$
דעות

ממה להיזהר בחוזה הריאליטי

לפני הפריצה הגדולה - מספר דברים שעשויים להשפיע בצורה משמעותית על המשך הקריירה בתחום הבידור

רקפת פלד 08:0505.08.16

בשנים האחרונות אנחנו צופים ביותר תוכניות ריאליטי שנועדו לגלות כישרונות ויוצרים בתחום המוסיקה. פעמים רבות המתמודדים בתוכניות אלה, אשר רואים בהן קרש קפיצה לקריירה מקצועית עתידית, נדרשים לחתום הן על הסכמים מול גופי שידור והן על הסכמים מול חברות מוסיקה שונות וזאת כדי לזכות באותו "זמן מסך" יוקרתי.

 

עולם הזוהר אינו תמיד זוהר במיוחד, במיוחד עבור אלו שנמצאים לפני הפריצה הגדולה שלהם. משום כך, חשוב לכל יוצר ומתמודד, רגע לפני החתימה על הסכמים אלה, לשים לב למספר דברים שעשויים להשפיע בצורה משמעותית על המשך הקריירה שלו בתחום הבידור.

 

בראש ובראשונה על כל מתמודד לשאול את עצמו מהו פרק הזמן הקבוע בחוזה עליו הוא עומד לחתום. החוזים עם גופי השידור והחוזים עם חברות המוסיקה כוללים הוראות הנוגעות לפרק הזמן שבהם יתקיימו הסכמים אלה, ויש לבדוק האם מדובר בפרק זמן שמסתיים במועד שידורה של התוכנית או שמדובר בפרקי זמן ארוכים יותר גם לאחר תום שידורה. מועדים ארוכים עשויים להוביל להגבלת חופש היצירה של אותו מתמודד לתקופה ארוכה ובכך אף לפגוע ביכולתו לקדם את הקריירה שלו גם לאחר שהקריירה בתוכנית הריאליטי כבר הסתיימה.

 

בנוסף, חשוב שהמתמודד יבדוק האם ישנן מגבלות החלות עליו במשך תקופת שידור התוכנית ומה טיבן. פעמים רבות במהלך תקופת שידורה של התוכנית המשתתף נדרש להימנע מהתנהגויות שונות או נדרש להגביל שימוש שהוא עושה באופן שגרתי במדיות חברתיות, ולכן יש לבדוק סעיפים אלה ולבחון את השלכות הסעיפים הללו על המתמודד וכן לבדוק האם אלו הן גזרות שהוא יוכל לעמוד בהן.

 

כוכב נולד (ארכיון) כוכב נולד (ארכיון) צילום: ערוץ 2

 

להגדרתו של המונח "הכנסה" בהסכמים עליהם המתמודדים נדרשים לחתום, יש חשיבות קריטית בנוגע ליכולת הפקת ההנאה הכלכלית של היוצרים מיצירתם. כך, הגדרה צרה של המונח "הכנסה" ממנה זכאי היוצר לקבל תמלוגים יגרום לכך שבסופו של יום אפילו אם השימוש ביצירותיו יניב כסף – הרי שהיוצר יקבל אחוזים רק מחלק קטן מהסכום שיתקבל. על כן חשוב להקפיד על הגדרתה של "ההכנסה" ממנה זכאי יהיה היוצר לתמלוגים באופן רחב ככל שניתן.

 

ולעניין חשוב לא פחות: מאחר ומדובר ביצירה חשוב גם לבדוק את נושא זכויות היוצרים. מתמודדים שונים בתחום המוסיקה לא רק מבצעים את השירים אלא גם כותבים אותם, ולכן יש לבחון האם בהסכמים מול חברות המוסיקה נדרשים המתמודדים להעביר את זכויות היוצרים שלהם במלים או בלחנים או בעיבודים שנכתבים על ידם.

 

העברת זכויות היוצרים מידי המתמודד לידיו של אחר הינה קריטית בכל הנוגע לאי-יכולת השימוש של היוצרים בפרי יצירתם לאחר העברת הזכויות בה, וכן מהותית היא בכל הנוגע ליכולת הפקת ההנאה הכלכלית של היוצרים מיצירתם על דרך קבלת תמלוגים. לכן יש לבדוק האם היוצרים נדרשים להעביר את זכויותיהם ביצירות, ולאיזה פרק זמן. אם אמנם הם נדרשים לעשות כן יש לבדוק האם היוצרים עדיין יהיו זכאים להפיק הנאה כלכלית מהשימוש ביצירות שלהם ומה שיעור התמלוגים להם יהיו זכאים.

 

שאלה נוספת שראוי למתמודד לבדוק בהקשר זכויות יוצרים היא בנוגע לזכויות היוצרים "המוסריות" שלו. זכות היוצרים המוסרית הינה בתמצית הזכות לקבל קרדיטציה ליוצר על יצירתו, והזכות למנוע מאחר מלשנות את היצירה באופן שייעשה בה סילוף או פעולה פוגענית ביצירה שתפגע בכבודו או בשמו של היוצר. על המתמודד בתוכנית לבדוק האם במסגרת החוזים שעליהם הוא נדרש לחתום עליו לוותר על זכותו למנוע אחרים מלשנות את היצירה שיצר.

 

אין ספק שחשיפה טלוויזיונית בפריים טיים היא בעלת חשיבות דרמטית לחשיפתם של היוצרים החדשים, אולם חשוב להבין ולדעת מה "המחיר" הנדרש מהמתמודדים על מנת להחליט אם המחיר משתלם.

 

הכותבת היא עו"ד שותפה במשרד גילת ברקת ושות', קבוצת ריינהולד כהן

 

* אין במאמר זה כדי להוות יעוץ משפטי ולכל ייעוץ ספציפי יש לפנות להיוועץ בעו"ד

בטל שלח
    לכל התגובות
    x