$
משפט

האם רשות המסים חושבת כי ה-IFRS קשה מדי? לא יחול לגבי דיני המס

בימים אלו הנחה מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי, לחדש את פעילות הצוות המשותף עם הארגונים המקצועיים שהקים, כדי לבחון את השלכות המס הצפויות לנבוע מאימוץ כללי ה-IFRS

הדר קנה 12:2630.12.09

ועדת הכספים של הכנסת אישרה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, שעניינה אי החלה תקני דיווח כספי בין לאומיים (IFRS) לגבי שנות המס 2007-2009.

 

IFRS היא מערכת כלים בינלאומית אחידה האמורה להקל על יכולת ההשוואה בין ביצועי חברות בארצות השונות. ה-IFRS יושם לראשונה באירופה

בשנת 2005. המוסד הישראלי לתקינה אימץ את התקן ביולי 2006, אך חובת הדיווח לפיו חלה על חברות ציבוריות בלבד החל מינואר 2008 .

 

על פי הפסיקה, כללי החשבונאות המקובלים חלים גם לצורך דיני המס, אלא אם הם אינם עולים בקנה אחד עם מדיניות המס של המחוקק או עם העקרונות העומדים בבסיסה של שיטת המס הנהוגה בישראל. במקרים אילו גוברים דיני המס על כללי הרישום החשבונאיים.

 

רשות המסים החליטה, בשל חוסר הניסיון החשבונאי והמיסוי ביישום כללים אלו, וחוסר הוודאות באשר להשפעת אותם כללים על בסיס המס בישראל, להגיש הצעת חוק הקובעת כי יישום תקן חשבונאות בדו"חות לשנים 2009-2007 לא יחול בקביעת ההכנסה החייבת לצרכי מס. המשמעות היא שכללי ה-IFRS לא ילקחו בחשבון לצורך קביעת ההכנסה החייבת.

 

בימים אלו הנחה מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי, לחדש את פעילות הצוות המשותף עם הארגונים המקצועיים שהקים, כדי לבחון את השלכות המס הצפויות לנבוע מאימוץ כללי ה-IFRS .

 

ברשות מדגישים כי כללי החשבונאות המקובלים האחרים, ימשיכו לחול בקביעת ההכנסה החייבת, ככל שדיני המס אינם קובעים אחרת.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x