$
דו"ח המבקר 2015

מאגרי מי השתיה של טירת הכרמל ונשר לא חוטאו במשך שנים

דו"ח מבקר המדינה שבחן את התנהלות רשות המים מצביע על כשלים בהתנהלות שורה של ספקי מים. התאגידים מי אונו, מי בת ים, מי רקת ומי ברק לא דגמו כנדרש את איכות המים לאחר חיטויים

הדס גליקו 16:1228.10.15

דו"ח מבקר המדינה שבחן את התנהלות רשות המים מצביע על כשלים בהתנהלות שורה של ספקי מים. בביקורת שנערכה בין החודשים יוני לדצמבר 2014 נמצאו ספקי מים שלא ניקו את מאגרי מי השתייה שהם מפעילים ולא חיטאו אותם במשך שנים, וזאת בניגוד לתקנות משרד הבריאות ולהנחיותיו. מאגרי מי השתיה הן בריכות המיועדות לאגירת מי השתייה ולוויסותם קודם לאספקתם. מטרת הניקוי והחיטוי הוא מניעת התפתחות זיהומים במים האגורים.

 

על פי ממצאי הדו"ח עירית נשר שאין לה תאגיד מים לא שטפה את מאגרי מי השתייה שבאחריותה מאז שנת 2008, ועד למועד הביקורת כאשר הוראות משרד הבריאות הן ניקוי וחיטוי מאגרי מי השתיה אחת לשנה. בטירת הכרמל לא נשטפו מאגרי מי השתייה מאז שנת 2008, כלומר במהלך כשבע שנים ועד למועד סיום הביקורת. כאשר התקנות קובעות שיש לשטוף את מאגרי מי התהום בתחומה כל שנתיים.

 

אילוסטרציה אילוסטרציה צילום: שאטרסטוק

 

דו"ח המבקר מצא ליקויים גם בקרב שורה של ספקי מים שאינם דוגמים את מי השתייה במאגרים לאחר חיטוים, ומחדשים את אספקת המים לתושבים למרות שלא וידאו שהמים המחוטאים ראויים לשתייה. על פי ממצאי הדו"ח תאגיד המים מי אונו לא הקפיד עד לשנת 2014 על נטילת דגימות ממי הברכה לאחר סיום החיטוי ולפני חידוש אספקת המים מהבריכה לרשת המים העירונית.

 

תאגיד המים מי בת-ים לא הקפיד על נטילת דגימות כלור ועכירות ממי המאגרים לאחר סיום החיטוי ולפני חידוש אספקת המים מהמאגרים לרשת המים העירונית בשנים 2012 ו-2014. כמו כן את הדגימה המיקרוביאלית ביצע התאגיד רק שבוע לאחר החיטוי. תאגיד המים מי רקת המספק מים לטבריה ולמועצות המקומיות מגדל וכפר קמא. לא הקפיד עד לשנת 2014 על דגימת מי הברכה לאחר סיום החיטוי ולפני חידוש אספקת המים מהברכה לרשת המים העירונית. במהלך שנת 2014 ביצע תאגיד מי-ברק, תאגיד המים והביוב של בני-ברק דיגום מיקרוביאלי רק שבוע לאחר השטיפה והחיטוי של מאגרי מי השתייה שבאחריותו. לטענת המבקר פיקוח משרד הבריאות על שטיפת המאגרים לא היה הדוק מספיק. בהקשר זה מציין המבקר כי כמה ספקים אף לא התקינו בקידוחים מערכת אוטומטית ומבוקרת להזנת חומר חיטוי.

 

בהתייחס לתדירות דגימת מערכות אספקת המים מצא המבקר כי ישנם ספקי מים שלא דגמו את מערכות אספקת המים בהתאם לתוכנית הדיגום שנקבעה להם כמו תאגיד שקמה המספק מי שתיה לחולון לאור יהודה לאזור ולבית דגן. או ששיעור הדגימה היה נמוך כך שפגם ביכולת לזהות התפתחות זיהומים במי השתייה. כך במועצה המקומית הר אדר שלא עמד בשנת 2014 ברף של 75% מרף הבדיקות הנדרש. בהיבט זה מציין הדוח כי למרות שבכמה יישובים התגלו זיהומים חוזרים במי השתייה לא פעלו ספקי המים למציאת פתרון לבעיית הזיהום ולמניעת הישנותו.

 

המבקר מותח ביקורת גם על התנהלות ספקי המים קריית אונו, נשר, תל אביב, קרית שמונה, רמת גן וחולון כך שלא חקרו את סיבות לזיהומים שטופלו בשטח האספקה או פרסמו דוח המלצות למניעת הישנות המקרים. משרד הבריאות מצידו לא התעקש על הכנת הד"וחות. דיווח מפורט על החריגה לא פורסם באתר האינטרנט של הספקים. מגמה דומה נמצאה גם ביחס לטיפול ליקויים מהותיים שהצביעו עליהם ד"וחות ביקורת של משרד הבריאות ושלא טופלו על ידי ספקי המים. המבקר מותח ביקורת על משרד הבריאות שלא הקפיד על דיווח שוטף למועצות האזוריות בדבר ספקי המים שבתחומן, שאינם פועלים להישנות זיהום במי השתייה ולהבטחת איכותם.

 

אי סדרים בהתנהלות מקורות פיתוח ייזום חברה בת של מקורות

 

בשנים 2014-2012 כמעט לא יזמה מקורות ייזום פעילות עסקית חדשה עבורה, בניגוד לייעודה ולתפקידיה העיקריים, ורוב הייזום נעשה על ידי מקורות. כך עולה מדו"ח המבקר שביצע בחברה ביקורת בין החודשים דצמבר 2014 ועד פברואר 2015. החברה הוקמה במטרה להרחיב את הפעילות המסחרית של קבוצת מקורות בארץ ובעולם וליצור הפרדה בין הפעילות העסקית לבין הפעילות לאספקת המים.

 

הדו"ח מצביע על שורה של אי סדרים נוספים כמו מינוי סמנכ"ל כספים מושאל ממקורות לתפקיד מ"מ המנכ"ל בניגוד להוראות רשות החברות. וזאת לצד רישום בספריה הוצאות בגין שירותי פיתוח עסקי שקיבלה מחברת מקורות בסכום העולה על 1.8 מיליון שקל ללא הסכם רשמי. כמו כן נמצא כי דירקטוריון מקורות ייזום לא קבע את אופן הבקרה על התקשרויות עם סוכנים ואת הפירוט הנדרש בדיווחי הנהלת החברה בנושא זה. הנהלת מקורות ייזום אישרה הסכמים עם סוכנים, לעתים בדיעבד, אף על פי שהם חרגו ממדיניות החברה.

 

דירקטוריון מקורות ייזום לא הקפיד לכנס בשנים 2012-2008 דיונים על מימוש יעדי מדיניותו, כפי שבאו לביטוי בתכנית האסטרטגית שאישר. הדירקטוריון גם לא דרש שהנהלת החברה תבחן את התוכנית האסטרטגית, ובמידת הצורך תעדכן אותה, חרף שינוי סביבת הפעילות של החברה.

 

חברת מקורות ייזום פועלת בעצמה ובאמצעות שותפויות וחברות בנות בתחום המים והשפכים בישראל ובשווקים הבין-לאומיים. לפי דוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2014, היקף נכסיה היה כ-1.8 מיליארד שקל.

 

תגובת רשות המים: "מראשית 2014 (הרבה לפני ביצוע הביקורת) אנו מבצעים דיגום גם לאחר ביצוע שטיפה וחיטוי של המאגרים, בכך תוקנה טעות עבר שנבעה מאי בהירות בתקנות".

 

תגובת קבוצת מקורות: "אנו מברכים על דו"ח מבקר המדינה והחלה בתיקון הליקויים עוד טרם הדו"ח. עם כניסתו לתפקיד, בספטמבר 2014 , גיבש יו"ר החברה מר מרדכי מרדכי "נוהל איתור סוכנים" הכולל תכנית אכיפה ובקרה וכן יצאה החברה בהליך איתור מנכ"ל לחברת הייזום- הליך שהסתיים ללא מציאת מועמד מתאים, בימים אלה מתקיים הליך איתור חדש לבחירת מנכ"ל קבוע לחברה. מתווה הסכם המסדיר את רכישת השירותים הנוספים בין 'מקורות מים' לחברת הייזום גובש ע"י הדירקטוריון והוא נמצא בהליכי אישור. נציין, כי מאז הקמתה (2007) רשמה החברה ביצועים חיוביים אשר הגדילו את שוויה. מראשית השנה מקדמת החברה פרויקטים נוספים בהתאם לתוכנית אסטרטגית עסקית. ולראייה, רק לאחרונה הסתיימה תערוכת חדשנות המים הבינלאומית WATEC 2015 שבה הייתה התעניינות מרכזית סביב פתרונות המים המתקדמים שמציגה קבוצת מקורות".

 

תגובת עיריית נשר: "מדובר בליקויים מתקופת הנהלת העיר הקודמת. ליקויים אלה תוקנו מיד עם קבלת טיוטת הדוח והראייה היא כי מלבד אותה חריגה נקודתית, כל תוצאות בדיקות המים בנשר, על פי משרד הבריאות, היו תקינות לחלוטין. עיריית נשר בהנהגתה הנוכחית, מקפידה על ביצוע כל ההנחיות הדרושות על מנת להבטיח את איכות מי השתייה בעיר ומעמידה לעיון הציבור באופן סדיר את דוחות המים התקופתיים והשנתיים באתר האינטרנט ובעיתונות המקומית".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x