מבקר 2010

מבקר המדינה על תעש: זיהומי הקרקע נמשכים

תחמושת שלא פונתה ממתחם תעש גרמה לזיהומי קרקע שהולכים ומחמירים. עלויות האבטחה של המתקן מהוות יותר ממחצית מעלות הטיהור

רויטל חובל 16:0113.01.10

במסגרת דו"ח מבקר המדינה נערך מעקב אחר ביקורת שנעשתה עוד בשנת 2004 בכל הנוגע לקרקעות תעש (התעשייה הצבאית). המעקב גילה כי ההמלצות  לא יושמו וזיהומי הקרקע בקרקעות תעש, ששאלת בעלותן עדיין לא נפתרה, נמשכים. המבקר כתב בדו"ח כי משרד הביטחון, המינהל ותעש מגלים סחבת ואזלת

יד מתמשכת לאורך שנים בטיפול בליקויים מרכזיים וחמורים עליהם הצביע מבקר המדינה בשנת 2004.

 

בדו"ח מ-2004 נחשף מחדל ביטחוני וסביבתי כאחד. מתחם במרכז הארץ בשטח 3,800 דונם, אותו קיבלה לידיה תעש עם הקמתה ב 1990, לא נוקה מנפלים ותחמושת שמקורם בשלל ממלחמת ששת הימים. השנים הרבות שחלפו מאז הביאו לכך שהקרקע במתחם זוהמה וככל שעובר הזמן  הזיהום בקרקע מתפשט ואף מחלחל למי התהום, ועלות השיקום הולכת וגדלה. המבקר העיר כי "הסחבת בטיפול ואי-פינוי המתחם מהנפלים גרמה לבזבוז משאבים כספיים, שהיה נמנע לו ההחלטות לפינוי היו מתבצעות כסדרן". בנוסף הגדיר את התנהלות הגורמים הממשלתיים בעניין כ"התנהלות מבישה שהגיע המועד לסיימה".

 

שטח הנפלים לא אובטח כ-35 שנה מאז 1968 ועד לנובמבר 2003. במהלך השנים העלו צה"ל ומשרד הביטחון רעיונות שונים שלא הבשילו. מאז פרסום הדו"ח הוחלט על אבטחת המתחם במימון משרד הביטחון. עלויות האבטחה של שטח הנפלים נאמדים בכ-10.8 מיליון שקל בתקופה נובמבר 2003 - דצמבר 2008. המבקר ציין כי עלות זו מהווה יותר ממחצית העלות לפינוי המערומים והנפלים וכך, טוען המבקר, מתקיים בזבוז מתמשך של כספי הציבור.

 

גם מאז פרסום הדו"ח הישן, לא נערכו סקרי הקרקע הדרושים במתחמי תעש ולא בוצע טיפול מקיף בזיהומים הקיימים בהם. המבקר כתב כי "משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, המינהל ותעש כשלו בטיפול בזיהום הקרקע שבמתחמי תעש ובזיהום מי התהום. גם הטיפול בנזקי איכות הסביבה במקרקעי תעש, שנועד להתבצע במסגרת יישום החלטת הממשלה מאוגוסט 2005 להפריט את תעש, לא התבצע, נוכח העיכוב המתמשך בתהליך ההפרטה, שאין לדעת מתי ייצא אל הפועל".

 

עוד העיר המבקר כי דבריו של ראש חטיבת נכסים במשרד הביטחון ב-2004, לפיהם "תוך חודש או חודש וחצי תתחיל העבודה (לפינוי מערומי התחמושת העיליים) כבר בשטח", לא היו מבוססים ולא תוקצבו. רק במרץ 2008 הכין משרד הביטחון הצעות מחיר לביצוע הפינוי. לעניין זה כתב המבקר כי "תקופה הנמשכת כשלוש שנים וחצי כדי לסכם במשרד הביטחון הצעות מחיר לפינוי המערומים העיליים אינה סבירה ומעידה גם היא על הסחבת הבלתי נסבלת ועל הטיפול הבלתי תקין בפינוי המתחם על ידי כל הגורמים המעורבים".

 

בדו"ח המבקר משנת 2004 נמצא כי תעש פינתה בשנות התשעים מתחמים בהרצליה, בתל-אביב ובירושלים, אך המינהל לא קיבל אותם ממנה. כך אין בפועל אחראי לקרקע, שומר עליה או מאתר מקרי פלישה והסגת גבול. המבקר עקב ומצא שהמינהל כלל לא העלה את הסוגיה וסטטוס השטח עדיין מצוי בהפקר. לגבי המתחם שנבדק במרכז הארץ, נושא הבעלות מצוי בקונפליקט בין המינהל לבין תעש, ובינתיים סוגיית תשלומי הארנונה בגין השטח מתבררת בבית המשפט. המבקר ציין כי מאחר והקרקע לא נוקתה והמתחם לא הועבר למינהל, תעש ומשרד הביטחון עלולים לשאת בחיובי ארנונה בגין חלק משטח הנפלים, המסתכמים בכ-46 מיליון שקל.

 

מתעש נמסר: "תעש הפסיקה את פעילותה במתחם יבנה בתחילת שנות התשעים ופינתה את המתחם. תעש פעלה ופועלת במטרה להסדיר את מעמד הקרקע שפונתה מול רשויות המדינה. השטח הידוע כ'שטח הנפלים' לא שימש את תעש. בשנים האחרונות מאבטחת תעש את שטח הנפלים, לבקשת המדינה ובמימון משרד הביטחון. תעש פועלת בהתאם לכל הסטנדרטים והתקנים המתחייבים בנושא הגנת הסביבה ומניעת זיהומים. בהתאם להחלטת הממשלה בדבר הפרטת תעש ולהבנות הקיימות בנושא, זיהומי עבר, שמקורם בתקופת פעילות התעשיה הצבאית כיחידת סמך, יטופלו במסגרת הסדר כולל בין משרדי הממשלה השונים בדבר נשיאה באחריות ובעלויות הכרוכות בטיפול בזיהומים אלו".

 

ממשרד הביטחון נמסר, כי "המשרד החליט על שבירת הקיפאון באמצעות הפרדת משתנים וטיפול פרטני בכל משתנה בנפרד.

 

"משרד הביטחון חתם על חוזה מול תעש בו כלולה סוגיית פינוי הנפלים העיליים יחד עם סוגיית אבטחת שטח הנפלים. בנובמבר 2009 הושגו הבנות בין המשרד למנהל מקרקעי ישראל כי תקבולים עתידיים בגין כריית חול אם ניתן יהיה לשווקו, יכסו חלק מההוצאות".

 

לעניין סקרי הקרקע נמסר: "המשרד רואה בהנהלת התעש אחראית לכלל מתקניה לרבות המקרקעין שברשותה. עם זאת, יוכן מסמך המלצות משותף של המשרד עם הנהלת תעש שיוגש למנכל משרד רה"מ". לעניין חיובי ארנונה, "ארנונה בגין שטח הנפלים משולמת ע"י מטה המשרד זאת עד להסדרת העברת הבעלות למנהל מקרקעי ישראל".

 

לכתבות נוספות מדו"ח המבקר לשנת 2010 לחצו כאן

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x