$
משפט

ירושת נחלה במושב – איך יוצאים מזה בשלום?

משפחות רבות במגזר החקלאי, נדרשות לקבל החלטה במהלך חייהם בנוגע להורשת הנכס העיקרי שבבעלותם. איך עושים זאת מבלי שהילדים האחרים ירגישו מקופחים

עו"ד גלעד שרגא 09:1719.02.17

ההחלטה למי להוריש את הנחלה, מציבה אתגר לא פשוט בפני כל משפחה בעלת נחלה במושב, שכן במצב המשפטי הקיים כיום, כמעט כל החלטה שיקבלו ההורים תביא לפגיעה ביחסיהם עם חלק מילדיהם, לפגיעה במערכת היחסים שבין האחים ולהתפוררות התא המשפחתי.

 

משפחות רבות בקרב המגזר החקלאי, נדרשות לקבל החלטה הרת גורל במהלך חייהם בנוגע להורשת הנכס העיקרי שבבעלותם, הנחלה, וזאת ע"י עריכת צוואה, או קביעה מי ייכנס לנעליהם בהפעלת המשק החקלאי כבן ממשיך. החלטה זו מביאה ברבים מהמקרים להרס מרקם היחסים העדין הקיים בתוך התא המשפחתי ולתחילתן של יריבויות וסכסוכים בין בני המשפחה מרגע החלטת ההורים.

 

אין מדובר בעוד החלטה עסקית או החלטה שרירותית מי יירש את ההורים. הקושי הניצב בפני ההורים אשר אינם רוצים לקפח אף אחד מילדיהם הינו העובדה שכל החלטה שתתקבל על ידם, צריכה להיות תואמת את החלטות רשות מקרקעי ישראל הקובעות כי הזכויות בנחלה יכולות לעבור רק לצאצא אחד, עובדה המעמידה אותם בפני דילמה קשה המכריחה אותם להעדיף את אחד מילדיהם על פני אחיו, ולהכריע כבר בחייהם מי יהיה ממשיך דרכם, דילמה אשר אינה קיימת להורים במגזר העירוני.

  

קרקע במושב קרקע במושב צילום: זהר שחר

למעשה הורים המעוניינים להסדיר ירושת משק חקלאי עומדים בצומת קבלת החלטות כאשר בגדול ניצבות בפניהן שתי אפשרויות עיקריות שבחירה בכל אחת מהן אינה פותרת את הבעיה אלא מעצימה אותה:

 

האפשרות האחת – קבלת הכרעה מי מבין הילדים ימשיך ויהיה בעל הזכויות בנחלה. על ההורים להחליט מי מבין ילדיהם יירשם כבעל הזכויות הבלעדי בנחלה, בין אם המדובר במינויו של "בן ממשיך" בין אם הענקת מתנה ובין אם באמצעות ירושה, וכיצד יפוצו יתר ילדיהם האם על ידם או ע"י האח מקבל המשק.

 

האפשרות השנייה – קבלת החלטה על הפסקת הפעלת המשק החקלאי ומימוש הזכויות בו ע"י העמדת המשק למכירה לצד ג' עוד במהלך חיי ההורים, החלטה שמשמעותה לפעמים גדיעת מטה לחמם של ההורים המתפרנסים ומשתכרים מההכנסות שמניב המשק או ביצוע המכירה לאחר פטירת ההורים וכתיבת צוואה בה ייקבע כיצד תחולק התמורה בין כלל הילדים.

 

בחירה בכל אחת מהאפשרויות אינה פותרת את הבעיה.

 

משמעות מכירת הנחלה נראית בעניי הורים רבים כאפשרות בלתי מתקבלת על הדעת שכן כל חייהם הושקעו דם, יזע, ממון ועמל רב בפיתוחו וביסוסו של המשק החקלאי, ומכירתו משמעה אובדן כל פרי עמלם, ומנוגדת לתפיסה בשלה עלו על הקרקע לפני עשרות שנים במטרה להיאחז בה, ולצמוח בה הם וצאצאיהם בבחינת נחלת אבות.

 

מאידך הרצון בהמשכיות המשק החקלאי והעברתו לדור הבא משמעותה בחירה בצאצא אחד בלבד אליו תועבר הנחלה, בידיעה ברורה כי לעיתים אין באפשרותו של אותו צאצא לפצות את יתר אחיו גם אם ירצה בכך, ולכן הירושה תביא לסכסוכים ויריבויות בין הילדים כבר מעת קבלת ההחלטה על כך.

 

גם מינויו של "בן ממשיך" והכתרתו כיורש כבר בחיי ההורים, כמוה כהצהרת כוונות ברורה מצד ההורים על העדפת הבן הממשיך על פני יתר ילדיהם, בידיעה שהדבר עשוי להביא את האחים להידיינויות משפטיות בניסיון לבטל את המינוי בעתיד.

 

הפתרונות להורשת משק חקלאי

בשל השוני הקיים בסיטואציה בפניה ניצבת כל משפחה ומשפחה, קשה לתת פתרון אחיד אשר יפתור את הדילמה בפניה ניצבים ההורים אולם קיימים מספר כלים אשר יכולים לסייע ולפשט את הליך קבלת ההחלטה.

 

עריכת צוואה – חשיבות עריכת הצוואה הינה ביחס לכלל בעלי הנחלות, גם במושבים בהם עדיין לא ניתן לצוות באמצעות צוואה בהסכם המשבצת. קיימת חשיבות לקיומה של צוואה אשר בה ישוקפו ההסכמות והרצונות של ההורים. בתי המשפט נוטים ללמוד מהצוואה על רצונם של ההורים ולנסות לקיים רצון זה כל עוד והדבר אינו סותר את הסכם החכירה במושב.

 

עריכת הסכמים משפחתיים – למרות המגבלה הקיימת בהחלטות רשות מקרקעי ישראל, להעברת הזכויות רק לצאצא אחד, עדיין יכולים בני המשפחה לערוך ביניהם הסכם משפחתי ובו התחייבויות הדדיות בין הילדים אשר יבטיחו ליתר הצאצאים את קבלת חלקם בירושת ההורים במגוון רחב של אפשרויות (שכירויות, מיזמים, זכויות עתידיות וכד'). זכרו, השקעה בהסכם משפחתי מקצועי בהווה ע"י עו"ד מומחה בתחום, תחסוך מילדיכם תשלום כספים רבים עבור ייצוג משפטי בעתיד.

 

פיצול נחלה - האפשרות הממשית שאושרה בהחלטות רמ"י לפיצול מגרשים מהנחלה, מאפשרת פתרון חלקי לקושי שבהורשת הנחלה לילד אחד, כך שלפחות צאצא נוסף אחד יוכל לרשת זכויות בנחלה. הליך פיצול המגרש מאפשר גם ליצור מקור מימוני חשוב ליורשים בו יוכלו הם לעשות שימוש במידה וירצו לשמר את הנחלה ולהימנע ממכירתה.

 

עו"ד גלעד שרגא עו"ד גלעד שרגא צילום: רונית ינון

 

כל עוד לא ישונו הוראות רשות מקרקעי ישראל המחייבות להעניק את הזכויות בנחלה רק לאחד הצאצאים, לא ימצא מזור להתמודדות עימה צריכה להתמודד כל משפחה בנסיון להגיע לפתרון הספציפי המתאים לה.

 

ולכן עצתי הינה לא להמתין בציפייה שהחוק ישתנה או שרשות מקרקעי ישראל תשנה את החלטותיה, על ההורים ליטול את היוזמה וכבר בעודם בחיים לנסות ולהתאים את המציאות הקיימת להרכב משפחתם בחוכמה ובתבונה.

 

ככל שתפעלו בהגינות ובשקיפות מול ילדיכם, ותצליחו להגיע להסכמות רחבות ביניהם, כך תמנעו מהם מלחמות מיותרות בעתיד.

 

עו"ד ונוטריון גלעד שרגא – עוסק בהורשת נחלות ומשקים חקלאיים במושבים.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x