משפט

עוה"ד חבר והאן מרקוביץ לביהמ"ש: "התיק מוצלח, אייל שני מתוחכם ופתלתל"

מחקירת בת הזוג והשותף העסקי ועד פשיטה על שישה מוקדים במקביל, הנאמנים לנכסיו של אייל שני חושפים את המהלכים שביצעו כדי להשיב 98% מחובותיו

זוהר שחר לוי 08:2423.11.15

אחרי 12 שנה מגיע תיק פשיטת הרגל של אייל שני לסופו: הנאמנים לנכסיו עורכי הדין ארז חבר ומרדכי האן מרקוביץ מבקשים לסיים את תפקידם בשכר טרחה של 643 אלף שקל ותוספת הוצאות של כ־22 אלף שקל, לאחר שהשיבו לקופה 98% מהחובות.

 

סיפור פשיטת הרגל של השף שני היה ארוך ומפותל. התיק נפתח בשנת 2003 לאחר ששני נקלע לקשיים כלכליים עקב כישלון עסקי של מסעדת אוקיינוס, מסעדה שפתח בירושלים ובהמשך עברה להרצליה. במסגרת ההליכים בתיק הוציאה שופטת הפירוקים בתל אביב אז ורדה אלשייך צו מאסר לשני, והוא עבר לדיון בעליון, ובסופו הוסכם על הסדר נושים בדצמבר 2012.

 

כעת, לאחר ששני העביר את הכספים וקיבל הפטר, הנאמנים מבקשים לסיים את עבודתם, ובדו"ח הסופי והמסכם שלהם הם מפרטים את עבודתם בתיק, עבודה שבסופו של יום הניבה כ־4 מיליון שקל לקופת הפירוק ולחלוקה של קרוב ל־100% לנושים השונים. במסגרת הדו"ח הסופי הנאמנים מבקשים לאשר להם שכר טרחה של 544 אלף שקל בתוספת מע"מ, החזר הוצאות של 300 שקל לחודש שיחושבו מינואר 2010 (מועד מינויים) וכן הוצאות נוספות של כ־5,200 שקל. על הסכום הזה נוספו עוד 100 אלף שקל שנפסקו לנאמנים בדצמבר 2011.

 

פשיטה מתואמת

 

"עסקינן", כותבים הנאמנים בדו"ח שהוגש לבית המשפט בשבוע שעבר, "באחד מתיקי פשיטת הרגל המורכבים ועתירי הפעולות בו עברו הנאמנים והנושים דרך חתחתים במשך שנים אינטנסיביות ביותר, אך לבסוף הצליחו להשיא את קופת הפש"ר באופן בו שילם החייב סך של 100% ברוטו מחובותיו המאושרים. כבר בשלב זה ייאמר, כי אין ספק שעסקינן בתיק מוצלח באופן יוצא דופן באופן בו החייב התנהל באופן מתוחכם ופתלתל".

 

אף שבהליכי פשיטת רגל ופירוק קורה לפעמים שהנאמנים מבצעים חקירות ותפיסות של מסמכים, הדו"ח המסכם בעניינו של שני מכניס אל מאחורי הקלעים של המתרחש בתיק זה, שנראה כמו הליכי חקירה של יחידות עילית במשטרה.

 

בין השאר חקרו הנאמנים כמה פעמים את שני ואת קרוביו, ובהם שותפו העסקי שחר סגל ובת זוגו של שני מירי חנוך, וגם בעלי תפקידים במסעדות. החקירות נמשכו עשרות שעות ותומללו על פני מאות עמודי פרוטוקול.

 

הנאמן עו"ד ארז חבר. בפשיטה מצאו את "בסיס האם" הנאמן עו"ד ארז חבר. בפשיטה מצאו את "בסיס האם"

 

על בסיס חקירות אלו הגיעו הנאמנים למסקנה כי שני הוא שותפו של שחר סגל בניהול ובבעלות מסעדות, וכי המצג שהוצג כלפי חוץ כאילו הוא שכיר בלבד היה "מצג שווא שכל מטרתו לאפשר לחייב להמשיך ולנהל את המסעדות ולהפיק מהן הכנסות ורווחים באין מפריע", כלשונם.

 

החקירות הללו הוצגו לפני בית המשפט, והוא קיבל את עמדת הנאמנים כי שני העלים את העובדה שהוא שותף בשלוש מסעדות שונות ועל כן נקבע הסדר חדש, ובד בבד אושר לנאמנים להיכנס לחצרי המסעדות והחברה של סגל כדי לאמוד את הנכסים שבבעלותו. על פסק הדין הוטל חיסיון גורף שיאפשר לנאמנים לפשוט על המוקדים השונים בלי שקשורים לעניין ידעו על כך.

 

בית המשפט אישר לנאמנים לפשוט על שישה מוקדים שונים: המסעדות של שני, ביתו הפרטי, ביתו של סגל ומשרד רו"ח שהיה רשום כמען של חברת החבר'ה היותר טובים, שהיתה באופן רשמי בבעלותו של סגל. לצורך הפשיטה גויס רו"ח בועז יפת כתופס נכסים. שישה צוותים, שכללו את תופס הנכסים, הנאמנים, נציגי כנ"ר, חוקרים ועורכי דין חיכו לשעת האמת סמוך למוקדים.

 

"בשעה 15:30 ניתנה הוראה לכל הצוותים להיכנס בו־זמנית לששת המוקדים", מתאר עו"ד חבר בדו"ח. "הפעולה ארכה שעות ארוכות במסגרתה ביצעו כלל הצוותים את המשימות אליהן נשלחו. קצת לאחר חצות הסתיימה הפעולה בהצלחה, לאחר פעולה מתואמת ואינטנסיבית של כלל הצוותים לתפוס את המסמכים והמחשבים בהתאם להחלטת בית המשפט".

 

חבר מוסיף כי במסגרת הפעולה נמצא כי סמוך למסעדת צפון אברקסס מצוי משרד, שכונה על ידי הנאמנים "בסיס האם" של המסעדות, ובו היו מצויים כל קלסרי הנהלת החשבונות, המסמכים, המחשבים וכיוצ"ב השייכים לחברה. בין השאר נמצאו מסמכים המעידים על חלוקת השותפות בין שני ובין סגל. עוד התגלה במסגרת הפשיטה כי שני מעסיק עוזרות אישיות, דבר שלשיטת הנאמנים נוגד את טענותיו כי הוא שכיר המשתכר סכום זעום בכל חודש.

 

"דיבידנד גבוה במיוחד"

 

לאחר הפשיטות, ומאחר ששני שוב לא עמד בתשלומים שהושתו עליו, קבעה השופטת אלשיך כי כל עוד לא ישלם את הפיגורים שצבר בתשלומיו, לא יהיה מנוס ממאסרו לתקופה של 45 יום. עקב החלטה זו הגיש שני בקשה לעיכוב ביצוע לבית המשפט העליון, ובסופו של דבר הושגה במסגרתה הסכמה בנוגע להסדר נושים חדש, שגילם דיבידנד של 100% ברוטו לנושי החייב. שני, לפי ההסדר, הסכים לשלם לקופת פשיטת הרגל 4 מיליון שקל. נקבע כי תשלום ראשון יעמוד על 1.6 מיליון שקל במזומן והיתרה, 860 אלף שקל, תועבר לקופה בתוך 26 חודשים.

 

בזמן שחלף מאז אותו הסדר, שהושג בדצמבר 2012, שילם שני את הכספים כמו שהתחייב וקיבל הפטר. לפי הדו"ח של הנאמנים, סך הכספים שנגבו במסגרת ההליך עומד על 4.1 מיליון שקל. נושיו של שני קיבלו דיבידנד ראשון, סכום המשקף שיעור של 55.8% מהחובות ונאמד בסך הכל כ־2 מיליון שקל.

 

כעת נותרו בקופת פשיטת הרגל 1.6 מיליון שקל, שאת מרביתם מבקשים הנאמנים להשיב לנושים כדיבידנד שני. עם זאת, השניים מבקשים לאשר להם שכר טרחה והוצאות משפט בהיקף של 564 אלף שקל (נוסף על 100 אלף שכבר שולמו בעבר).

 

בבקשה לשכר טרחה מציינים הנאמנים את תקנה 8א, שלפיה כאשר מחולק דיבידנד בגובה של יותר מ־80% לנושים, בעל התפקיד זכאי לשכר טרחה בגובה 11%–12% מסך כל הכספים העומדים לחלוקה. מאחר שהדיבידנד שיחולק לנושים הוא בשיעור של כ־99.8% ברוטו, על שכר הטרחה לעמוד בשיעור של 12%, ועליו יש להוסיף תשלום על מאמץ מיוחד, כך שהאחוז מכלל הדיבידנד יעמוד על שיעור של 15%. לפי המפרקים, לאחר הפחתת סכום המאמץ, אגרת השגחת כנ"ר והחזר הוצאות יעמוד שיעור הדיבידנד נטו לנושים על כ־78% ממצבת החובות המאושרים "המשקף דיבידנד גבוה במיוחד בתיק מעין זה".

 

לפי הנאמנים בוצעו בתיק זה כ־18 חקירות על פני מאות עמודי חקירה, הוגשו עשרות בקשות, התקיימו כמה דיונים בבית המשפט המחוזי ובעליון וקוימו כמה אסיפות נושים ומספר רב מאוד של פגישות. אלה מצדיקים את שכרם.

 

עו"ד ארנון שגב, בא כוחו של אייל שני בתיק, מסר כי "אייל שני, בניגוד לחייבים אחרים, החזיר מלוא חובותיו עד לשקל האחרון וזאת במנותק מההליכים המשפטיים שהתקיימו בעניינו".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x