מבקר 2010

מבקר המדינה על תע"א: 30 מיליון דולר ירדו לטימיון

על פי דו"ח מבקר המדינה, השקעה שביצעה התעשייה האווירית בתחום מטוסי האימון לוותה בשורה של ליקויים והסתיימה בהפסד כבד

נעמה סיקולר 16:0313.01.10

בשנת 2004 קיבלה התעשייה האווירית החלטה אסטרטגית על השקעה בתחום מטוסי האימון מתוך מחשבה שפעילות ייצור בתחום עשויה להיות מנוע צמיחה שיזרים לחברה מכירות של עד חצי מיליארד דולר. ב-3 השנים שלאחר מכן השקיעה החברה משאבים משמעותיים בקידום התוכנית אך זו הסתיימה בכישלון ובהפסד.

בדו"חות החברה לסיכום שנת 2007 מחקה תע"א את מלוא ההשקעה בהפסד של 30 מיליון דולר.

 

מבקר המדינה קובע כי התוכנית נכשלה בעקבות שורה של ליקויים, הנחות עבודה שגויות ומצגים בלתי מדויקים שהוצגו לדירקטוריון תע"א ולמשרד הביטחון.

 

לאחר ההחלטה האסטרטגית על כניסה לתחום האימון איתרה תע"א חברת הזנק אמריקאית בשם ATG .(AVIATION TECHNOLOGY GROUP) ATG עסקה בפיתוח מטוס סילון לשוק האזרחי בעל מאפיינים דומים לאלה שהגדירה תע"א למטוס האימון הצבאי אותו ביקשה לקדם ועל כן החליטה החברה להתקשר עמה בהסכם לפיתוח המטוס.

 

הנהלת החברה פנתה לדירקטוריון וביקשה לאשר השקעה ב-ATG האמריקאית שתפתח בעבורה את המטוס הצבאי מיד לאחר שתסיים לפתח את המקבילה האזרחית שלו. בשלב הראשון התחייבה תע"א להשקיע בחברה מיליונים בהתאם לאבני דרך. לימים לא הצליחה ATG לגייס די כספים להמשך הפיתוח של המטוסים ותע"א נאלצה לבצע מחיקה של ההשקעה.

 

המבקר קובע כי מרגע קבלת ההחלטה האסטרטגית ואילך נרשמה שורה של ליקויים בהנחות העבודה של החברה ובדרך קבלת ההחלטות שלה. המבקר קובע כי הנהלת החברה שביקשה את אישור הדירקטוריון לתוכנית הציגה לו אמנם את הסיכונים הכרוכים בתוכנית, אולם הזינה את חבריו בנתונים מוטים אודות הכדאיות הכלכלית שלה. על בסיס הנתונים המוטים שהוצגו על ידי מנהל חטיבת כלי טיס, אישרו הדירקטורים התקשרות בעיסקה, שהביאה בסופו של דבר להפסדים ניכרים.

 

כך למשל, הנהלת התע"א לא הציגה לדירקטוריון את העובדה שפרמיית הסיכון שעל בסיסה נערכו חישובי עלות – תועלת בעסקה נמוכה ביחס לסיכונים של העיסקה. שיעורי ההיוון על פיהם נבדקה הכדאיות הכלכלית שהוצגה לדירקטוריון לא נתנו ביטוי לסיכונים הסבירים של העסקה. גם לוחות הזמנים לפיתוח שהוצגו לא היו ריאליים ולא תאמו את בדיקת הנאותו שבוצעה.

 

בהמשך, כאשר שבה ופנתה ההנהלה לדירקטוריון וביקשה אישור להשקעה נוספת, לא הוצגה לדירקטוריון העובדה כי כבר קיים פיגור בלוחות הזמנים, חל גידול ניכר בעלויות הפיתוח והסיכוי של ATG לגייס משקיעים פיננסים פחת.

 

דירקטוריון החברה, קובע המבקר, לא היה היחידי שלא קיבל את הנתונים הנכונים המלאים. המבקר מציין לחומרה כי נתונים מוטים הוצגו גם למשרד הביטחון, נתונים המצביעים על כדאיות כלכלית גבוהה יותר ביחס לנתונים שהוצגו לדירקטוריון החברה. המבקר קובע כי על תע"א להפיק לקחים מהדו"ח בנושאים של בדיקת כדאיות כלכלית של פרויקטים והסיכונים הכרוכים בהם.

 

 

לכתבות נוספות מדו"ח המבקר לשנת 2010 לחצו כאן

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x