$
דו"ח מבקר המדינה 2016
דו"ח המבקר 2016 גג עמוד

90% ממשדרי ההתרמה בתחנות האזוריות היו למען שתי עמותות צדקה בלבד

מבקר המדינה מותח ביקורת על הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. ע"פ הדו"ח משרות בכירות ברשות אוישו 8-12 חודשים לאחר פרסום המכרז. עוד עולה כי חברי המועצה נסעו במוניות על חשבון המועצה ב-68 אלף שקל בשנת 2014 בלבד

אלירן מלכי 16:1224.05.16

מבקר המדינה מצא כשלים רבים בהתנהלות הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו לאורך השנים האחרונות. המבקר מתח ביקורת על טיפול הרשות בסוגית הגשת תוכניות אישיות של בעלי עניין בתחנות הרדיו וקבע כי הרשות לא רק שלא דנה בעניין, גם אין לה שום מדיניות בנושא על אף שחוות דעת משפטית כבר הוגשה לפני 5 שנים. המבקר אף מצא כי בשנת 2014 שודרו בתחנות האזוריות 40 משדרי התרמה כאשר 90% מהם למען שתי עמותות צדקה בלבד, כאשר מעל מחצית מהמוסדות הציבוריים שעבורם שודרו משדרי ההתרמה היו ללא אישור תקין מרשם העמותות. מעבר לפעילות הרשות, משרד מבקר המדינה אף מתח ביקורת חריפה על ניהול הרשות עצמה. המבקר קבע כי הדוחות השנתיים של הרשות אושרו 8 חודשים לאחר תום שנת הפעילות, פרוטוקולים של דיוני מועצה אושרו עד שנה וחצי לאחר קיומם, בדיון אחד אושרו 23 פרוטוקולים ופרוטוקולים משנת 2014 טרם אושרו.

אוה מדז'יבוז' יו"ר מועצת הרשות השנייה אוה מדז'יבוז' יו"ר מועצת הרשות השנייה צילום: יח"צ הרשות השנייה, ענבל מרמרי

 

המבקר העיר כי בשנה האחרונה משרת מנכ"ל ברשות מאוישת באופן זמני בידי ממלא מקום מה שמקשה על תכנון לטווח ארוך וקבלת החלטות. משרות בכירות אחרות ברשות אוישו בין 8-12 חודשים לאחר פרסום המכרז, ומשרות ראש אגף כלכלה וראש אגף מחקר טרם אוישו. המבקר מצא כי חברי המועצה נסעו במוניות על חשבון המועצה ב-68 אלף שקל בשנת 2014 בלבד. חברי המועצה שילמו בממוצע 560 שקל עבור כל נסיעה. המבקר אף מצא ליקויים בוועדת המכרזים שבחרה את משרד היח"צ של הרשות. חברי ועדת המכרזים לא הצהירו על מידת היכרותם עם משרדי היח"צ שהתמודדו במכרז וטיב הקשר ביניהם. המבקר מתח ביקורת חריפה על הרשות אשר הוצעה לו האפשרות לשלם למשרד היח"צ הנבחר 13 אלף שקל עבור שירותיו או 20 אלף שקל, כאשר ההבדל בין המחירים נבע מהמיקום הפיזי של נציג משרד היח"צ – בתוך הרשות (20) או מחוצה לה (13). הרשות בחרה שהנציג יישב בתוך הרשות אך מספר חודשים לאחר מכן, נציג משרד היח"צ לא פעל עוד מתוך הרשות והרשות המשיכה לשלם את התעריף הגבוה.

 

מהרשות השנייה נמסר בתגובה "רובן המכריע של הערות המבקר מתייחסות לתקופת כהונתה ‏של הנהלת ומועצת הרשות ‏הקודמת. עם תחילת כהונתה של מועצת הרשות הנוכחית בסוף שנת 2014, הובילה ‏המועצה בשיתוף הנהלת הרשות שינויים רוחביים אשר נתנו מענה או שיפרו באופן ניכר ‏את מרבית הנושאים שעלו ‏בדו"ח, לרבות (אך לא רק) אישור דו"חות ופרוטוקולים ‏ופרסומם באתר הרשות, איוש מרבית משרות ובכללן מבקר הרשות, קיום ‏ישיבות ‏בירושלים ויציאה למכרז פתוח למתן שירותי יחסי ציבור.‏ ראוי לציין כי השיפור שהובילה מועצת הרשות המכהנת בא לידי ביטוי גם בדו"ח עצמו.‏

 

"עוד ראוי לציין כי בחלק לא ‏מבוטל מהנושאים שנבדקו, מדובר הלכה למעשה בתחומי ‏אחריות של משרדי הממשלה ‏ולא בתחומי אחריותה של הרשות השנייה.‏ הרשות השנייה רואה חשיבות רבה בפעילות בהתאם לכללי מינהל תקין ותמשיך לפעול ‏בשקיפות ומקצועיות כפי שצויין בדוח המבקר כאמור. בכוונתה ללמוד את הערות ‏המבקר ולהטמיען ככל שידרש, כחלק בלתי נפרד מתכנית ‏העבודה לשנים 2016-2017. לעניין הרדיו האזורי: הנהלת הרשות השנייה מגבשת בימים אלה את השינויים הנדרשים ‏בהקשר ‏לסוגיות שהועלו בדוח המבקר, לרבות לעניין מודל הפיקוח הרצוי על התחנות. ‏מדובר ‏בתהליכי רוחב המצריכים חשיבה והעמקה, אשר עם סיומם יובאו בפני ועדת הרדיו ‏ומועצת הרשות. ‏הרשות מעמיקה את ‏בדיקותיה לעניין הסדרת האתיקה ולעניין ‏ימי ההתרמה הנערכים בתחנות הרדיו, ובתום הבדיקה תחליט האם יש ‏צורך בשינויים ‏בעניין זה. ‏הרשות השנייה גאה בהישגים אליה הגיעו תחנות הרדיו האזורי בישראל תחת ‏פיקוחה ב-‏‏20 השנים האחרונות".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x