאי המשרה וחברי הדירקטוריון קיבלו החלטה בדבר ויתור על נכס אשר לפי הערכת החברה עצמה, שוויו עשוי היה לעמוד על מאות מיליוני שקלים (זכויות תביעה כנגד תאגיד האצ'יסון) מבלי שנמסרו להם כלל פרטים על התמורה שתתקבל אצל החברה אם בכלל כנגד הוויתור האמור.

 

עו"ד גיא גיסין עו"ד גיא גיסין צילום: אוראל כהן

 

כך לפי התביעה, לאחר שבמשך מספר שבועות גרסה החברה, כי זכויות התביעה כנגד האצ'יסון הינן "נכס עיקרי" של החברה ושוות מאות מיליוני שקלים, נדרשו הדירקטורים לאשר ויתור על נכס זה לשם קידומה של עסקה אפשרית אחרת של חברת הבת עם צד שלישי, אשר גם אם תתבצע, צפויה הייתה לשרת בקושי אך ורק את חברת הבת. לא רק שסאני עצמה לא הייתה צפויה להיות חלק מהעסקה האמורה (עסקת סבן), אלא שהדירקטוריון התבקש והסכים לוותר על זכויות התביעה נגד האצ'יסון, מבלי שמי מחברי הדירקטוריון קיבל פרטים כלשהם על עסקת סבן המתגבשת, ועל הערכים שהיא אמורה לייצר לסקיילקס. וכך, נטען בתביעה, חברה חדלת פירעון אשר מזה זמן אינה פורעת את חובותיה לנושיה – מוותרת על נכס עיקרי - זכויות תביעה שהוגדרו על ידי החברה עצמה כשוות מאות מיליוני שקלים.

 

תמונת המצב נטען הפכה לעגומה עוד יותר, כאשר בתגובה לדרישת חלק מנושאי המשרה לקבל מידע מפורט יותר, עורך הדין של סאני, יוסי אברהם, אשר במקביל שימש גם כיועץ משפטי של בן דב אישית ושל סקיילקס, צידד במידורם של חברי הדירקטוריון באומרו כי: "זה לגטימי שבעניין מסויים, ניתן יהיה לסמוך על שיקול הדעת של ההנהלה". בתביעה נכתב כי "את העובדה שהיועץ המשפטי עצמו כמו גם כל 'ההנהלה' העמידו שירותים לחברת הבת אשר צפויה היתה להנות מהוויתור הזה ממש, שכח היועץ המשפטי להדגיש ולסייג בכך את חוות דעתו המלומדת".

 

עו"ד גיסין מסכם ואומר כי כל הנתבעים היו אמורים לשמש כשומרי הסף של החברה. "בפועל, שומרי סף אלו פשוט 'נרדמו בשמירה', ולא ביצעו את תפקידם כמצופה מהם. ובחלק מן המקרים נראה כי פעלו כצופים מהצד ושימשו כחותמת גומי ולא כאורגנים האמונים על התווית הדרך וקבלת ההחלטות בחברה או כגורמים המפקחים על החברה".

 

עו"ד יוסי בן אברהם מסר בתגובה: "עדיין לא קיבלתי את התביעה, כשאקבלה אתייחס אליה. אני חושב שמדובר בתביעה לא רצינית ועו"ד גיסין מטפס על קיר חלק כאן".

 

בן דב מסר בתגובה כי אינו יודע על מה מדובר.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x