$
משפט

פרשת מליסרון: החברה והמנכ"ל אבי לוי זוכו; סמנכ"ל הכספים הורשע

שנתיים אחרי כתב האישום לפיו המעורבים ניסו להעלות את שער אג"ח ד' של מליסרון לפני הנפקתה, הורשעו הסמנכ"ל גולן מדר, היועץ אלי העליון והחברות עופר השקעות ועופר פיתוח

זוהר שחר לוי ותומר גנון 09:4719.11.13

שופט המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, חאלד כבוב, הרשיע הבוקר (ג') את סמנכ"ל הכספים של עופר השקעות, גולן מדר, ואת החברות עופר השקעות ועופר פיתוח בעבירות של תרמית בניירות ערך, על חלקם בפרשת מליסרון. יחד איתם הורשע יועץ ההשקעות אלי העליון. מנכ"ל מליסרון ועופר השקעות, אבי לוי, זוכה מחמת הספק וחברת מליסרון זוכתה אף היא. "האמנתי שכך זה צריך להיות וכך זה צריך להסתיים", אמר לוי בתום הדיון.

שנתיים לאחר שהוגש כתב האישום נגד בכירי עופר ומליסרון ונגד החברות עצמן, ולפיו ביקשו המעורבים להעלות את שער אג"ח ד' של מליסרון לפני הנפקתה, מגיעה הפרשה לקו הסיום. לוי זוכה מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום מחמת הספק. "אין די לצורך הרשעתו", קבע כבוב. "תשובותיו של לוי בעדותו בביהמ"ש הותירו בי ספק לגבי ידיעתו". לצד זיכויו של לוי, זוכתה גם חברת מליסרון - "המעשים המרכזיים באישום נעשו בידי עופר ולא היה למליסרון כל חלק", דברי כבוב.

 

גולן מדר (מימין), אלי העליון ואבי לוי בבית המשפט גולן מדר (מימין), אלי העליון ואבי לוי בבית המשפט צילום: אוראל כהן

 

מי שהורשע במסגרת הפרשה הוא סמנכ"ל הכספים גולן מדר, הוא הורשע בכל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום: עבירות של תרמית בניירות ערך, הנעת משקיעים בתרמית ועבירה של דיווח בכוונה להטעות. "מדר ניסה להציג את מעשיו כאילו נעשו בשיתוף עם מעסיקיו", אמר כבוב בהכרעת הדין. " הוא ניסה להוריד ולהרחיק מעצמו. הראיות הן שמדר הוא מי שנתן את ההוראות ופעל כמי שיודע כי הוא פועל בתרמית. קובע כי מתקיימות היסודות לעבירה".

 

גם יועץ ההשקעות, העליון הורשע במסגרת הפרשה. "העליון", אמר כבוב, "הפנים את המסר של מדר ויצא למלא אחר בקשת הלקוחות. העליון אינו שווה לאחרים מהבחינה כי הוא יועץ השקעות ולא חלק מהחברות. עם זאת אין מקום להבליג על האופן בו נהג. איש שוק מנוסה שיודע שההוראות אינן חוקיות. השיחות מגלות תמונה של מי שמתגייס למשימה. הוא פעל במודעות".

 

כתב האישום נגד לוי, מדר העליון והחברות מקבוצת עופר הוגש לפני שנתיים (נובמבר 2011). על פי העובדות המתוארות בו, בחודש נובמבר 2009 המליץ לוי לדירקטוריון מליסרון לגייס כסף באמצעות הנפקת אגרות חוב. במהלך אותו חודש פעלו לוי ומדר לגיבוש פרטי ההנפקה על דרך הרחבה של סדרת אג"ח ד' של מליסרון שנסחרה בבורסה. השניים הסכימו ביניהם לעשות שימוש בחשבונות קבוצת עופר על מנת לבצע רכישות של אג"ח ד' בתקופה שקדמה למכרז למשקיעים המוסדיים. מטרת הרכישות, כך כתב האישום, הייתה לגרום לעליית שער האג"ח או למנוע את ירידתו. כתוצאה מתוכנית ההשפעה, ההצעות במכרז למשקיעים המוסדיים ומחיר המינימום של אג"ח סדרה ד' שנקבע בשלב המכרז לציבור, היו צפויים להיות גבוהים יותר.

 

לצורך ביצוע תוכנית ההשפעה, כך כתב האישום, עשו לוי ומדר שימוש בחשבון ניירות הערך של עופר פיתוח בפועלים סהר שאליו הזרימו 20 מיליון שקל מחשבונות עופר השקעות. בימים שקדמו למכרז למשקיעים המוסדיים, השבוע האחרון של חודש נובמבר 2009, העביר מדר בהסכמתו ובידיעתו של לוי הוראה לברוקר העליון לבצע פעולות במסחר שיעלו את שער אג"ח ד' לפני המכרז למוסדיים, או ימנעו את ירידתו. ביום המסחר האחרון מתוך ארבעה, מדר, בהסכמתו ובידיעתו של לוי, אף נקב ביעד וביקש מהעליון להביא את אג"ח ד' לשער של 117 אגורות.

 

מדר, כך כתב האישום, הגדיר להעליון את התקופה הקריטית לביצוע הפעולות – הימים שקדמו למכרז המוסדיים. ביום האחרון למכרז זה, לוי ומדר העבירו להעליון 10 מיליון שקלים נוספים לשימושו לביצוע פעולות של שיעלו את שער אג"ח ד' או ימנעו את ירידתו. ככל שמועד ההנפקה התקרב, הגבירו לוי ומדר את הלחץ על העליון. בהתאם לכך פעילותם התרמיתית הפכה אינטנסיבית יותר. "בעשותם כאמור לעיל, פעלו לוי, מדר והעליון כמבצעים בצוותא והשפיעו בדרכי מרמה על שער אג"ח סדרה ד'", נטען בכתב האישום.

 

לוי ומדר הואשמו בעבירות של השפעה בדרכי תרמית על תנודת שער של ניירות ערך, וכן בהנעה או ניסיון להניע לרכוש ניירות ערך. כן הם הואשמו בעבירת דיווח על פי חוק ניירות ערך. העליון הואשם בעבירה של השפעה בדרכי תרמית על תנודת שער של ניירות ערך.

 

על פי כתב האישום, כתוצאה מפעילותם של המעורבים בתקופת ההרצה, עלה שער האג"ח בתוך כשבוע משער של 115.72 אגורות לשער של 116.9 אגורות. בתקופה זו רכשה עופר פיתוח אג"ח ד' בסכום כולל של כ-23.9 מיליון שקל. רכישות אלו היוו כ-70% מתוך המחזור המצטבר באג"ח מסדרה זו. בכל תקופת ההרצה פעלה עופר פיתוח רק בצד הקניות והיוותה בין 62% לבין 97% מסך מחזור הקניות של אג"ח ד'.

 

המכרז המוסדי נסגר במחיר של 116 אגורות, והוא היווה את מחיר המינימום במכרז לציבור. כמה ימים לאחר מכן דווחה מליסרון לבורסה כי קיבלה הזמנות מהציבור בסכום כולל של כ-170 מיליון שקל. על פי כתב האישום, בעשותה כך הסתירה מלסירון מהציבור את תוכנית ההשפעה, על אף שזו הייתה אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים, ולא דיווחה עליה במסגרת דו"ח מידי לבורסה. היא הואשמה בעבירות של השפעה בתרמית על תנודת שער של ניירות ערך, בהנעה או ניסיון להניע לרכוש ניירות ערך ועבירת דיווח. עופר פיתוח ועופר השקעות הואשמו בעבירות של השפעה בתרמית על תנודת שער של ניירות ערך ובהנעה או ניסיון להניע לרכוש ניירות ערך.

 

את אבי לוי מייצגים עורכי הדין נוית נגב וגל הררי ממשרד שינמן-נגב, גולן מדר מיוצג על ידי עורך הדין ז'ק חן ועינת משה ממשרד ז'ק חן, אלי העליון מיוצג על ידי עורכי הדין גרשון גונטובניק ועודד גזית ממשרד וינרוט והחברות עופר השקעות, עופר פיתוח והשקעות ומליסרון מיוצגים על ידי עורכי הדין פיני רובין, ארז הראל והילה שמעון ממשרד גורניצקי, נבות תל-צור וליה אפריאט ממשרד כספי ושות'. את הפרקליטות ייצגו עוה"ד עמית בכר ויעל ענתות.

 

עורכי דינו של גולן מדר מסרו: "אנחנו מכבדים את הכרעת בית המשפט. נלמד את ההחלטה ונשקול את צעדינו".

 

עורכות הדין שייצגו את אבי לוי, מסרו: "אנחנו שמחות על החלטת בית המשפט לזכות את אבי לוי, זהו סיפוק גדול. אבי יוכל כעת לחזור במלוא המרץ לעשייה. טענו לכל אורך הדרך, כי אבי פעל משיקולים כלכליים, לניצול הזדמנות השקעה שנוצרה בשוק. אבי האמין בהשקעה באג"ח מליסרון כהשקעה טובה ובטוחה עבור עופר, ללא כל קשר להנפקה. פסק הדין גם קבע הלכה משפטית חשובה בדבר פרשנות העבירה של השפעה בדרכי תרמית, לפיה אין די במטרה להשפיע על השער, אלא היא צריכה לקבל גם ביטוי בעולם המעשה, וקיבל את עמדת ההגנה בעניין זה".

 

באי כוחה של מליסרון מסרו: "מברכים על הזיכוי".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x