$
דעות

ערבות בנקאית - לא מה שחשבתם

פסיקה חדשה של בית המשפט העליון עלולה לפתוח פתח לבקשות רבות למניעת מימוש ערבות בנקאית

גד מינא 11:5116.12.10

ערבות בנקאית היא תחליף שווה ערך למזומן, כך בכל אופן נהוג לחשוב. מחזיק הערבות יכול לכאורה להציגה בבנק ולקבל כנגדה את סכום הערבות. בבסיס מוסד הערבות הבנקאית עומד העיקרון לפיו יקבל הנערב את כספי הערבות בלא שיהיה תלוי בהכרעה במחלוקות שמקורן בעסקת היסוד בין הצדדים. בכך,

נועדה הערבות הבנקאית לשחרר את הנערב מן התלות ברצונו של החייב לפרוע את חובו כמו גם מן התלות בתשלום בעצם היותו של החייב בעל יכולת פירעון.

 

בעסקאות רבות, למשל ביחסי מזמין וקבלן, נותן הקבלן למזמין ערבות בנקאית עצמאית. הערבות נועדה לאפשר למזמין להיפרע מהקבלן באופן מיידי מבלי שיהיה על המזמין לנהל הליכים משפטיים ארוכים כדי להגיע לתוצאה זו. מניעת מימושה המיידי של ערבות בנקאית עלולה לגרוע מתכליתה לשמש כאמצעי חשוב להקניית ביטחון ויציבות בחיי המסחר.

 

אלא, שבפסק דין שניתן לפני מספר ימים בבית המשפט העליון (רע"א 1221/10) חל כרסום נוסף בבטוחה זו. בית המשפט צמצם את עצמאותה של הערבות הבנקאית ומנע את מימושה בגין טענה לקשיים כלכליים של נותן הערבות.  זאת, עד לבירור המחלוקות בין הצדדים.

 

עד לאותו פק דין, הפסיקה בישראל פיתחה שני חריגים שמאפשרים לבית המשפט להתערב ולמנוע מימושה של ערבות בנקאית אוטונומית. האחד - חריג המרמה. השני - חריג הנסיבות המיוחדות. שני החריגים הוגבלו לאותם "מקרים נדירים שבהם התנהגות הנערב היתה חמורה ביותר". היינו, בית המשפט ימנע מימושה של ערבות בנקאית אוטונומית במקרה של מרמה מצד הנערב ו/או בנסיבות המיוחדות שבהן התנהגות הנערב הינה חמורה ביותר, אף אם אינה עולה כדי מרמה.

 

אלא שבפסק דין שניתן לאחרונה הורחב בפועל חריג הנסיבות המיוחדות. בסכסוך בין קבלן לבין מזמין העבודה, ביקש המזמין לממש ערבויות בנקאיות שסיפק הקבלן. הקבלן טען בתגובה, כי מצבו הכלכלי אינו מאפשר את מימוש הערבויות הבנקאיות מבלי לסכן באופן ממשי את המשך פעילותו. בית המשפט העליון נעתר לבקשה וקבע כי די בכך, בנסיבות העניין, כדי להצדיק את מניעת מימוש הערבויות תוך שימוש בחריג הנסיבות המיוחדות וזאת עד לבירור המחלוקות המסחריות בין הקבלן לבין המזמין.

 

בכך, הרחיב בפועל בית המשפט את המקרים בהם ימנע בית המשפט מימוש מיידי של ערבות בנקאית אף למקרים הנוגעים למצבו הכלכלי של הקבלן, ללא כל קשר להתנהגות "חמורה ביותר" מצד המזמין.

 

פסיקה זו עלולה לפתוח פתח רחב לבקשות רבות למניעת מימוש ערבות בנקאית תוך ניסיון לטעון שהמימוש עלול להביא לקריסת החברה שלבקשתה ניתנה הערבות. פסיקה זו חותרת לכאורה תחת העיקרון של עצמאותה של הערבות הבנקאית ועלולה להביא למצב של פגיעה ממשית במוסד הערבות הבנקאית.

 

מזמיני עבודה עלולים לחשוש מלהסתמך על ערבות בנקאית ועשויים להעדיף פיקדון כספי. ביום פקודה יחששו אותם מזמינים שהחייב יצליח למנוע את מימוש הערבות בטענה כי מצבו הכלכלי קשה. זאת למרות שאחד מיסודות הערבות הבנקאית הוא להגן על הנערב גם במקרה של חדלות פירעון או קשיים כלכליים של החייב.

 

גד מינא הוא עו"ד

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x