$
משפט

ביהמ"ש: האישום נגד סגנית יו"ר מקאן-אריקסון על שימוש במידע פנים לא יבוטל

כך קבע השופט כבוב, שדן בבקשתה של חנה רדו לנתב את הפרשה להליך מינהלי, בשל הרווח הנמוך שגרפה והפגיעה בה אם תורשע. כבוב: "קבלת הבקשה עלולה לאותת לשחקני שוק הון כי ביצוע עבירות פליליות בהיקף מסוים הינו מקובל במידה מסוימת"

תומר גנון 12:1801.02.17

כתב האישום על שימוש במידע פנים נגד חנה רדו, סגנית יו"ר קבוצת הפרסום מקאן אריקסון ומנהלת העסקים הראשית של הקבוצה, לא יבוטל. כך קבע היום (ד') שופט המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א חאלד כבוב, שדחה את בקשתה של רדו להתערב בשיקול הדעת של רשות ני"ע ולהורות לה לנתב את התיק להליך מינהלי, הנושא קנסות בלבד, במקום להליך פלילי.

 

כתב האישום נגד רדו הוגש במאי האחרון. היא מואשמת שסחרה במניות חברת הביוטכנולוגיה קומפיוג'ן על בסיס מידע פנים שהעביר לה אחיה, טייס אל-על אריה צ'צקס, הנשוי למנהלת הכספים של קומפיוג'ן לשעבר, דקלה צ'צקס. מידע הפנים היה מועד הודעה למשקיעים על מגעים ראשוניים בין קומפיוג'ן לחברת באייר הגרמנית לגבי שיתוף פעולה בקשר למסחור מולקולות לצורך פיתוח תרופות לסרטן. רדו, כך נטען, קיבלה את המידע מאחיה יום לפני פרסום ההודעה, רכשה מניות קומפיוג'ן בכ-50 אלף שקל, וביום למחרת, לאחר פרסום ההודעה, מכרה אותן ברווח של כ-20 אלף שקל.

 

 

באמצעות עורכי הדין רוית צמח ואסף ברם, עתרה רדו לבית המשפט לאחר הגשת כתב האישום, וציינה כי אומנם הודתה בחקירה בביצוע המעשים המיוחסים לה, אולם לאור שלל נסיבות – למשל הרווח הנמוך שגרפה לכיסה - היה ראוי להעביר את התיק למסלול המינהלי. רדו טוענת בנוסף כי בעניינה הדבר מהותי, משום שאם תורשע בפליליים, חברת מקאן העולמית עלולה לא לאפשר לה להמשיך לעבוד בחברה.

 

חנה רדו חנה רדו צילום: ישראל יוסף

 

"אני סבור כי האינטרסים המוגנים נפגעים במקרה זה ביתר שאת, נוכח העולה מכתב האישום ולפיו מידע הפנים הועבר לרדו על ידי אחיה באופן מכוון ולצורך שימוש בו, בעוד המידע נלמד מלכתחילה מאשת פנים מרכזית בחברה", כתב כבוב.

 

"בעניין זה יובהר ויודגש, למען ידעו הפועלים בשוק ההון, כי עת עסקינן באישומים בעבירות לפי חוק ניירות ערך, על אחת כמה וכמה עת עסקינן בעבירות שימוש מידע פנים, היקף הפעולות שבוצעו והנזק שנגרם אינו חזות הכל. ישנה חשיבות מכרעת לפגיעה בערכים המוגנים במסגרת עבירות אלה – שמירה על הוגנות ושוויון בשוק ההון כשוק שבו 'כללי המשחק' הוגנים; מניעת יתרון בלתי הוגן לחלק מהשחקנים בשוק; וכן הגנה על תדמית שוק ההון תוך שמירה עליו כיעיל ומשוכלל".

 

כבוב הוסיף כי: "אין מקום לקבוע כי רכישת ניירות ערך בהיקף כספי נמוך יחסית, שעה שאין מחלוקת על כך שהרכישה בוצעה תוך עבירה על פי חוק ניירות ערך, תיחשב ככזו שבאופן אוטומטי 'תזכה' את מבצע העבירות בנקיטת הליך מנהלי, חלף הפלילי. זאת משתי סיבות. הראשונה, היא עלולה לאותת לשחקני שוק הון כי ביצוע עבירות פליליות בהיקף מסוים הינו מקובל במידה מסוימת – מדיניות שאין לקבלה כלל וכלל. שנית, היא תגביל את שיקול הדעת של הרשות באופן לא רצוי המנוגד לכוונת המחוקק".

 

למרות שדחה את בקשת רדו, כבוב העיר בהחלטה כי לטעמו הרשות הייתה צריכה לתת משקל גדול יותר גם לעבודה שרדו אינה שחקן פעיל בשוק ההון והיה מדובר בפעולה אחת בלבד שביצעה. עם זאת הוא סייג את דבריו וכתב כי: "אינני בא לקבוע כי מתן משקל אחר לאלה היה מוביל בהכרח לקבלת החלטה אחרת על ידי המאשימה".

 

"זהו מקרה ייחודי שבו אין מחלוקת בדבר העובדה שהשיקולים הרלוונטיים נשקלו על ידי הרשות בטרם ההחלטה להגיש כתב אישום", סיכם כבוב את החלטתו. "התאפשר לרדו להעלות ולהשמיע את מלוא טענותיה ואף להציג מסמכים. אין טענה לשיהוי או להתרשלות מטעם התביעה, אין טענה להליך בלתי הוגן, אין טענה לקיפוח זכויות דיוניות וענייניות של הנאשמת".

 

מעוה"ד רווית צמח ואסף ברם המייצגים את גב' חנה רדו נמסר: "בכוונתנו לערער לבית המשפט העליון משום שזהו מקרה מובהק של העמדה מיותרת לדין פלילי. חנה רדו איננה נמנית על מעגלי שוק ההון וצברה זכויות נדירות במעשיה לטובת הציבור והפריפריה בישראל. פעולה אחת ויחידה שבוצעה פעם בלמעלה מעשרים שנים עליה חנה הביעה צער וחרטה והודתה בביצועה, צריכה להיות נדונה במסגרת הליך מנהלי. העמדתה לדין פלילי אינה מידתית, אינה משרתת כל מטרה מועילה, עומדת בניגוד למדיניות בדבר מעבר מאכיפה פלילית לאכיפה מנהלית ומסכלת את תכלית והגיונות החוק. החלטת המדינה אינה סבירה, בשל סטייתה מההנחיות המינהליות המחייבות אותה בעניין הסדרים מותנים. החלטת המדינה אינה סבירה גם משום שלא שקלה כראוי את מלוא השיקולים הרלוונטיים, ולא נתנה את המשקל הראוי לכל אחד משיקולים אלה. כך, למשל, ביחס לשיקולים העולים מראיות שהונחו לפניה, ביחס לשיקולים הנוגעים לתרומתה החברתית של חנה לציבור הישראלי בכללותו, וביחס לשיקולים הנוגעים למעשים החמורים בהרבה שנעשו ככל הנראה על ידי אחרים באותה פרשה, אשר לא הועמדו לדין פלילי. ההליך הפלילי אמור להיות האפשרות האחרונה אשר ננקטת על ידי המדינה, לאחר שהתברר כי אין שום דרך סבירה אחרת להשיג את המטרות החברתיות העיקריות אשר מושגות בהליך הפלילי. בענייננו ברור כי ההליך הפלילי נגד חנה ננקט על ידי המדינה כאפשרות ראשונה במקום אחרונה".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x