$
דו"ח מבקר המדינה
דוח המבקר 2013 דף כתבה

דו"ח המבקר

חריגה של 800 מיליון שקל ברכישת הקרונות ברכבת

מבקר המדינה מצא כי רכישת רכישת 222 קרונות דו-קומתיים נעשתה ללא מפרט, ללא מכרז, ללא כללי שמירת בטיחות וללא בקרה. ואיפה היו משרדי האוצר והתחבורה?

ליאור גוטמן 16:1815.10.13

חברה ממשלתית, שהיא מונופול, רוכשת ציוד ביותר מ-1.8 מיליארד שקל מבלי לבצע מכרז מלא, בלי לבדוק עלויות ובעצמאות מוחלטת ממשרדי הממשלה שאמורים לפקח עלייה. השורה התחתונה: תקציב הרכש חורג ב-30%, המנכ"ל פורש ומוחלף באחר, וועד העובדים מנסה "להפיל את התיק" של ניהול המכרז הכושל על יו"ר החברה במטרה לחסום רפורמה ארגונית.  

 

ומי היא החברה? רכבת ישראל. במהלך הבדיקה של מבקר המדינה יוסף שפירא נבחן הליך רכישת 222 קרונות דאבל-דק (דו קומתי) מחברת בומברדייה הקנדית בעלות שהסתכמה ב-370 מיליון יורו. המהלך בוצע בימי המנכ"ל הקודם יצחק הראל.

 

במכרז המקורי השתתפו 4 חברות - סימנס (גרמניה), פירמה (איטליה), חברה סינית שפרשה בשלב מוקדם וכאמור בומברדייה. החברה הסינית נפסלה מאי עמידה בתנאי הסף, פירמה האיטלקית פושטת את הרגל וסימנס לא מסכימה לתנאי התשלום, מה שמשאיר את בומברדייה כמציעה יחידה.

 

בהנהלת הרכבת ניסו לזרז את אפסקת הקרונות והחליטו לשנות את תנאי המפרט הטכני שפורסם במכרז והם הצמידו את המפרט הטכני החדש לעסקה ישנה משנת 1999.

 

 

רכבת ישראל. בזבוז כספים רכבת ישראל. בזבוז כספים צילום: יריב כץ

 

מבקר המדינה מצא כח "התקיימו חלק מהדיונים ללא נוכחות של חברי צוות המשא ומתן שמינתה ועדת המכרזים, בחלק מהדיונים לא נכח נציג של היועץ המשפטי של הרכבת, ופרוטוקולים של חלק מהדיונים לא הוצגו לוועדת המכרזים, ואף שלא ניתנה הזדמנות שווה לכל המציעים בכוח להגיש הצעות לאספקת קרונות בסטנדרדים הנמוכים יותר, שאומצו לבסוף על ידי ועדת המכרזים. כן הועלה שהחלטת ועדת המכרזים התקבלה בלי שהוצגו לה מסמכים המבססים אותה".

 

אם לא די בכך, מבקר המדינה לא מבין מדוע היה צורך להזדרז באספקת הקרונות ומצא שהנהלת הרכבת סותרת את עצמה: הניקוד שניתן במכרז המקורי ללו"ז האספקה עמד על 3% בלבד, אולם שימש כתרוץ לשינוי תנאי המכרז. "לפני קבלת ההחלטה לא בחנה הרכבת את כל החלופות העומדות לפניה באופן שמבסס את המסקנה שהפתרון הטוב ביותר למצוקת הזמן הנטענת, הוא לסגת מדרישות המפרט הטכני שפורסם במכרז", מה שהוביל לכך ש"דירקטוריון הרכבת החליט לאשר את מימוש הסכם רכישת הקרונות על סמך מידע חלקי, בלי שהובהרו לו הוויתורים שעשתה הנהלת הרכבת במהלך המשא ומתן ומשמעותם, תמורת קיצור זמני אספקת הקרונות".

 

בזבוז מיליארדים על חשבון בטיחות הנוסעים

 

ואיפה היו משרדי הממשלה? עד עכשיו לא ברור. "במשרד התחבורה וברכבת לא נמצאו מסמכים המעידים על כך שנבדקה ההשפעה של הוויתורים שנעשו במפרט על השירות לנוסע, על תפעול הרכבות ועל תחזוקת הקרונות", מה שמוביל למסקנה ש"עד מועד סיום הביקורת עדיין לא קבעו משרד התחבורה ומשרד האוצר אסדרה (רגולציה) של הרכבת, ואף לא קיימים בארץ תקנים המחייבים את הרכבת בכל הנוגע לרכש של ציוד נייד. הרכבת קובעת על דעת עצמה את המאפיינים ואת התקנים של הציוד הנייד שהיא רוכשת, ואין כל פיקוח חיצוני על עמידתה בתקנים אלה. כל אלה עלולים להשפיע על בטיחות הנסיעה ברכבת". 

 

וכמה כל זה עולה לציבור? הרבה יותר מדי. שפירא מצא ש"נציגי הממשלה והרכבת לא גיבשו ביניהם תכנית כוללת לרכש של ציוד נייד חדש לשנים 2012-2008, בטרם מומש התקציב שהוקצה לכך בהסכם הפיתוח - כ-1.26 מיליארד שקל. נציגי הממשלה אישרו כל אחד מהשלבים של עסקת רכש הקרונות, בלי לציין מהו התקציב שהם מאשרים לשם כך".

 

ואיפה היה משרד האוצר? הוא, ככל הנראה, נרדם בשמירה. "תקציב ההרשאה להתחייב שהקצה אגף התקציבים לא נידון בהליך מסודר ולא נסמך על עבודת מטה שבחנה את צורכי ההצטיידות של הרכבת. בשנים אלה ניצלה הרכבת תקציב הרשאה להתחייב לרכישת ציוד נייד בסכום כולל של כ-2.55 מיליארד שקל, לעומת מסגרת של 1.76 מיליארד שקל שהקצה לכך אגף התקציבים", כלומר חריגה של כ-800 מיליון שקל.

 

ומשרד התחבורה? הוא נצמד למשרד האוצר באימוץ שיטות הביקורת. "שיטת העבודה בנוגע למימון ההצטיידות שעל פיה פעלו הרכבת ומשרד התחבורה עד שנת 2012 לא אפשרה למשרד התחבורה לקיים בקרה תקציבית על עסקאות ופרויקטים שביצעה הרכבת. מדובר בסכומים בהיקף של מיליארדי שקלים, שלמשרד התחבורה לא היה מידע בגין איזו התקשרות שולמו".

 

עוד נמצא, כי ועד עודי הרכבת, שניסה באותם ימים למנוע רפורמה ארגונית בחברה, ניסה "להפיל את תיק" כשלי רכישת הקרונות על יו"ר הרכבת דאז אורי יוגב. השיטה: הדלפות לאנשי שלומם ברחבי התקשורת שם הם רומזים על הסתרת פרוטוקולים והשתתפות בישיבות שלא מן המניין. בשורה התחתונה מבקר המדינה לא מצא פגם בהתנהלותו של יוגב. גם מעורבותו לכאורה ברכישת הקרונות, אינה מוזכרת בדו"ח.

 

תגובת רכבת ישראל

 

"פעולותיה של רכבת ישראל במהלך המו"מ מול חברת בומברדייה הביאו לקיצור משך האספקה של הקרונות החדשים מ- 26 חודשים לפחות מ- 12 חודשים ובכך חיזקו את מטרתה העיקרית של החברה והיא – שיפור מיידי בתדירות הרכבות ובשירות לנוסעים. לפעילות זו של החברה הייתה השפעה מרכזית על גידול של 11% בכמות הנוסעים. יש לציין כי הקרונות שנרכשו הינם טובים, בעלי סטנדרט גבוה, ומספקים את צרכי החברה ותוכנית הפיתוח לשנים הקרובות. 

רכבת ישראל פעלה על פי נהלי רשות החברות וחוק חובת המכרזים ותקפיד לפעול כך גם בעתיד".

 

משרד האוצר מסר כי ילמד את דו"ח המבקר ויפעל ליישום המלצותיו.

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x