$
בארץ

בנק ישראל הפסיד 1.2 מיליארד שקל ב-2012

זאת לעומת הפסד של כ-3.4 מיליארד שקל ב-2011; יתרות המט"ח עלו במיליארד דולר ב-2012, והבנק הדגיש: "לא התערבנו בשוק מטבע החוץ"

תומר אביטל 13:1320.03.13

מאזן בנק ישראל הסתכם בסוף 2012 בכ-303 מיליארד שקל - קיטון של 5 מיליארד שקל, והוצאות גמלת הפנסיה והפרישה גדלו בכ-3%, כך עולה מהדו"חות הכספיים של הבנק לשנת 2012 שפורסמו היום (ד').

לפי הדו"חות, הוצאות השכר והזכויות של עובדי בנק ישראל הסתכמו בשנת 2012 בכ-264 מיליון שקל לעומת כ-275 מיליון שקל ב-2011, ירידה של כ-4%. הוצאות גמלת הפנסיה והפרישה הסתכמו בכ-352 מיליון שקל לעומת כ-341 מיליון שקל ב-2011, גידול של כ-3%.

 

המועצה המינהלית של בנק ישראל אישרה מוקדם יותר את את הדו"חות שבהם התברר כי המאזן קטן ב-1.6% מ-2011, אז עמד על 308 מיליארד שקל. לדברי הבנק "עיקר הקיטון בצד הנכסים נובע מהקטנת הנכסים של הבנק במטבע חוץ וביתרת ניירות הערך הסחירים במטבע מקומי וכנגדם".

 

בבנק הוסיפו כי בשנת 2012 חל גידול משמעותי בהכנסות מרווחי ההון מניירות ערך סחירים במט"ח לכ-1.2 מיליארדי שקל לעומת 319 מיליון שקל אשתקד. גם ההכנסות מהפרשי השערים הממומשים גדלו מכ-500 מיליון שקל לכ-1.7 מיליארדי שקל.

 

ההפרשים תרמו לקיטון בהפסד שהוצג בדו"ח רווח והפסד של הבנק לשנת 2012, והוא עמד על כ-1.2 מיליארד שקל, לעומת הפסד של כ-3.4 מיליארד שקל ב-2011.

 

בנק ישראל. הוצאות השכר פחתו בנק ישראל. הוצאות השכר פחתו צילום: עטא עוויסאת

 

יתרות המט"ח עלו במיליארד דולר

 

מדו"ח נוסף שפורסם וכולל סקירה על השקעת יתרות מטבע החוץ של ישראל לשנת 2012, עולה כי יתרות המט"ח עלו ב-2012 בכמיליארד דולר לעומת עלייה של כ-4 מיליארד בשנה הקודמת. היתרות הסתכמו בסוף השנה בלא פחות מ-

75.9 מיליארד דולר. בבנק הבהירו כי "בשנת 2012 לא התערב בנק ישראל בשוק מטבע החוץ, לאחר רצף התערבויות ממרץ 2008 ועד יולי 2011".

 

בדו"ח נכתב: "משבר החוב האירופי גרר עלייה של סיכוני האשראי במהלך השנה, בעיקר במדינות גוש היורו ואף בעולם, ובעטיה – הפחתות דירוג מצד סוכנויות האשראי. בהתאם לכך המשיך בנק ישראל לצמצם את החשיפה של היתרות למדינות שמצבן המקרו כלכלי החמיר".

 

בבנק הסבירו בנוסף שהחשש מהתממשות סיכון הריבית "עמד בבסיס ההחלטה של בנק ישראל להשקיע השנה, לראשונה, 3% מיתרות מטבע החוץ בשוק המניות של ארה"ב; זאת במטרה לשפר את יחס התשואה-סיכון של היתרות".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x