$
משפט

תובעים שינוי: עורכי הדין ממפים את הבעיות הבוערות של המקצוע

על רקע משבר האמון המתמשך במערכת המשפט, כלכליסט שאל עורכי דין מהתמחויות שונות מה לדעתם הבעיה החמורה ביותר במקצוע, ומה הם היו עושים כדי לתקן את המצב. התשובות לפניכם

משה גורלי וענת רואה 08:5623.01.11

דני שינמן

מתמחה בעבירות צווארון לבן

"הגדרות העבירות הכלכליות לא תואמות את המציאות"

 

הבעיה המרכזית של המקצוע היא ההתמודדות עם אובדן הגבולות שמציע העולם החדש, עם המודרנה שמתקשה להגדיר נורמות במצבים שונים. במקצוע שלנו, הקושי ניכר במיוחד בתחום העבירות הכלכליות ו"הפוליטיות", שבהן נדרשת הגמשה של ההגדרות באופן שיתאים למציאות.

 

אין פתרון קסם שיפתור הכל מחר בבוקר. עד שהמשפט יתאים את עצמו, צריך שהעוסקים במקצוע יגייסו מאמץ וכוחות כדי להישאר נאמנים לערכים הדמוקרטיים של זכויות אדם וחופש הפרט.

שינמן הוא מייסד ושותף בכיר במשרד שינמן־נגב־ניב

 

רם כספי

מתמחה במשפט עסקי־מסחרי

"למשפטנים יש יותר מדי כוח"

 

לצערי הוקנו למשפטנים כוחות וסמכויות מעבר לאלה המגיעים להם, וכל זאת עקב חולשת הממשלה. כוחות וסמכויות אלה מחייבים אותם להתערב ולהחליט בנושאים לבר־משפטיים (מעבר למשפט - מ"ג), ודבר זה יוצר בלבי דאגה עמוקה לעתיד המקצוע. במקום לעסוק אך ורק בנושאים משפטיים טהורים, המשפטנים פורצים גבולות לכל עבר.

 

צריך להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את המשפטנים לד' אמות המקצוע: לייעץ ללקוחות מה עולה בקנה אחד עם החוק ומה לא, להדיר את רגליהם מקביעת מדיניות, וללמדם שייעוץ משפטי בתחום השלטוני אינו מתמצה רק ב"מה לא ניתן לעשות", אלא גם ב"איך ניתן לעשות". גם אם לצורך זה צריך לתקן חוק, צו או תקנה.

כספי הוא שותף במשרד כספי ושות'

 

 

רם כספי, עו"ד רם כספי, עו"ד

 

רון גזית

ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין

"עורכי דין מתנסחים בבוטות כדי להרשים לקוחות"

 

התיקים הגדולים מנותבים למספר מועט יחסית של משרדים מובילים, והתחרות על הלקוחות הפכה פרועה. כדי לרצות לקוחות, עורכי דין מסוימים מעודדים אותם להגיש תביעות סרק ולוקחים תיקים בנושאים שאינם מתמחים בהם. בנוסף, עורכי דין לעתים מתנסחים בעל פה ובכתב בשפה בוטה כדי להרשים את הלקוח. מקצוע עריכת הדין מאבד אט־אט את היוקרה וההדר שהיו בו. הציבור הרחב, ולמרבה הצער גם חלק מהשופטים, אינם נוהגים בעורכי הדין מתוך הערכה וכבוד כפי שהיה בעבר.

 

נשיאת בית המשפט העליון וראש לשכת עורכי הדין מינו ועדה בראשות השופטת שטרסברג־כהן, שבה אני חבר, כדי שתקבע המלצות לקידום התנהלות דיונית תרבותית בבתי המשפט. אין לי ספק שהתנהגות בהתאם להמלצות, תשפר את איכות המקצוע.

גזית הוא ממייסדי משרד רון גזית־רוטנברג ושות'

 

ציון אמיר

מתמחה בעבירות פליליות

"אובדן האמון במערכת המשפט הוא בעיה קשה"

 

אובדן האמון של ציבורים רבים בחברה הישראלית במערכת המשפט הוא תופעה קשה. אם אזרח חושש להגיע לבית משפט, זה דבר מדאיג.

 

מערכת משפט היא מערכת חשובה בכל חברה, ואולי המערכת החשובה ביותר. דווקא בגלל זה צריך לבסס אותה ולבנות בה אמון רב. צריך לבנות את המערכת כך שאזרח שצריך להגיע לבית המשפט יידע שיינתן לו יומו בבית המשפט, ויגיע בביטחון מלא.

אמיר הוא מייסד משרד ציון אמיר

 

 

ציון אמיר, עו"ד ציון אמיר, עו"ד צילום: מאיר אזולאי

 

אלי זהר

מתמחה במשפט עסקי־מסחרי ובעבירות צווארון לבן

"המשפטנים משתלטים על חיינו"

 

הבעיה המרכזית היא השתלטות המשפט על חיינו. זה קורה בגלל הרגולציה והכמיהה הטוטלית של המשפטנים להכפיף הכל לחוות דעתם, לקביעותיהם ולעמדותיהם. בנוסף, הצבת "ניגוד העניינים" במרכז הלבטים המקצועיים מתחה בעיה זו לכדי קיצוניות ואבסורד.

 

צריך להגדיר מחדש את מעמדן של הרשויות ולהסדיר את המתח הפנימי ביניהן לא באמצעות המשפט, אלא על ידי אורחות החיים. בקיצור, צריך להחזיר לעולמנו את סט הערכים הישן והטוב.

זהר הוא שותף במשרד מ. זליגמן ושות'

 

אמנון לורך

מתמחה בליטיגציה, נדל”ן ומשפט מסחרי

"משפטנים מתערבים בהחלטות ניהוליות"

 

מחד, הבעיה היא זילות המקצוע - ממקצוע מכובד, מקצועי וקשה הוא הפך בעין הציבור למוצר סטנדרטי, עובר לסוחר, שהמחיר האפשרי שלו הוא העיקר. מאידך, עודף המשפטיזציה בכל מקום הוא אלמנט הרסני - יועצים משפטיים, בשוק הציבורי והפרטי כאחד, הנדרשים לתת החלטות ניהוליות באופיין. בנוסף, בתי המשפט, מעבר לחוסר היעילות שבהם והשנים הרבות שנדרשות עד לסיום תיק, מנציחים בין שורותיהם שופטים לא ראויים למעמדם. נער הייתי, וטרם זכיתי לראות שופט שהמערכת שלחה הביתה בשל היותו בינוני ולא מתאים. אין עוד ארגון כזה.

 

לדעתי, היועץ המשפטי לממשלה צריך להנחות חד־משמעית את היועצים המשפטיים של גופי השלטון - משרדי ממשלה, עיריות, רשויות על פי דין, גופים מתוקצבים - שלא להתערב כלל במערך קבלת ההחלטות השלטוני, אלא אם אי־החוקיות צועקת לשמים. צמצום המשפטיזציה מחד וקבלת החלטות מקצועית יותר מאידך, יצמצמו את החיכוך בין הציבור כולו לבין עולם המשפט ויקטינו את העומס על בתי המשפט ומערכות אכיפת החוק. בנוסף, מהלכים אלו יביאו לקבלת החלטות על ידי מנהלים ולא על ידי עורכי דין, מעין אפקט פבלוב מושרש ומסרס הנהוג כיום.

לורך הוא שותף במשרד יגאל ארנון ושות'

 

 

רחל תורן

יו"ר הפורום למשפט פלילי בלשכת עורכי הדין

"חלה זילות במעמד עורכי הדין"

 

הבעיה העיקרית היום של המקצוע לדעתי הינה הזילות במעמד עורכי הדין והצפת המקצוע, הפוגעת באיכות ובמקצועיות של עורכי הדין. לטעמי, כדי לשפר את מעמד עורכי הדין יש להטיל חובת התמחות מקצועית לצורך קבלת רישיון עיסוק בענף זה או אחר, בדומה למקובל ברפואה. בנוסף, הייתי שמחה אם רשויות האכיפה והשפיטה היו מקפידות מעט יותר בהגנה על זכויות הנאשמים להליך הוגן ועל חזקת החפות. לתחושתי, יש כרסום זוחל בזכויות הענייניות והפרוצדורליות של חשודים ונאשמים על חשבון קידוש ערך היעילות, ובנוסף, ניתן לשפר עוד את מידת הפתיחות המהותית לטענות ההגנה.

תורן היא שותפה במשרד תורן־שליין־של

 

ז'אק חן

מתמחה במשפט פלילי ועבירות צווארון ללבן

"הפכנו לקריקטורה בעיני הציבור"

 

הבעיה המרכזית במקצוע היא הפיחות המשמעותי ביראת הכבוד הן כלפי המקצוע והן בין העוסקים בו בינם לבין עצמם. אינני מדבר על גינונים אלא על הקשבה וכבוד הדדי. התוצאה היא שאנו הופכים לקריקטורה בעיני הציבור ובכך גם נפגעת המקצועיות שלנו. אנו נתפסים כתגרנים ורודפי כותרות, והדימוי הזה הופך לכדור שלג ולסוג של ציפייה המגשימה את עצמה.

 

כדי לפתור זאת, כל הפורומים המקצועיים צריכים ליטול אחריות כדי לשפר את החינוך, את המודעות ואת האתיקה. גם השופטים, גם עורכי הדין וגם המגזר הציבורי.

הכותב הוא ממייסדי משרד חן־יערי

בטל שלח
    לכל התגובות
    x