$
דעות

ההטבה הכפולה בתמריץ לתעשיית הטכנולוגיה

הגישה החקיקתית של רשות המסים מעידה על פתיחות של מערכת המס

משה מזרחי 09:4608.08.11

במסגרת חוק ההסדרים האחרון נוספה הוראת שעה הנוגעת לתמריצי מס חדשים בגין השקעות בתחום התעשייה עתירת הידע.

 

אחד התמריצים הוא הטבת מס ייחודית לנישומים יחידים. במשך שנים רבות קיימות בדיני המס הוראות לעידוד יזמים ומשקיעים בפעילות מחקר ופיתוח. הכלי המרכזי לעידוד היה

סעיף 20א לפקודה, שהתיר הוצאות מחיר ופיתוח בניכוי שוטף, או בתוך שלוש שנים - למרות היותן הוצאות הוניות שאינן מותרות בניכוי כהוצאה שוטפת.

 

הוראות הסעיף הגבילו את מתן התמריץ להשקעה בפעילות הפיתוח עצמה ולא במניות חברה המבצעת מו"פ, וההסדרים הקבועים בתקנות הפחת לא חלו על השקעה בנכסים הזכאים לפחת.

 

על רקע הקושי שזיהתה הממשלה בהשגת מימון למיזמי מו"פ עתירי סיכון בראשית דרכם, ניתנה אפשרות ליחידים דווקא (ולא לחברות) להשקיע בחברות המבצעות מו"פ ולקבל הטבת מס בגין ההשקעה, כנגד הסיכון הגבוה שנוטלים על עצמם המשקיעים. במסגרת זו נקבע כי השקעה של יחידים במניות חברה פרטית עתירת מו"פ הפועלת בישראל, מצויה בשלבים מוקדמים של פעילות ומפתחת ידע שיהיה בבעלותן - תותר בניכוי מכלל הכנסתו של המשקיע במשך שלוש שנים החל ממועד ההשקעה. כדי לצמצם את היקף "מקלט המס" שנוצר, הוגבל סכום ההשקעה המרבי ל־5 מיליון שקל.

 

ההטבה הגלומה בהסדר זה כפולה: מחד גיסא, הקדמת מועד התרת ההוצאה ההונית של ההשקעה במניות ממועד מכירת המניה לשנת המס שבה בוצעה ההשקעה (או בסמוך לה); ומאידך גיסא, התרת ההוצאה כפירותית - כך שהיא מנוכה מהכנסתו של הנישום החייבת במס בשיעור המס השולי, ולא כעלות המפחיתה את רווח ההון במימוש, שיש בה להקטין את המס על רווח ההון ב־20%–25%.

 

מעבר לכך יש בהסדר זה חידוש מהותי. הפחתת עלות מניות כהוצאה שוטפת סותרת את מושכלות היסוד של דיני המס, שהרי מניה היא נכס בלתי מוחשי ואינה מתכלה על פי טיבה. בנסיבות אלה אין כל הצדקה להפחית את עלות רכישתה, שהרי אין מדובר בהוצאה לייצור הכנסה בשנת המס או בנכס מתכלה, המצדיק הכרה חלקית בעלות בהתאם לקצב ההתכלות.

 

גישה חקיקתית זו יש בה להעיד על נכונות ופתיחות של מערכת המס לייצור מנגנוני תמריץ שאינם עולים בקנה אחד עם תפיסות היסוד של פקודת מס הכנסה, ומתן עדיפות לדיני התמריצים על פני דיני המס.

 

עם זאת, בעצם הנכונות להרחיב את הסדרי הפחתת הנכסים הבלתי מוחשיים (במקרה זה מניות), יש לשחוק את תפיסת העולם השמרנית של רשות המס הנסמכת על פסיקה מלפני יובל שנים, שלפיה אין לאפשר הפחתה של נכסים שלא נקבע להם שיעור פחת בתקנות.

 

הכותב הוא היועץ המשפטי לשעבר של רשות המסים, ושותף בכיר במשרד משה מזרחי, נח, קריגל

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x