$
בארץ

מסתמן: קנס מינהלי של 1.3 מיליון שקל לתנובה ולטירת צבי על הסדר כובל

הממונה על ההגבלים העסקיים שוקל להטיל קנסות על תנובה ועל החברה הבת, לאחר שלא ביקשו להאריך את הפטור מההסדר. מהנתונים שהובאו בפני גילה, הצדדים להסדר הוסיפו לקיימו גם לאחר שפקע ב-2010

תומר גנון 15:2229.04.14

הממונה על הגבלים עסקיים, דיויד גילה, שוקל להטיל קנס מינהלי (עיצום כספי) בגובה מיליון שקל על תנובה וקנס מינהלי בגובה 300 אלף שקל על החברה הבת (50%) טירת צבי בגין היותן צדדים להסדר כובל. הטלת הקנס כפופה לעריכת שימוע. כפי שנחשף ב"כלכליסט", החברות לא ביקשו הארכת פטור מהסדר כובל עליו חתמו, כפי שמחייב החוק, במשך כשלוש שנים.

עם זאת, הממונה החליט לפטור את בעלי התפקידים בחברות מקנס מינהלי אישי. על פי מכתב ששלחה הרשות לחברות בחודש אפריל 2013, הן פעל על פי הסכם הפצה בו כלולים הסדרים כובלים. מדובר בהסדרים להם ניתן אישור בעבר מהרשות, אולם במשך כשלוש שנים היה מדובר בהסדר כובל שלא ניתן לו היתר (פטור) על ידי מערך הפיקוח של הרשות. כן נכתב, כי הרשות עשויה לבחון את האפשרות להטיל קנס מינהלי (עיצום) על הצדדים ועל נושאי משרה בהם בהקשר זה. הקנס המינהלי המקסימלי (עיצום כספי) על אדם בגין עבירה מסוג הסדר כובל הוא מיליון שקל ועל חברה הוא 24 מיליון שקל.

 

מנכ"ל תנובה, אריק שור. בחברה טענו כי מדובר בתקלה שנעשתה בתום לב מנכ"ל תנובה, אריק שור. בחברה טענו כי מדובר בתקלה שנעשתה בתום לב צילום: ענר גרין

 

הסכם ההפצה בין שתי החברות כולל הקניית בלעדיות לתנובה כמפיץ מוצרי טירת צבי, התחייבות של תנובה שלא להפיץ מוצרים המתחרים בתוצרת טירת צבי, ומתן זכות לטירת צבי לקבוע את המחיר ותנאי האשראי בהם תמכור תנובה ללקוחות את תוצרת טירת צבי. 

 

מאז שנת 2010 תנובה וטירת צבי לא פנו שוב לרשות כדי להאריך את הפטור. תנובה טענה כי היה מדובר בתקלה שנעשתה בתום לב. לאחר פניית הרשות היא פנתה שוב לרשות בבקשה להארכת הפטור, וזה אמנם ניתן מחדש לפני כחודשיים. אף על פי כן, מן העובדות שהובאו בפני גילה עלה כי הצדדים להסדר הוסיפו לקיימו גם לאחר שהפטור שניתן להסדר פקע. אל הרשות בוצעו פניות להחמיר בעונשה של תנובה.

 

"בקביעת סכום העיצום הכספי העניק הממונה, בין היתר, משקל לעובדה כי נמצא שההסדר אינו פוגע פגיעה של ממש בתחרות בשוק וכי הוא ראוי למתן פטור", נכתב בהודעה שפרסמה הרשות. "הפרה שאין בצדה פוטנציאל פגיעה משמעותית בתחרות, מצדיקה הטלת עיצום כספי בסכום נמוך באופן יחסי. בנוסף, העובדה כי מדובר באחד המקרים הראשונים בהם מוטל עיצום כספי מכוח החוק, מהווה אף היא שיקול לטובת הפחתת העיצום הכספי בנסיבות מקרה זה".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x