$
משפט

חשיפת כלכליסט

דוד האן מציג: יחצן על חשבון רשות השידור, כנס במימון כספי נפטרים

האן, הכונס הרשמי והאפוטרופוס הכללי ומועמד לכס השיפוט, אמור להקפיד על קוצו של י’ בניהול משרדו. אלא שממסמכים שהגיעו לידי כלכליסט עולים שלושה מקרים שבהם נראה שההקפדה הזאת לא נשמרה

ענת רואה 06:4612.03.17

פרופ’ דוד האן, המכהן ככונס הרשמי והאפוטרופוס הכללי מאז יוני 2011, יפרוש בעוד שלושה חודשים מתפקידו. בסבב המינויים האחרון לבית המשפט העליון הוא היה בין המועמדים ונהנה מתמיכתה של שרת המשפטים איילת שקד. בסופו של דבר לא נבחר, עקב התנגדות יתר חברי הוועדה למינוי שופטים. הוועדה, שהתכנסה לפני כשבועיים, בחרה ארבעה שופטים לעליון והודיעה בסיום ישיבתה כי הוחלט למנות את האן כשופט מחוזי. אלא שבפועל לא ניתן להחליט למנות אדם כשופט לערכאה בלי שהוא הוכרז כמועמד אליה באופן רשמי. כעת צפויה מועמדותו של האן למחוזי להתפרסם באופן רשמי, והיא תידון ככל הנראה בחודש יוני, כשהוועדה למינוי שופטים תתכנס שוב.

אלא שממסמכים ועדויות שהגיעו לידי “כלכליסט” עולה לכאורה ההתנהלות מבולבלת ואי הקפדה חדה על נהלים, שאינם הולמים את המחלקה שתפקידה העיקרי הוא דווקא פיקוח על התנהלותם הכספית של נאמנים, כונסים ומפרקים בתיקי חדלות פירעון, כמו גם ניהול כספם של נפטרים. בוודאי כשבראש המחלקה הזאת עומד משפטן בכיר שלוטש עיניו לתפקיד שיפוטי.

 

המקרה המוזר של הדובר שאושר בדיעבד

 

לפחות בשני מקרים שבדק "כלכליסט" התברר כי באין מקור תקציבי מתאים להוצאות של האן ככונס או כאפוטרופוס, העלויות גולגלו על מקור תקציבי אחר, לכאורה בניגוד לנהלים. 

דוד האן. "היה צריך ממילא לטוס לניו יורק לפגישות בנושא עזבונות" דוד האן. "היה צריך ממילא לטוס לניו יורק לפגישות בנושא עזבונות" צילום: נמרוד גליקמן

 

כך, למשל, בתפקידו ככונס הרשמי האן זכאי לקבל שירותי דוברות וייעוץ תקשורת מדובר משרד המשפטים משה כהן. אלא שזמן קצר לאחר שהאן נכנס לתפקידו, הוא הביע חוסר שביעות רצון מעבודתו של כהן. בסביבתו של האן התלוננו אז שדובר משרד המשפטים מתמקד ביועץ המשפטי לממשלה ובפרקליטות ו"שוכח" לכאורה את האן ואת האגף שבראשו הוא עומד.

 

ביוני 2014 נפגש האן עם היחצן משה גל, בעלי חברת גילאב ייעוץ תקשורתי ביחד עם אבי שוברט. כמה שבועות לאחר מכן שכר האן את שירותי גילאב, שפעלה להגדיל את החשיפה של האן בכלי התקשורת, בין היתר באמצעות ראיונות לרגל השלמת מחצית מהקדנציה שלו ככונס.

 

מאיפה הגיע הכסף למימון משרד יחסי הציבור? לפי הממצאים שהגיעו לידי "כלכליסט", התשלום עבור השירותים של גילאב הגיע בכלל מקופת רשות השידור.

באוגוסט 2014 מונה האן למפרק רשות השידור, מתוקף החוק שהורה על פירוקה והקמת תאגיד השידור הציבורי החדש. עם מינויו פנה האן לבית המשפט המחוזי בירושלים ואמר שהחוק הטיל עליו לדאוג לניהולה השוטף של הרשות בתקופת הביניים וביקש לאשר לו לשם כך מינוי של כמה בעלי תפקיד, ובהם עורך ראשי לרשות ומשרד עורכי דין. האן לא ביקש להעסיק משרד יחסי ציבור.

 

ארבעה חודשים לאחר מכן, רק בדצמבר 2014, הוגשה למחוזי בקשה שהוגדרה "דחופה" מטעמו של האן ובה התבקש השופט דוד מינץ בין היתר לאשר את ההתקשרות עם חברת גילאב "בקשר עם הליך הפירוק של הרשות".

גומא אגייאר. האן היה מופקד על ניהול עיזבונו גומא אגייאר. האן היה מופקד על ניהול עיזבונו צילום: אלכס קולומויסקי

 

לפי הבקשה, עוד לפני שהאן נכנס לתפקידו כמפרק רשות השידור, היה לו ברור שההליך יזכה לחשיפה תקשורתית אינטנסיבית וכי הוא יידרש לתת מענה מיידי לפניות רבות של גורמי תקשורת ואחרים ולכן יזדקק לליווי של יועץ תקשורת.

 

האן הוסיף כי הוא ראיין כמה מועמדים לתפקיד, קיבל מהם הצעות וניהל איתם מו"מ עוד בטרם נכנס לתפקידו כמפרק רשות השידור. לטענת האן, הוא החליט להתקשר עם חברת גילאב "לתקופת ניסיון של ארבעה חודשים, שבמהלכה אכן הסתבר הצורך בטיפול תקשורתי בהליך, שיש להניח שרק ילך ויגבר". לדבריו, בחר בגילאב בשל רגישות התפקיד, הזמינות הנדרשת מהיועץ והאמון האישי הרב שנדרש בו.

 

בקשה זו הוגשה, כפי שעולה מהדברים, ארבעה חודשים אחרי שחברת הייעוץ כבר פעלה בשירותו של האן וסיפקה לו גם שירותים שעסקו באופן מובהק בעניינים שאינם קשורים לפירוק רשות השידור. למרות זאת, בבקשה שהגיש למחוזי אין זכר למשימות נוספות אלו והוצג מצג שלפיו גילאב טיפלה בענייני הרשות בלבד.

המחוזי אישר את בקשתו של האן, והעסקת גילאב, באמצעות כספים של רשות השידור המתפרקת, נמשכת עד היום. לפי הבקשה, גילאב מקבלת תשלום של 12 אלף שקל בחודש, לפני מע"מ.

 

לאורך מרבית התקופה הזו גילאב העניקה להאן ייעוץ תקשורת במגוון תחומים באופן גלוי. בחודשים האחרונים האן ויועצי התקשורת של גילאב הגבילו את עבודת הייעוץ באופן פורמלי לענייני רשות השידור בלבד, אך מאחורי הקלעים המשרד ממשיך לפעול בשירות האן גם בעניינים שאינם קשורים לרשות.

האן לא שלח שום תשובה בתגובה לפניית "כלכליסט" בנושא תשלום שירותי הדוברות שהוא מקבל דווקא מקופת רשות השידור. כמו כן, לא נמסרה שום התייחסות באשר לבקשתו לאשר את העסקת גילאב באופן רטרואקטיבי, ולא מראש. בתגובה נמסר רק המשפט הבא: "במסגרת הליך פירוק רשות השידור מועסק יועץ תקשורת (דבר הנדרש מעצם טיבו של הגוף שבפירוק) באישור בית המשפט".

 

לטוס לניו יורק על חשבון כספי עיזבונות

 

ההתנהלות בתיק רשות השידור אינה המקרה היחיד שבו האן גלגל לכאורה הוצאה של תפקיד אחד על מקור תקציבי אחר. ל"כלכליסט" הגיע מידע הנוגע לנסיעה של האן באפריל 2013 לניו יורק לצורך השתתפות בכנס בנושא חדלות פירעון של ועדת האו"ם למשפט בינלאומי מסחרי. אף שהנסיעה נגעה לתפקידו של האן ככונס נכסים, היא מומנה בפועל מתוך כספי עיזבונות של נפטרים, שעליהם הוא אחראי בתפקידו השני כאפוטרופוס הכללי. בכיר במשרד האפוטרופוס הכללי אישר בשיחה עם "כלכליסט" כי לא ניתן לגלגל את עלות הנסיעה לכנס חדלות פירעון על קופת העיזבונות, אולם לטענתו לנסיעה לכנס לא היו עלויות. "זה כמו שתצאי לסיבוב בשכונה, זה לא עולה כסף", אמר הבכיר.

 

באשר לעלויות הטיסה לניו יורק, שרחוקה מאוד משכונת מגוריו של האן, אמר הבכיר כי האן "היה צריך ממילא לטוס לניו יורק לפגישות בנושאי עיזבונות". ומה לגבי מלון בניו יורק? "ממילא היה צורך במלון לשם הפגישות בענייני עיזבונות. הנסיעה לכנס חדלות הפירעון היתה ללא עלות".

 

אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים העביר לידי “כלכליסט” טופס בקשה לאישור הנסיעה, שאמור לתמוך בכך שהנסיעה אושרה על ידי הגורמים המוסמכים במשרד. ואולם בפועל מסמך זה מספק יותר שאלות מתשובות.

 

בעוד הבכיר טוען כי מטרת הנסיעה היתה פגישות בנושאי עיזבונות והכנס היה רק ספיח אגבי, בטופס מוזכר הכנס כמטרה ראשונה בנסיעתו של האן, בעוד שכמטרה שנייה מוזכרות "פגישות שונות עם גורמים רלבנטיים בנושא עיזבונות לטובת המדינה, וביקור בנציגות האפוטרופוס הכללי המקומי". בנוסף, על הטופס מופיעים תאריכי הנסיעה 15–19 באפריל, תאריכים שתואמים בדיוק את מועד הכנס. בנוסף, מופיעים מועדים אחרים בכתב יד על הטופס ונראה כי הנסיעה התארכה, אך מועדי הכנס כלולים במלואם בנסיעה.

 

זאת ועוד, בטופס נכתב כי הנסיעה לא ממומנת על ידי גורם חיצוני, אך לפי הערה בכתב יד על גבי הטופס, "הנסיעה מתקציב האפוטרופוס הכללי כתאגיד, ולא על חשבון אוצר המדינה". כמו כן הוסף בכתב יד יעד נוסף של הנסיעה: מדינת פלורידה שבארה"ב. במשרד המשפטים אמרו כי הנסיעה אושרה בידי מנכ"ל המשרד דאז גיא רוטקופף. בסביבתו של האן אמרו כי ניתן להשתמש בקופת העיזבונות לצורך מימון נסיעה בענייני עיזבונות. בקשה לקבל את הנוהל שמגדיר את השימושים האפשריים בכספי העיזבונות נענתה בתשובה כי הנוהל יועבר בתוך זמן קצר. בפועל, לאחר המתנה בת שבוע ימים שבמהלכה נטען כי הנוהל הוזמן מהארכיב, נמסר לבסוף שאגף האפוטרופוס הכללי מסרב למסור את הנוהל.

 

רוטקופף אישר בשיחה עם "כלכליסט" כי חתימתו אכן מופיעה על גבי המסמך והוא אישר את הנסיעה, אך הוסיף שלאור העובדה שחלפו כמה שנים והוא כבר אינו מכהן במשרד המשפטים, אין באפשרותו לערוך כל בדיקה נוספת.

 

"כלכליסט" פנה לקבלת נתונים נוספים לגבי הנסיעה וכן לקבלת נוהל שימוש בקופת העיזבונות בהתאם לחוק חופש המידע. לאחר שהפנייה תיענה יפורסמו הממצאים.

תגובת משרד המשפטים: "הנסיעה אושרה על ידי מנכ"ל משרד המשפטים דאז בתאריך 4.3.2013 ומתקציב האפוטרופוס הכללי כתאגיד. בהיותו של האן עובד מדינה, הוצאות האש"ל שולמו על ידי משרד המשפטים כמקובל".

 

הטיסה שנעלמה מפירוט ההוצאות

 

מטרת הטיסה לפלורידה, שצוינה באותו טופס, היתה קשורה לניהול נכסיו של איש העסקים היהודי־אמריקאי גומא אגייאר, שבאותה עת עוד נחשב לנעדר וב־2015 הוכרז כמת.

 

מאגף האפוטרופוס הכללי נמסר כי הנסיעה לפלורידה מומנה מתוך כספי העיזבון של אגייאר ולא מתוך קופת העיזבונות. עם זאת, לא הצלחנו למצוא תיעוד להוצאות הנסיעה במסמכים מתיק תיק אגייאר שהגיעו לידינו.

 

לפי מסמך שכותרתו "פירוט הוצאות האפוטרופוס הכללי", ושעליו חתומה מנהלת הכספים של אגף האפוטרופוס, ההוצאות של האן והאגף בתיק הסתכמו לכ־2 מיליון שקל. המסמך מפרט את הסכומים שהוציא האגף על הקלטות, תמלולים, הוצאות משפטיות שונות, פרסום מודעה בלשכת הפרסום הממשלתית וכן שכר האפוטרופוס הכללי. במסמך זה אין כל תיעוד לאותה נסיעה לחו"ל.

 

כשפנינו בנושא אל האן, הוא מסר בתגובה כי מסמך זה אינו דו"ח הוצאות אלא פירוט הוצאות ששולמו לגורמי חוץ. האם נסיעה לחו"ל שכוללת תשלום עבור טיסה ומלון — שבהחלט נחשבים לגורמי חוץ — לא אמורה להיכלל במסמך כזה? לא קיבלנו על כך התייחסות, אולם האן טען כי הוצאות הנסיעה "נזכרות במפורש" בדו"ח כספי שהכין רו"ח מטעמו.

 

מדובר בדו"ח שהכין משרד רו"ח ברזילי ושות' בסוף 2016. מבדיקת "כלכליסט" עולה כי הנסיעה לא נזכרה במפורש באף אחד מסעיפי הדו"ח, אך כן נמצא בו סעיף כללי המתייחס להוצאות התפעול של ניהול הנכסים וסעיף "נסיעות ואחזקת רכב" שעלותו 57,210 שקל. האם הטיסה לפלורידה מסתתרת בתוך סעיף זה? מה היתה עלות הנסיעה מתוך ההוצאה שמופיעה? לשאלות אלו לא קיבלנו כל מענה. האן, באמצעות דובר משרד המשפטים, סירב למסור התייחסות נוספת.

 

ממשרד המשפטים נמסר בתגובה: "המסמך המוזכר בפנייה אינו דו"ח הוצאות האפוטרופוס הכללי אלא פירוט של הוצאות ששולמו לגורמי חוץ. למותר לציין כי הוצאות הנסיעה נזכרות במפורש בדו"ח הכספי שנערך על ידי רו"ח מטעם האפוטרופוס הכללי בסיום הניהול".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x