$
דעות

איך נפזר את ערפול היטלי הפיתוח

אפילו בתי המשפט מתקשים לברר את העובדות בנוגע להיטלי פיתוח של העיריות - נוהל מתאים הוא הכרחי

אסף אורן 07:0517.06.16

הרשויות המקומיות גובות מבעלי נכסים היטלי פיתוח לצורך מימון עבודות פיתוח של תשתיות המצויות בתחומי הרשות, כגון כבישים, מדרכות ותיעול. היטלי הפיתוח נגבים לאחר אישור בקשה למתן היתר בנייה או כפועל יוצא של עבודות פיתוח שהעירייה מבצעת בסמוך לנכס. תעריפי ההיטל משולמים לכל מ"ר או מ"ק של בנייה.

 

בעל נכס המבקש לבדוק דרישה לתשלום היטלי פיתוח שנשלחה אליו, ולו רק כדי להבין את התשתית העובדתית העומדת בבסיסה, עלול להיתקל בקושי של ממש, בין היתר בשל חוסר שיתוף פעולה מצד העיריות.

 

לעתים קרובות, העיריות מסרבות למסור לבעלי הנכסים פרטים בנוגע לדרישת התשלום, לרבות בנוגע לעבודות הפיתוח שביצעה העירייה או שבכוונתה לבצע בסמוך לנכסים. במקום למסור לבעל הנכס גילוי מלא בנוגע לדרישת התשלום, כפי שהוא זכאי לקבל על פי דין, מעדיפות חלק מהעיריות להפנות את בעל הנכס אל הממונה על חוק חופש המידע בעירייה. הדבר אינו תקין, והוא אף פוגע באמון הציבור ברשויות המקומיות.

מדרכה (אילוסטרציה) מדרכה (אילוסטרציה) צילום: יובל חן

 

הקושי לברר את הבסיס שבגינו הוציאה העירייה דרישה לתשלום היטלי הפיתוח, אינו רק מנת חלקו של האזרח הקטן. מתברר שגם בתי המשפט מתקשים לברר עתירות בעניינים אלה. לפני ימים אחדים קבעה שופטת בית המשפט המחוזי בת"א ד"ר מיכל אגמון-גונן במסגרת פסק דין בו בוטל היטל סלילה שהוטל על ידי עיריית הרצליה, כי "יש קושי מובנה בדיון במחלוקת עובדתית זו במסגרת עתירה מנהלית, כשסדרי הדין למעשה מונעים בירור עובדתי לגופו" (עת"מ 15199-01-10 אבישור נ' עיריית הרצליה).

 

סדרי הדין הנהוגים בעתירות מסוג זה אינם מאפשרים בדרך כלל מתן אפשרות לחקור עדים ומצהירים או לקיים הליכי עיון

במסמכים. לכן, הם אינם מתאימים לבירור עתירות שעניינן היטלי פיתוח.

 

קושי מיוחד מתעורר במקרים המחייבים הכרעה בשאלות עובדתיות שבמומחיות, כשבניגוד למשל לדרישות לתשלום ארנונה או היטלי השבחה, שביחס אליהן מתקיים בירור עובדתי במסגרת של טריבונל מנהלי, כגון ועדת ערר לענייני ארנונה או ועדת ערר להיטל השבחה (שגם הן אינן חפות מפגמים), במקרה של דרישה לתשלום היטל פיתוח מוגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים, בה הכלים לברור העובדות מעטים.

 

הגיעה העת לקבוע נוהל מתאים לבירור דרישות לתשלום היטלי פיתוח, כך שתינתן לבעלי נכסים הזדמנות מלאה לברר את העובדות הנוגעות להיטלי הפיתוח כהווייתן. שינוי כאמור חיוני לצורך הגברת האמון ברשויות המקומיות ויסייע בגביית מס אמת.

 

הכותב הוא עורך דין המתמחה בתחום הארנונה והמיסוי המוניציפאלי בעמית פולק מטלון ושות'

בטל שלח
    לכל התגובות
    x