$
משפט

CFO למנכ"לים: משתלם יותר לפעול כחברות מאשר כשכירים

הפורום מסביר כי האוצר אינו מתכנן להוריד את תקרת הביטוח הלאומי, ולכן מבחינת מיסוי מומלץ לשכירים לעבור לפעול באמצעות חברות ניהול

הדר קנה 13:1129.08.10

פורום CFO יוצא נגד תקרות הביטוח הלאומי. הפורום העביר לחבריו חוות דעת של עו"ד טלי ירון אלדר, יועצת הפורום ונציבת מס הכנסה לשעבר, ושל פרופ' יוסף גרוס, מומחה בממשל תאגידי, התומכות במעבר שכירים לפעולה באמצעות חברת ניהול. חוות הדעת מסבירות את הכדאיות הכלכלית במהלך.

 

פורום

CFO מונה כ-650 סמנכ"לי כספים בכירים במשק. פעילות הפורום מגיעה בתגובה לתוכנית האוצר לקבוע את תקרות הביטוח הלאומי על פי 8 מהשכר הממוצע במשק.

 

תקרת הביטוח הלאומי אמורה לעמוד על פי 5 מהשכר הממוצע במשק. בהוראת שעה בתקציב 2010-2009 נקבע כי תקרת הביטוח תעלה לפי 10 עד דצמבר 2010. המשמעות היא למעשה תוספת מס של 12% (7% ביטוח הלאומי ו-5% ביטוח הבריאות), על כל מי שמשכורתו בין פי 5 לפי 10 מהשכר הממוצע במשק. מכיוון ששיעור מס ההכנסה המרבי הינו כיום 46%, הופך שיעור המס השולי בפועל, לאחר הוספת תשלומי הביטוח הלאומי, ל-58% - מהגבוהים ביותר בעולם. האוצר התחייב ב-2009 כי ההעלאה הינה חד פעמית, אך בתקציב הדו שנתי ל-2012-2011 מתכנן משרד האוצר, בניגוד להתחייבות זו, להשאיר את תקרת הביטוח הלאומי פי 8 מהשכר הממוצע.

 

אל מול אלה, מסביר הפורום כי: "מי שפועל במסגרת חברת ניהול אינו משלם תשלומי ביטוח לאומי ומשלם מס חברות שעומד כיום על שיעור של 25%, ואף צפוי להמשיך לרדת. בתוספת מס בשיעור של 25% על דיבידנד לבעל שליטה, מגיע כיום שיעור המס על הרווחים המחולקים של החברה לכ- 43%. כלומר, נוצר פער גדול של 15% (58% לעומת 43%) בין שיעור המס השולי החל על שכירים ועצמאים שאינם מאוגדים כחברה לבין השיעור החל על עצמאים המאוגדים כחברה. למעשה, מדיניות האוצר מעודד הקמת חברות פרטיות בדרגות שכר שמעל פי 5 מהשכר הממוצע במשק".

 

פורום CFO הפיץ לחבריו את חוות הדעת, אשר מסבירות את ההשלכות החוקיות, הדיווחיות והמיסוייות של מעבר לחברת ניהול. בחוות דעתה לחברי הפורום כותבת עו"ד טלי ירון אלדר: "אנו ממליצים לבעלי הכנסות גבוהות המעוניינים להימנע מתשלום המס הגבוה, לבחון את האפשרות להקים ולפעול באמצעות חברות בשליטתם, וזאת לאור החיסכון הרב שנוצר בפעילות באמצעות חברת ניהול".  ירון-אלדר מדגימה כיצד מהכנסה של 100 אלף שקל של שכיר יוותרו בידיו 53,412 שקל לאחר ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי. לעומת זאת, לאחר הכנסה של 100 אלף שקל לאדם המעניק את שירותיו דרך חברת ניהול יוותרו, לאחר תשלומי מס חברות, מס דיבידנד, מס הכנסה וביטוח לאומי - 59,136 שקל.

 

פרופ' יוסף גרוס מחזק את עמדה זו, וכותב כי: "מנהלים בכירים, ובכללם מנכ"לים וסמנכ"לי כספים, בהיותם נושאי משרה בחברה, רשאים להקים תאגיד שבאמצעותו יעניקו את שירותיהם המקצועיים לחברה. גרוס מסביר כי "למעבר זה אין כדי להשפיע על חובותיו כלפי צדדים שלישיים, ביניהם החברה, בה מכהן כנושא משרה, ומכאן שאין במעבר זה משום פגיעה באינטרס החברה לה הוא מעניק את שירותי הניהול".

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x