שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
משפט

בנק לאומי מבקש פשיטת רגל ליוסף גרינפלד: חובותיו לנושיו מגיעים ל-260 מיליון שקל

בבקשת הבנק נכתב כי חובו לבנק של בעלי קרדן אן.וי עומד על 110 מיליון שקל וכי הוא "הודה בפני הבנק במספר הזדמנויות כי אין לו יכולת כלכלית לפרוע את החוב או כל חלק מהותי ממנו"

זוהר שחר לוי 14:3922.03.15

בנק לאומי מבקש הבוקר (א') מבית המשפט המחוזי בתל אביב להכריז על יוסף גרינפלד, בעלי קרדן אן.וי, כפושט רגל, זאת על רקע חוב לבנק בגובה 110.3 מיליון שקל. "גרינפלד הודה בפני הבנק במספר הזדמנויות כי אין לו יכולת כלכלית לפרוע את החוב או כל חלק מהותי ממנו".

לפי הבקשה לפשיטת רגל ולכינוס נכסיו, מצבת החובות של גרינפלד כלפי הבנק ונושים אחרים עומדת על למעלה מ-260 מיליון שקל. "מדובר", נכתב, "בחדלות פירעון עמוקה ומבוהקת שבה עודף התחייבויותיו על הנכסים עולה, לדברי גרינפלד עצמו, על 260 מיליון שקל".

 

בבקשה, שהוגשה באמצעות עו"ד עופר שפירא, מפורט כי גרינפלד נטל מהבנק הלוואות ואשראים שונים והינו גם בעל השליטה היחיד והערב כלפי הבנק לחובותיה של חברת טלרומית אחזקות פיננסיות, היא החברה המשמשת אותו לצורך החזקה בתאגידים שונים ובהם קרדן אן.וי, בה הוא מחזיק ביחד עם אבנר שנור.

 

יוסף גרינפלד יוסף גרינפלד צילום: עמית שעל

 

לפי בנק לאומי, בנובמבר 2007 נחתם בין טלרומית לבין הבנק הסכם תנאים לפתיחת חשבון ובהמשך נחתם בין הצדדים הסכם מימון שלפיו העמיד הבנק לטלרומית מסגרת אשראי של עד 40 מיליון דולר לתקופה של 8 שנים, עם תקופת גרייס (חסד) של 3 שנים, שלאחריה הייתה החברה אמורה לפרוע 5% מהקרן מדי חצי שנה, תוך שהיתרה נועדה לתשלום סוף התקופה.

 

בהמשך, כך נטען, ביוני 2010 נחתם כתב תיקון להסכם המימון, לאחר שהחברה וגרינפלד לא עמדו בתנאי הסכם המימון.

 

להבטחת ההלוואות והאשראים שנטלה טלרומית מהבנק וכן לבטחת קיומן המלא של כל התחייבויותיה של החברה כלפי הבנק, חתם גרינפלד על ערבות מתמדת ללא הגבלה לכל חובות החברה והתחייבויותיה.

 

"טלרומית", נכתב בבקשה, "הפרה את תנאי ההלוואות והאשראים שהועמדו לה, ולא עמדה בפירעון חובותיה כלפיה הבנק. הבנק פנה אל טלרומית ואל גרינפלד בכתב ובעל פה פעמים רבות בעבר בנוגע להפרת הסכמי המימון על ידם ודרש מהם לפרוע באופן מיידי את כל חובותיהם...".

 

בבקשת הבנק מפורט עוד כי בסמוך להעמדת האשראי לטלרומית, באוקטובר 2007, יצרה החברה לטובת הבנק שעבוד קבוע על 9 מיליון ממניות חברת קרדן אן.וי שבבעלותה וזאת "להבטחת קיומן המלא של כל התחייבויותיה כלפי הבנק ופירעון כל חובותיה כלפיו". הבנק, נטען, אינו מוותר על זכויותיו כנושה מובטח בכל הנוגע למניות המשועבדות. שווי השוק של המניות המשועבדות, נכון לשבוע שעבר, נאמד בכ-12 מיליון שקל כשלדברי הבנק מדובר בחלק קטן ביותר מתוך חובות טלרומית וגרינפלד כלפיו.

 

"בקשה זו אינה עוסקת במניות המשועבדות ששוויין העתידי אינו ידוע", נכתב לבית המשפט, "אלא רק בהיותו של גרינפלד חייב לבנק את סכום החוב והוא אינו פורע אותו ולא מסדירו". לגרסת הבנק, גרינפלד "אף הודה בפני הבנק במספר הזדמנויות כי אין לו יכולת כלכלית לפרוע את החוב או כל חלק מהותי ממנו מעבר למימוש המניות".

 

הבנק מציין עוד כי לגרינפלד גם יתרת ערבות בשווי של כ-4.8 מיליון שקל, ערבות שהוציא הבנק להבטחת תשלום מס שבח בעסקת מכירה של דירתו של גרינפלד שהייתה משועבדת לבנק ונמכרה בתיאום ולפי דרישתו. התמורות מהעסקה, מצוין, שולמו על חשבון חובו. בנוסף, גם בחשבונו הפרטי של גרינפלד קיימת יתרת חובה שלא סולקה ואינה נפרעת והיא עומדת על 1.1 מיליון שקל. "התראה ששלח הבנק אל המשיב", נכתב, "נותרה ללא מענה והוא לא פרע את החוב ולא הסדירו בכל דרך אחרת".

 

"גם לאחר ההתראות הרבות שנשלחו אל גרינפלד, הוא לא פרע את חובו לבנק. יודגש כי גרינפלד מכיר בחוב ולא מכחישו, וגם אם טען שלהבנתו החוב הכולל אמור להיות נמוך במעט, הרי שהוא מודה ומכיר בכך שגם את החוב העצום לגישתו אין ביכולתו לפרוע והוא חדל פירעון", כותב עו"ד שפירא בבקשה.

 

חובות ההלוואות והערבויות שנטל גרינפלד, כך לפי הבנק, עומדים כיום על כ-110.3 מיליון שקל. עוד מצוין כי במהלך תקופה ארוכה של מו"מ בין הצדדים, בוצעו בהסכמה מימושים של נכסים שהיו משועבדים לטובת הבנק והתמורה עברה אליו. "אלא", נכתב, "שלמרות הצעדים שננקטו והפעולות שבוצעו, הסכומים שהתקבלו ממימושים אלה לא כיסו את חובות העתק של החייב כלפי הבנק, ולפי הצהרותיו שלו עצמו אין בידיו אמצעים לפרוע את חובותיו כלפי הבנק וכלפי נושים אחרים שלו".

 

לאומי: מדובר באדם שצבר נכסים רבים ומורכבים

 

על אף חד-משמעיות חדלות הפירעון של גרינפלד, מציינים בבנק, אין ספק שהוא אינו מקרה רגיל של פשיטת רגל. "עסקינן", כך נכתב, "באדם שצבר ועודנו בעלים של נכסים רבים ומורכבים, ביניהם החזקות המהוות שליטה בחברות שחלקן נמצאות במצב עסקי מאתגר ביותר. נכסים אלה מצריכים תשומת לב וקבלת החלטות יום-יומיות, וגם חשופים לסיכונים שונים והשפעות חיצוניות שונות העלולים להשפיע בצורה מהותית על שוויים ואפשרות מימושם. בצד צבירת נכסיו, צבר גרינפלד גם חובות עתק לגורמים שונים, חלקם תאגידים בנקאיים וחלקם גורמים פרטיים אשר טיב קשריו והתנהלותו של גרינפלד עם גורמים אלה אינם ידועים".

 

עוד לפי הבנק, על אף חובותיו של גרינפלד, ובעודו חייב "סכומי עתק לנושים שונים ואינו פורע את חובותיו", משלם גרינפלד עשרות אלפי שקלים מדי חודש לבנק אגוד, וזאת במסגרת הלוואה שנטל מהבנק למשכנתאות על שלוש דירות מגורים "מפוארות ביותר" במגדלי אקירוב בתל אביב. מדובר ב-שתי דירות שאחדו לדירה אחת שבה הוא מתגורר ודירה נוספת במתחם. "תשלומים אלה", נכתב, "על רקע חדלות הפירעון המובהקת של גרינפלד מהווים העדפת מרמה וכשלעצמם מהווים מעשה פשיטת רגל".

 

מיותר לציין, מוסיפים עוד נציגי הבנק, כי פרט לתשלומים לבנק, מגוריו של גרינפלד במגדלי אקיראוב כרוכים בהוצאות שוטפות עצומות והדבר מוכיח את חוסר הרגישות בהתנהלותו בכל הנוגע לרכושו ונכסיו.

 

לפי מידע שנמסר לבנק מגרינפלד עצמו, נטען, קיימת לו הכנסה חודשית נוספת ממספר מקורות "בסכום לא מובטל", כשבין השאר הוא מקבל שכר שנושא משרה בחברות שונות בקבוצת קרדן. "גרינפלד", נכתב, "אינו משתמש גם בסכומים אלה לפירעון חובותיו, דבר המציג שוב, כשלעצמו, סדרי עדיפויות בעייתיים שלו, המשתמש גם במקורות הקיימים בידיו שלא לצורך פירעון חובותיו לבנק או למצער – להקטנתם".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x