$
משפט

אריסון רוצה מתנה לחג: מבקשת למשוך דיבידנד של 75 מיליון ש' מחברת המלח

החברה אינה עומדת במבחן הרווח הקבוע לחלוקת דיבידנד, ועל כן פנתה לבית המשפט לאשר את החלוקה. עד לאחרונה הייתה חברת המלח בעלת עניין בבנק הפועלים, אולם מכרה את יתרת אחזקותיה תמורת כ-340 מיליון שקל

תומר גנון 09:4309.09.15
בעלת השליטה בבנק הפועלים, שרי אריסון, מבקשת לחלק דיבידנד של 75 מיליון שקל מחברת מלח הארץ הפרטית שבבעלותה, וזאת על אף שהחברה אינה עומד במבחן הרווח הקבוע בחוק. כך עולה מבקשה שהגישה אתמול (ג') חברת המלח, הנמצאת בבעלות מלאה של חברת אריסון השקעות, לבית המשפט המחוזי בחיפה. בבקשה שהוגשה על ידי עו"ד אורי יצחק, נתלי דרגות ונגה חרובי ממשרד גורניצקי ושות', נטען שהחלוקה מקיימת את יכולת הפירעון העתידית של החברה, והנושה המובטח היחיד של החברה (מזרחי טפחות נאמנות) אישר שאינו מתנגד לה.

 

על פי הבקשה, מלח הארץ היא חברת החזקות הפועלת בהפקת מלח ובייצור, עיבוד ואריזת מוצרים המבוססים מלח ומשווקים בארץ ובעולם. הפעילות התעשייתית שלה מרוכזת בשתי חברות בנות שבשליטת אריסון השקעות, מלח הארץ אילת (95%) ומלח הארץ עתלית (92%). היא מושכת מהחברות דמי ניהול שנתיים של 1.7 מיליון שקלים. ההוצאות מ-2013 ועד מחצית 2015 היו גבוהות מסך ההכנסות, כך שנרשם גרעון חשבונאי מפעילות שוטפת של 2.1 מיליון שקל בשנה.

 

עד לאחרונה הייתה חברת המלח בעלת עניין בבנק הפועלים. היא חדלה מכך לאחר שמכרה את יתרת אחזקותיה בבנק בשתי עסקאות שבוצעו באוגוסט 2014 ויוני 2015, בתמורה כוללת ברוטו של כ-340 מיליון שקלים.

 

מפעל המלח בעתלית מפעל המלח בעתלית צילום: אלעד גרשגורן

 

במסגרת הבקשה נטען כי על פי עקרון שימור ההון בחוק החברות, ישנו מבחן כפול לחלוקת דיבידנד – מבחן הרווח ומבחן כושר הפירעון. לפי המבחן הראשון, חלוקה צריכה להתבצע מתוך רווחי החברה, וזאת בסכום שלא יעלה על יתרת העודפים שנצברה החברה בשנתיים האחרונות. המבחן השני קובע שחלוקת דיבידנד מותרת ובלבד שלא קיים חשש סביר כי ביצועה ימנע מהחברה לעמוד בהתחייבויות הקיימות והצפויות. חברת המלח פנתה לבית המשפט משום שאינה עומדת, לדבריה, במבחן הרווח.

 

החברה צירפה לבקשה חוות דעת כלכלית של מומחה מטעמה, אודי רוזנברג מגיזה-זינגר-אבן, לפיה איתנותה הפיננסית מאפשרת את חלקות הדיבידנד. לפי חוות הדעת יתרת המזומנים היא 78 מיליון שקלים (28.5 מיליון שקל בקופה במזומן ו-49.5 מיליון שקל בפיקדון משועבד), כך שבניכוי הדיבידנד יישארו בקופת החברה כ-3 מיליון שקלים. "לחלוקה לא תהיה השפעה מהותית על איתנותה הפיננסית", נכתב בחוות הדעת, "ולא קיים חשש סביר שלא יהיה ביכולתה להמשיך ולנהל את פעילותה כסדרה ולעמוד בחובותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן".

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x