$
בחירות 2015

מרצ מציגה את מצעה הכלכלי: הנפקת אג"ח לטובת בניית דירות להשכרה

המפלגה מציעה לעגן את זכויות הדיור בחוק יסוד: זכויות חברתיות; לגבי יוקר המחיה מציעה מרצ "פיקוח ואכיפה אגרסיביים של ההגבלים העסקיים סביב רשתות המזון"

רוני זינגר 15:3209.02.15

מרצ הציגה היום את המצע הכלכלי שלה, שכולל תוכנית מפורטת לסוגיות הבוערות במשק כדיור, יוקר המחיה, מערכת הבריאות והבנקים. היקף התוכנית הכולל הוא 26.5 מיליארד שקל.

 

 

המצע הכלכלי של מרצ כולל "תוכנית תקדימית לטיפול שורש בכשלים בשוק הדיור הישראלי", "תוכנית מהפכנית וראשונה מסוגה להורדת יוקר המחיה הפיננסי באמצעות טיפול יסודי בפיקוח על הבנקים" וכן תוכנית להתמודדות עם יוקר המחיה, שנחשפה כבר לפני כעשרה ימים ב"כלכליסט". התוכנית כוללת פיקוח ואכיפה "אגרסיביים של ההגבלים העסקיים סביב רשתות המזון". 

 

לצד שורה של רעיונות המבטאים את תפישת העולם הידועה של מפלגת השמאל, מוצעים בתוכנית רעיונות חדשים כמו הקמת שוק סיטונאי מודרני, שורה של היטלי מס בתחום הדיור, ביטול המע"מ על המים ועדכון קבוע של סל התרופות, כל שנה ב-2%.

 

תוכנית יוקר המחיה של מרצ מבטיחה הפחתה של כ-1,500 שקל בממוצע למשק בית, כתוצאה מהפחתה בשורה של הוצאות בתחומי החינוך, הטיפול בגיל הרך, חשבונות המים והחשמל, תקשורת, בריאות, מזון, פיננסים וכאמור דיור. מקורות המימון לתוכנית יגיעו משורה של צעדי מיסוי כמס חברות דיפרנציאלי, רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון ועוד.

 

עוד תומכים במרצ בהקמת "שוק סיטונאי מודרני" שיביא להורדת מחירי מזון נוספת. גם במרצ מבקשים לבחון הכנסתם של מוצרי מזון נוספים לפיקוח על המחירים. במרצ מבקשים להתמקד במצורי יסוד ותרכובות מזון לתינוקות וכן פיקוח על מוצרי מזון בריאים.

 

חוק יסוד: זכויות חברתיות

 

תוכנית הדיור של מרצ נאמדת בעלות של כ-5.5 מיליארד שקל השקעה בשורה ארוכה של תוכניות בנושא. מקורות המימון המתוכננים נשענים בעיקר על שורה של הטלי מס חדשים שבמרצ מבקשים לקדם בתחום הדיור. כך למשל, לצד מימון שיגיע מכספי המכר שנכנסו לקופה הציבורית בשנים האחרונות - הנאמדים בכ-3 מיליארד שקל, יתווספו עוד כ-4.5 מיליארד שקל ממסים, כמיסוי דירות ריקות, מיסוי קרקעות ריקות לבנייה והנהגת מס עזבון.

 

בראש תוכנית הדיור שלה, מרצ מבקשת לעגן את זכויות הדיור בחוק יסוד: זכויות חברתיות, שאמור להעניק מעמד חוקתי לזכויות כדיור, בריאות, חינוך, ביטחון סוציאלי ותזונתי, קיום בכבוד והגנה מאבטלה

 

במצע נאמר כי "עיגון הזכות לדיור יהווה בסיס לחקיקה. מרצ מציעה הקמת תוכנית לאומית להתחדשות עירונית שתציג בתוך שנה תוכנית להקמת 100 אלף יחידות בתוך מרכזי ערים קיימות באמצעות עיבוי הרקמה העירונית הקיימת, התחדשות עירונית ותמ"א 38 ותוך התבססות על תשתיות קיימות וחיזוק התחבורה הציבורית העירונית.

 

עוני בישראל עוני בישראל צילום: אביגיל עוזי

 

"עלות בנייה במרקם קיים בתוך הערים נמוכה בעשרות אחוזים מבנייה חדשה, שכן בנייה זו מסתמכת על תשתיות קיימות - מוסדות ציבור, חשמל, מים, כבישים ושטחים ציבוריים פתוחים. פער העלות מגיע לכ-115 אלף שקל לכל יחידה. הפניית בנייה חדשה למרקמים עירוניים קיימים תוזיל משמעותית את עלות יחידות הדיור – לבונים ולרוכשים".

 

לצד זאת דורשים במרצ פיקוח והחלת שקיפות על מכרזי הקרקע של רשות מקרקעי ישראל, וכן הגדלה של היקפי הקרקעות המשווקים לבנייה, בהם גם הגדלה של היצע הקרקעות המשווקות ביישובים ערביים.

 

הנפקת אג"ח לטובת בניית דירות להשכרה

 

מרצ מציעה להתנות מתן אישורים לבנייה חדשה, בהתחייבות להקצאה של כ-30% מיחידות הדיור בפרויקטים חדשים לדיור בר השגה. במפלגה מציעים יישום תוכנית ממשלתית להשכרה ארוכת טווח שבמסגרתה תבנה המדינה 10,000 דירות חדשות להשכרה כל שנה - במשך כ-6 שנים, אותן תממן באמצעות הנפקת אגרות חוב בריבית של כ-4%. שכר הדירה ייקבע על כ-6% מערך הדירה, ובאופן מצרפי יעמוד על כ-240 מיליון שקל. כ-160 מיליון שקל ישולמו כריבית לבעלי האג"ח, כ-40 מיליון שקל יוקצו לניהול הפרויקט ו-40 מיליון השקלים הנוספים יועברו לקופת המדינה וישמשו לפרויקטים נוספים בתחום הדיור.

 

"היטל עיכוב בנייה" של 10% ממחיר הדירה

 

עוד מפורטות בתוכניות הצעות להאצת בניית דיור מוסדי מוגן להשכרה לאוכלוסייה מבוגרת, תמרוץ החזרת דירות ריקות וקרקע שנרכשה לבנייה - זאת באמצעות הטלת מס על בעלי דירות ריקות (47 אלף דירות כאלה עומדות ריקות ברחבי הארץ).

 

המס יוטל בהוראת שעה בגובה של כ-1% מערך הדירה. על פי הערכת כלכלני מרצ, המדינה תזכה לתגמולים של כ-800 מיליון שקל מהנהגת מס כזה. עוד מוצע ליישם תוכנית "היטל עיכוב בנייה" על קבלנים שרכשו קרקע מהמדינה אך טרם החלו בנייה. הטלת המיסוי יהיה בגובה של כ-10% ממחירה של כל דירה המתוכננת בפרויקט. כמו כן מוצעת חקיקה להסדרת שוק הדירות להשכרה - חוזה שכירות הוגן, יצירת מפרט בסיסי לדירה הראויה להשכרה למגורים ועוד. וכן מוצעים שושרה של סעיפים ל"החייאת הדיור הציבורי".

 

להוציא חברות כרטיסי האשראי מבעלות הבנקים

 

בנוגע להתמודדות עם "יוקר המחיה הפיננסי" מציעה התוכנית הכלכלית של מרצ שורה של צעדים: הורדת מחירי שירותי הבנקאות - חיוב הבנקים לשלם ריבית על יתרה בחשבון עו"ש, יצירת ביטוח לפקדונות, הגבלת עמלות בנקים, הגבלת הוצאות גבייה, ריבית פיגורים ושכר טרחת עורך דין.

 

מרצ תומכת בהקמת בנק אינטרנטי ובהקלת חסמים להקמת בנק קואופרטיבי, וכן דורשת הגבלת שכר הבכירים במערכת הפיננסית. בכל הנוגע לתחום כרטיסי האשראי, דורשים במרצ את הוצאת חברות כרטיסי האשראי מבעלות הבנקים, מבקשים את הסדרת שוק כרטיסי הדביט ועוד.

 

בעניין הריכוזיות בענף, במרצ קוראים לפירוק גרעיני השליטה במוסדות הפיננסיים באמצעות תיקון חוק הבנקאות כך שיגביל את היקף המניות שגוף או אדם אחד רשאי להחזיק בהם, ולאסור על החזקה של גוף יחיד ביותר מ-1% מסך נכסיו של מוסד פיננסי.

 

במרצ מבקשים לאסור על בעלי תפקידים בגופים פיננסיים לכהן בדירקטוריונים של קבוצות שליטה שהעניקו להן אשראי בעבר, יש לאסור באופן גורף על אחזקות צולבות בנכסים פיננסיים וריאליים "מהשקל הראשון" ועוד.

 

לעצור את הפרטת השירותים החברתיים

 

ובאשר למאבק בעוני, מלבד חוק יסוד: זכויות חברתיות, במרצ מבקשים גם לשלב אינדיקטורים שונים שקשורים לעוני ואי שיוויון ביעדי המדיניות הכלכלית כמו מדד ג׳יני.

 

בתחום התעסוקה מבקשים במרצ לתמוך בהכשרה מקצועית, להעלות את שכר המינימום, להרחיב את הפיקוח על חוקי העבודה ולהפסיק את ההעסקה הקבלנית בשירות המדינה. מרצ מבקשת לערוך רפורמה במערך הקצבאות ולהעביר קצבאות לפי מצבו של הפרט, ללא קשר להכנסתו. עוד מבקשים להעלות את קצבאות הילדים כך שלא יהיה קשר למיקום הילד במשפחה.

 

בתחום שירותי הרווחה מציע המצע את הקטנת מספר התיקים לכל עובד סוציאלי, הקמת מרכזי מצוי זכויות "אפקטיביים" בקהילה, ועצירת הפרטת השירותים החברתיים. בתחום הביטחון התזונתי מצוע לשלב את מפעל ההזנה ביישום תוכנית יום חינוך ארוך. בכל הנוגע להתמודדות עם חובות במרצ דורשים את איסור ניתוקי המים כאמצעי לגביית חובות, הקמת קרן ממשלתית להלוואות ללא ריבית וזאת עבור החזרי חובות ועוד.

 

בתחום החינוך מרצ דורשת הרחבה מיידית של הציע מעונות היום המסובסדים לגיל הרך, העלאת שיעור הסיבסוד הציבורי הקיים של צהרוני היום למשפחות ויישום תוכנית יום חינוך ארוך בבתי הספר, תוך שילוב מפעל הזנה ביישובים מוחלשים.

 

עדכון קבוע של סל הבריאות מדי שנה ב-2%

 

בתחום הבריאות מדגישים במרצ כי הם מאמינים בחיזוק הרפואה הציבורית בישראל. באשר לסל הבריאות דורשים במרצ עדכון קבוע של הסל מדי שנה בשיעור של 2%, מציעים הוספה רחבה של שירותים לביטוח הבריאות הבסיסי שכיום נמצאים בביטוח הבריאות המשלימים, בהם למשל הוספה של בחירת מנתח/ת לסל הבסיסי. בנוסף, מבקשים הכללת הביטוח והאשפוז הסיעודי בסל הבריאות, ביטול המע״מ על תרופות והרחבת טיפולי השיניים הביסיים והמונעים לילדים וקשישים.

 

באשר לחשמל ומים - מוצע לפרק את המונופולים בתחום הגז הטבעי ומשאבי הטבע, לעודד יזמים פרטיים ליצור חשמל ועידוד הפקתו ממקורות מתחדשים ומכירתו לרשת הארצית. במרצ מציעים לבטל את המע"מ על תשלומי המים וכן את פירוקם של תאגידי המים. גם בנוגע לתעריפי החשמל מוצע להפחיתם.

 

בתחום התקשורת מבקשת מרצ לחייב את חברות התקשורת בלווין ובכבלים ליצור חבילות שירותים בסיסיות במחירים מוזלים.

 

בתחום התחבורה חוזרת מרצ על עמדתה בדבר שאיפתה להשקעה ביצירת מערכות להסעת המונים, ולפיכך השקעה מאסיבית בתשתיות מסילתיות, פיתוח נתיבי תחבורה ציבורית ועוד. מרצ מדגישה את תמיכתה בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת - קווי אוטובוס ורכבות בין ובתוך הערים ב"מתכונת מיוחדת".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x