$
בארץ

המפקח על הביטוח קנס ביותר מ-900 אלף שקל את איילון, שירביט וכלל ביטוח

שלוש החברות הפרו את דרישותיו הרגולטוריות. איילון ביצעה פעולות הנוגדות החלטות של ועדת ההשקעות שלה

רחלי בינדמן 10:5827.01.10

המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון ממשיך להטיל קנסות על חברות הביטוח המפרות את דרישותיו הרגולטוריות. חברת הביטוח שירביט הפרטית, חברת איילון שבשליטת משפחת רחמני וכלל גמל מקבוצת כלל ביטוח של אי.די.בי נקנסו על ידי הממונה.

 

על שירביט הוטל קנס אזרחי של 484.8 אלף שקל

וזאת בשל הנהגת תכניות ביטוח שלא אושרו בהיתר על ידי המפקח כנדרש בחוק. בנוסף הוטל על החברה עיצום כספי של 5,400 שקל בשל איחור בהגשת דוח רבעוני לפיקוח.

  

על איילון הוטל קנס אזרחי של 323 אלף שקל בשל פעילות של החברה בניגוד להחלטות ועדת ההשקעות שלה, העדר מעקב ופיקוח פעיל של ועדת ההשקעות אחר יישום החלטותיה ותיעוד לא תקין של ישיבות והחלטות ועדת ההשקעות. נוסף על כך, הוטל על איילון חברה לביטוח עיצום כספי של 37.5 אלף שקל כיוון שלא שלחה דיווח שנתי למבוטחים בביטוח סיעודי בעלי פוליסות מסולקות (פוליסות שהמבוטח הפסיק לשלם בגינן אך הן עדיין מזכות אותו בזכויות ביטוחיות בגין תשלומים ששילם בעבר), בניגוד להוראת המפקח על הביטוח.

  

כלל גמל נקנסה ב-118.8 אלף שקל בשל איחור במתן מענה לממונה על שוק ההון במסגרת בירור תלונות שהוגשו כנגדה ליחידה לפניות הציבור באגף שוק ההון לגבי פעילותה של כלל גמל.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x