$
משפט

משרד החינוך קיבל שיעור בדמוקרטיה

ביהמ"ש העליון הורה למשרד החינוך לחשוף את ציוני בחינות המיצ"ב. השופט אליעזר ריבלין יצא נגד "הגישה הפטרנליסטית של משרד החינוך", שנימק את סירובו לחשוף את המידע בהגנה על בתי ספר חלשים ועל תלמידים חלשים

משה גורלי 11:0226.08.12
בית המשפט העליון העביר למשרד החינוך שיעור מזורז בדמוקרטיה, ועתה נותר לראות אם המשרד יכניס את פסק הדין הנוקה הזה לתוכנית הלימודים באזרחות.

 

חשיבות הפסק שניתן ביום חמישי היא לא רק בשורה התחתונה המחייבת אותו לפרסם את ציוני בחינות המיצ"ב, אלא בדרך השיטתית שבה מרסק המשנה (בדימוס) לנשיאה אליעזר ריבלין את נימוקי המשרד המופקד על החינוך.

 

הערעור שהתקבל, של התנועה לחופש המידע, ארגון הל"ה (למען החינוך 13 הורים  בשכונות ובעיירות הפיתוח) ונוספים, נשען על הזכות למידע מכוח חוק חופש המידע.

 

"חשוב להדגיש כי אין בין 19 העילות למניעת חשיפת מידע", כותב ריבלין, המבקר בהזדמנות זו את ביהמ"ש המחוזי שקיבל את עמדת המשרד, "ולו עילה אחת המתירה לרשות לסרב לחשוף מידע הקיים ברשותה אך משום שהיא סבורה – באופן פטרנליסטי כך יש לומר – כי מוטב לו לציבור שלא יהא חשוף למידע משיהיה חשוף לו".

 

בחינות המיצ"ב (מדדי יעילות וצספרית) מהוות מרכיב מרכזי מיחה בית באופן שבו מעריך המשרד את הישגיהם של בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. התנגדות המשרד לפרסום נגזרת מהשיבוש הרב שייגרם לדעתו למערכת החינוך: פגיעה בדימויים העצמי של תלמידים ומורים בבתי ספר שהישגיהם נמוכים, נהירה של מורים ותלמידים לבתי ספר "חזקים" באופן שיגדיל את הפערים בחברה, וגם מאמץ בלתי לגיטימי של מורים לסייע בהעלאה מלאכותית של ציוני המיצ"ב.

 

הנימוק הזה מכעיס במיוחד את ריבלין. "עמדה זו", הוא כותב, "אינה נוטה חסד למנהלי בתי הספר בישראל ולצוותים החינוכיים. היא מציבה הנחה, מטעם משרד החינוך, כי חששם של אנשי החינוך מביקורת ציבורית יוביל אותם בהסתברות כמעט ודאית לנקיטת צעדים בלתי לגיטימיים ובלתי חינוכיים". ומוסיף השופט, "ואפילו מעשים הגובלים בפלילים, כגון הכתבת תשובות לנבחנים, הרחקת תלמידים חלשים ותיוגם כלקויי למידה שלא כהוגן. טענות מעין אלה מעוררות קושי של ממש".

 

פסק הדין מרסק את החשש של משרד החינוך מביקורת. "ביקורת מטעם הציבור היא ביקורת ראויה ורצויה. אין לדכא אותה. ראוי לעודד אותה. במדינה דמוקרטית היא חשובה לעתים מביקורתם של בתי המשפט. היא עומדת בליבת

השיטה. הציבור אינו יכול להיות מוחזק כמי שאינו מסוגל לפרש נכוחה את המידע המוצג לו".

 

ולסיום מגנה ריבלין בחריפות את הפטרנליזם של המשרד שחושש כי ההורים לא יקבלו את ההחלטה "הנכונה" עבור הילד כשייתנו את המשקל והפרשנות המוטעים לתוצאות הבחינות. "גם הדל שבהורים, מבחינה 'מקצועית', יודע מהי טובת ילדו – לעתים לא פחות מידיעתם של אנשי מקצוע", כותב ריבלין ומוסיף עבור אנשי החינוך תובנה ממשנתו הליברלית של ג'ון סטיוארט מיל: "כל משגה שיעשה האדם, ולו גם בניגוד לעצה או אזהרה שקיבל, בטל בשישים הוא בהשוואה לרעה שבמתן הרשאה לזולת להגביל את האדם מלעשות את אשר ייטב בעיניו".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x