$
בארץ

התמ"ג עלה בקצב שנתי של 3.2% ברבעון השני - גבוה מהתחזיות

קצב הצמיחה במחצית הראשונה עמד על 3%. עיקר ההפתעה לטובה בנתוני התמ"ג נובע מזינוק של 10.3% בייצוא הסחורות והשירותים ושיפור בצריכה הפרטית שקפצה ב-5.4%. שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ: "נתוני הלמ"ס מצביעים על כך שהמשק נמצא בפרשת דרכים"

שהם לוי 13:1516.08.12

הפתעה גדולה בנתוני התמ"ג לרבעון השני של המשק, בעוד שהכלכלנים ציפו לירידה חדה בקצב הצמיחה ברבעון השני, התמונה היא הפוכה. הכלכלה הישראלית צמחה בקצב שנתי של 3.2% ברבעון השני, כך עולה מנתוני האומדן הראשון לנתון הצמיחה שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

הצמיחה

בתוצר ברבעון השני מגיעה דווקא משני מרכיבים שגילו חולשה בעקבות המחאה החברתית והמשבר העולמי: הצריכה הפרטית והייצוא. הצריכה הפרטית צמחה במהלך הרבעון השני בקצב שנתי של 5.4% ואילו הייצוא שנפגע מאוד ממשבר החובות באירופה צמח בקצב שנתי של 10.3%. כמו כן, הגדלת הוצאות הממשלה, שיקפה גידול של 1.8% בהוצאה הציבורית. לרעה השפיעה מאוד ירידה בהשקעות בנכסים קבועים שהסתכמה ב-1.1%.

 

בסיכום המחצית הראשונה של 2012 עלתה הצריכה הפרטית ב-4.4%, בהמשך לעלייה של 1.2% במחצית הקודמת ועלייה של 4.9% במחצית המקבילה של 2011. בפועל משמעות השיפור בצריכה הפרטית היא שקצב הצמיחה שלה חוזר לזה של טרום ימי המחאה החברתית.

 

ייצוא הסחורות והשירותים עלה במחצית הראשונה של השנה ב-1.3% בחישוב שנתי, כל העלייה בו מיוחסת לרבעון השני שקיזזה את הירידה ברבעון הראשון. בין הסיבות לשיפור בייצוא אפשר למנות את התחזקות הדולר והיחלשות השקל למול סל המטבעות ששיפרה את כושר התחרות של הייצוא הישראלי.

 

ההוצאה הציבורית בישראל, המשקפת את הגידול בהוצאות הממשלה, צמחה במחצית הראשונה בקצב שנתי של 3.7%, לאחר עלייה של 4.1% במהלך המחצית השנייה של 2011. יחד עם זאת נראה שברבעונים הקרובים תירשם האטה בקצב גידול ההוצאה הציבורית בעקבות תוכנית הקיצוצים במשרדי הממשלה.

 

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ: "נתוני הלמ"ס מצביעים על כך שהמשק נמצא בפרשת דרכים: מחד, מנועי הצמיחה ממשיכים לעבוד ומאידך, סימני האטה ברורים הנובעים מהמשבר הכלכלי באירופה ובארה"ב. הנתונים מחייבים אותנו ביתר שאת לריסון תקציבי ומשמעת כלכלית ובמהלכים שיתמכו בצמיחה גבוהה ואבטלה נמוכה".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x