$
סביבה

מבקר המדינה: ליקויים חמורים מצד המינהל במכרז להקמת כפר הנופש בפלמחים

לינדנשטראוס: המינהל האיץ במתכוון הליכי השיווק כדי לבצע העסקה טרם כניסת החוק האוסר בניה בקו 100 מטר מהמים. בדו"ח הוא ממליץ למשרד הפנים וליועץ המשפטי לממשלה לבחון התוכנית ורומז לבטלה. המינהל: "לא מוצאים ליקויים המצדיקים פניה ליועמ"ש"

רויטל חובל 16:0118.11.09

מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, מטיח ביקורת קשה כלפי מינהל מקרקעי ישראל באשר להתנהלותו במכרז לשיווק השטח בחוף פלמחים המיועד להקמת כפר נופש.

 

על פי דו"ח המבקר, מינהל מקרקעי ישראל האיץ במתכוון את הליכי שיווק הקרקע כדי לבצע את העסקה לפני שייכנס לתוקף חוק החופים (חוק שמירה הסביבה החופית) שהתקבל בכנסת באוגוסט 2004 ועניינו איסור על הבנייה במתחם ה-100 מטר מקו המים.

 

בנוסף עולה מהדו"ח, כי מינהל מקרקעי ישראל לא שיתף את משרד התיירות בהליכים לשיווק הקרקע להקמת כפר הנופש ואף לא בעצם ההחלטה לשווק את הקרקע למטרה זו. בדו"ח נטען כי משרד התיירות לא היה שותף להכנת המכרז ולקביעת תנאיו, ובתנאי המכרז לא נכללה דרישה להמצאת המלצה ממשרד התיירות. המבקר מציין כי אם היה מינהל מקרקעי ישראל משתף את משרד התיירות בתהליך, סביר שהיה ביכולתו של משרד התיירות להגדיל את מעגל המשתתפים במכרז על ידי פנייה לגורמי תיירות בארץ ובחו"ל.

 

"התעלמות מאינטרס הציבור"

 

שיווק הקרקע ליזמים פרטיים, להקמת כפר נופש, עורר בציבור גלי מחאה רבים, בעיקר בשל הטענה שהדבר פוגע בסביבה החופית, וכן בשל המחיר שהתקבל בתמורה לקרקע, שנטען כי בנסיבות העניין היה נמוך באופן בלתי סביר. העניין הובא לדיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, ולפי בקשתה בדק משרד מבקר המדינה את ההליכים לאישור התוכנית ולמכירת הקרקע.

 

"בעסקה לשיווק הקרקע בחוף פלמחים הייתה התעלמות חמורה מאינטרס הציבור, הן מן ההיבט הסביבתי, הן מן ההיבט הכלכלי והן מן ההיבט של פיתוח הקרקע לרווחת הציבור. בל נשכח כי חופי הים בישראל הם משאב טבע ייחודי ומוגבל המיועד לשימוש כלל הציבור ולתועלתו. חובתן של רשויות המדינה למנוע את השתלטותם של בעלי הון וגורמים אחרים על קרקעות ציבוריות אלו ולהבטיח כי חופי הים במדינת ישראל יישארו בידי הציבור וימשיכו לשמש אתרי בילוי ופנאי לכל האוכלוסייה", נכתב בדו"ח.

 

מחאה נגד הקמת כפר הנופש בחוף פלמחים מחאה נגד הקמת כפר הנופש בחוף פלמחים צילום: מיכאל קרמר

 

"תיאום לוקה בחסר"

 

הדו"ח העלה כי המינהל החליט לשווק את הקרקע על ידי פרסום מכרז, למרות שהשמאי המחוזי (מחוז תל אביב) קבע כי הביקוש לנופש בעת ההיא היה נמוך ולא כדאי לבנות במועד זה כפר נופש. השמאי המליץ לדחות את המכרז למועד שבו יחול שיפור בענף התיירות. המינהל לא קיבל את ההמלצה ופנה לשמאי פרטי שהעריך כי שווי הקרקע הוא 15.75 מיליון שקל ועל בסיס הערכה זו פורסם המכרז. המינהל קבע כי סכום דמי החכירה המינימלי יהיה 7.166 מיליון שקל, שהם כ-50% משווי הקרקע, כפי שמקובל במכרזי המינהל לקבוע מחיר מינימום שסכומו יהיה לפחות 50% מהסכום שקבע השמאי. למכרז התקבלו שתי הצעות בלבד: הצעה בגובה של 7.22 מיליון שקל והצעה משותפת של חברת מעוז דניאל וחברת אוולון מיזמי נדל"ן בגובה של 8 מיליון שקל שזכתה.

 

מבקר המדינה העיר כי שיתוף הפעולה והתיאום בין מוסדות התכנון, המינהל ומשרד התיירות לוקים בחסר, ועקב כך אין מדיניות כוללת ומתואמת בנוגע לסוגיית הקמת כפר הנופש בחוף.

 

עותק מהדו"ח הועבר ליועץ המשפטי לממשלה על מנת לבחון את תוקף העסקה, שכן בדו"ח נכתב כי שטח כדוגמת חוף הים מוגדר כמקרקעי ייעוד וכל עסקה בקרקע מסוג זה מחייבת אישור הממשלה או השר שנקבע לעניין זה. אישור זה לא התבקש ולכן גם לא התקבל.

 

בנוסף, המליץ המבקר למשרד הפנים לבחון את התוכנית לאור שינויי החקיקה כדוגמת חוק החופים והעביר עותק מהדו"ח לשר הפנים אלי ישי.

 

הירוקים: "מתברר כי ההליך היה מעוות"

 

הארגונים הירוקים הביעו סיפוק רב מהדו"ח. לינדנשטראוס אף ציין בדו"ח את חשיבות פועלם. דנה לוסטיג מוועד הפעולה להצלת חוף פלמחים, מברכת על פרסום הדו"ח החמור: "חששותינו התאמתו. מסתבר כי הליך מכירת החוף של כולנו היה מעוות ובעייתי בלשון המעטה. אנחנו קוראים למשרד להגנת הסביבה ולרשויות המקומיות שתושביהן משתמשים בחוף לשבת עם מינהל מקרקעי ישראל והיזם ולהביא לפתרון מיידי. חוף פלמחים הוא של כולנו וכך הוא צריך להישאר".

 

ממינהל מקרקעי ישראל נמסר: "המינהל אינו מוצא שעולים מדו"ח המבקר ליקויים חמורים המצדיקים פנייה ליועץ המשפטי לממשלה. יחד עם זאת, המינהל ישקול את המשך טיפולו בנושא".

 

ממשרד המשפטים נמסר: "דו"ח מבקר המדינה בנוגע להקמת כפר הנופש בפלמחים התקבל אתמול (ג') במשרדו של היועץ המשפטי לממשלה ויטופל כמקובל".

 

ממשרד הפנים נמסר: "לאחר פרסום הדו"ח ילמד אותו משרד הפנים ויבחן האם נדרשים צעדי פעולה כל שהם. לעניין הוולחו"ף נבקש לציין, כי חוק שמירת הסביבה החופית והתיקון לחוק התכנון והבניה שחוקק במסגרתו, קבעו את סמכויות הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחו"ף) ואת התוכניות והבקשות הנדרשות לאישורה. התיקון לחוק התקבל לאחר אישור התכנית על ידי מוסדות התכנון ולכן על פי החוק, התוכנית הנדונה איננה נמצאת בסמכותה של הוולחוף".

 

בתוך כך, השר ארדן הודיע כי נוכח ממצאי הדו"ח יפנה ליו"ר מנהל מקרקעי ישראל בבקשה לבטל ההסכם ולא להאריכו. כמו כן קרא ארדן לוועדה המחוזית לדון בביטול האישור וזאת לאור הפגמים שנתגלו בהליך.

 

ארדן: "זהו דו"ח חמור ביותר שמוכיח שהרשויות טרם הפנימו שחוף הם הוא משאב ציבורי ושחייבים לאפשר גישה פתוחה ושוויונית אליו לכל הציבור".

 

לאור התנהלות המנהל וגופים נוספים בפרשה זו, קורא השר ארדן לבחון מחדש תוכניות בניה נוספות שאושרו על חופי ישראל.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x