דו"ח מבקר המדינה - רשויות ובטחון
דו"ח מבקר המדינה

תע"א מתעקשת לייצר מטוס מנהלים למרות ההפסדים הגבוהים שנגרמים לה

המבקר מצא כי ההפסדים נגרמו על רקע פגמים בעבודת המטה של החברה, בתהליכי קבלת ההחלטות לאישור התוכנית לפיתוח וייצור שני מטוסי המנהלים ובתהליכי הפיקוח והבקרה מצד מקבלי החלטות

רוני זינגר 16:0129.12.14

דו"ח חמור מפרסם מבקר המדינה בנוגע להתנהלות התעשייה האווירית בכל הנוגע לתהליכי קבלת החלטות בתחום ייצור ופיתוח מטוסי מנהלים בחברה.

 

תע"א מייצרת גם מטוסי מנהלים זה עשרות שנים - תחום המהווה מרכז בפעילותה האזרחית. מבדיקת המבקר עולה כי היא לא עומדת במשך שנים ביעדים שנקבעו בתוכניותיה העסקיות בתחום הזה. בשל כך, צברה החברה הפסדים של עשרות מיליוני דולרים.

 

המבקר קובע כי הפסדים אלה וההשקעות של מאות מיליוני דולרים מומנו בחלקם על ידי רווחיה של החברה בתחומי פעילות אחרים ובעיקר מהתחום הצבאי ובכך היה להשפיע שלילית על מצבה העסקי של החברה בטווח הבינוני והארוך.

 

המבקר מציין כי הדבר השפיע גם על יכולתה של החברה להשקיע בתחומי פעילות אחרים בעלי פוטנציאל לתשואה גבוהה יותר כמו בתחום המו"פ ופיתוח המוצרים. בדיקת המבקר העלתה כי ההפסדים נגרמו על רקע פגמים בעבודת המטה של החברה, בתהליכי קבלת ההחלטות לאישור התוכנית לפיתוח וייצור שני מטוסי המנהלים המיוצרים בחברה ובתהליכי הפיקוח והבקרה מצד מקבלי החלטות בתעשייה האוירית, בראשם ההנהלה והדירקטוריון.

 

מטוס מנהלים (אילוסטרציה בלבד) מטוס מנהלים (אילוסטרציה בלבד) צילום: בלומברג

 

איך הוחלט להשקיע במטוס מנהלים מסוג G-280

 

הבדיקה התמקדה בתהליכי קבלת ההחלטות בהנהלה ובדירקטוריון בשנת 2005 אז הוחלט להשקיע במטוס מנהלים מסוג G-280, בבקרה ובפיקוח במימוש הפרויקט מאז ועד לשנת 2013 וכן נבדקו תהליכי קבלת ההחלטות בשנתיים האחרונות.

 

בין היתר מפרט המבקר בבדיקתו כי צוות "ניהול הסיכונים" של חטיבת מטוסי המנהלים לא פעל כראוי, בין היתר כאשר לא בחן לעומק את נושא תחזית המכירות בשוק מטוסי המנהלים העולמי נכון לאותה שעה, וכן הנהלת התעשייה האווירית לא התבססה על סקר שוק עצמאי לבחינת פוטנציאל נתח השוק של אחד ממטוסי המנהלים שיוצר ואשר הושקע בו תקציב ניכר.

 

עוד נקבע כי התוכנית העסקית בתחום שהוצגה להנהלה היתה חסרה ולא מבוססת דיה בכל הקשור להערכת עלויות פיתוח ייצור מטוס המנהלים. התוכנית גם לא התייחסה לאפשרות של חריגה בעלויות הפיתוח של ייצור המטוס, זאת אף שניסיון העבר כבר העלה חריגות קודמות.

 

המבקר קובע כי ליקויים בעבודת המטה של הנהלת התעשיה האווירית, בדגש על תהליך קבלת ההחלטות, פגמו בניתוח כדאיותה הכלכלית של תוכנית הפיתוח והייצור של מטוסי המנהלים שהוצעה והביאו לכך "שהצגת התוכנית לדירקטוריון בדצמבר 2005 היתה חסרה ולא מבוססת בתחומים מרכזיים, דבר שהיה בו כדי לפגוע בתהליך קבלת ההחלטות של הדירקטוריון. הדבר גרם בין היתר לכך שבמועד סיום הביקורת - של המבקר - חרגה התוכנית העסקית מהיעדים שנקבעו לה והתוצאות העסקיות של פרויקט G-280 (המטוס שיוצר באותו הזמן) היו בפועל נמוכות מהמתוכנן".

 

בתגובה לקביעה זו ענתה התעשייה האווירית בחודש יוני האחרון כי "היתה חריגה בעלויות הפיתוח ובלוחות הזמנים אך זה טבעו של כל פרויקט פיתוח של מטוס חדש". בנוסף הודיעה החברה כי מנהל חטיבת כלי טיס אזרחיים התניע תהליך מקיף של תחקור והפקת לקחים מתוכנית הפיתוח של ה-G-280.

 

תגובת התעשייה האווירית לדו"ח המבקר: "התעשייה האווירית מפיקה את הלקחים לאור הערות מבקר המדינה, ופועלת נמרצות על מנת להסדיר את התהליכים הנדרשים, במטרה להגביר, לחזק ולהבטיח את פעילותם האפקטיבית של מנגנוני הפיקוח והבקרה של ההנהלה והדירקטוריון. יחד עם זאת, נושא מטוסי המנהלים הינו מרכזי בחברה, שהינה מהבודדות בעולם העוסקות בתחום, והוא מתאפיין בהשקעות ניכרות וארוכות בשלב הפיתוח, במטרה להגיע להישגים משמעותיים בטווח הארוך. עם התחלת הפיתוח ב- 2005, לא היתה כל יכולת לחזות את המשבר הכלכלי העולמי שפרץ ב-2008, את משכו ואת עוצמת השפעתו על התעופה האזרחית בכלל ועל מטוסי המנהלים מגודל בינוני בפרט. למרות שהשפעות המשבר עדיין ניכרות, נחשב מטוס ה- G280 לאחד המטוסים הטובים בעולם מסוגו, ואנו מעריכים, על בסיס תחזיות שוק מעודכנות, כי התכנית עתידה להפוך רווחית. בימים אלו, בוחנת החברה את אופן והיקף הפעילות האזרחית שלה, לאור התנאים המשתנים בשוק העולמי ומיצובה התחרותי מול חברות גלובליות המספקות פתרונות דומים".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x