$
משפט

נאמן מאיץ את הקמת בית המשפט הכלכלי

שר המשפטים אישר את תזכיר החוק להקמת בימ"ש כלכלי בישראל, והצעת החוק בנושא צפויה לעלות להצבעה במושב החורף של הכנסת

צמרת פרנט 12:3016.08.09
שר המשפטים, יעקב נאמן, אישר את תזכיר החוק להקמת בית משפט כלכלי בישראל אותו קידם יו"ר רשות ניירות ערך, זוהר גושן. הצעת החוק צפויה לעלות להצבעה במושב החורף הקרוב של הכנסת.

 

מטרת החוק המוצע היא לשכלל ולייעל את האכיפה הפלילית, המנהלית והפרטית בתחום דיני ניירות ערך ודיני חברות. על פי החוק, תוקם מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שתכלול שלושה שופטים.

 

המחלקה תרכז את כלל ההליכים הפליליים והאזרחיים הנוגעים לדין הכלכלי, וזאת לחברות פרטיות וציבוריות כאחד, ולרבות עתירות מנהליות בקשר להחלטות רשות ניירות ערך, החלטות הבורסה לניירות ערך והחלטות רשם החברות, ערעורים על החלטות ועדת משמעת לפי חוק הייעוץ וכן תביעות אישיות, ייצוגיות ונגזרות בתחומים האמורים.

 

ההחלטה למקם את המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, התקבלה בעקבות מיקום הבורסה ומכיוון שהעיר משמשת מרכז העסקים של ישראל ומקום מושבם של מרבית השחקנים במשק הישראלי.

 

תשתית שיפוט קבועה ומהודקת

 

בדברי ההסבר לחוק נכתב: "הרציונל העומד בבסיס השינוי המוצע הינו יצירת תשתית קבועה ומהודקת של מערכת שיפוט יעילה ומקצועית אשר אליה יוזרמו מרבית העניינים הנעוצים בדין הכלכלי. מסת התיקים תביא להתמקצעות השופטים, בד בבד עם יכולתם ההולכת וגוברת להתמודד עם מורכבות התיקים בפרקי זמן קצרים יותר".

 

הצעת החוק מגדירה מהם "עניינים כלכליים" וקובעת כי עניינים אלה ידונו בבתי משפט מחוזיים. עיקר העניינים הכלכליים, יהיה מהחוקים: חוק החברות, חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות, וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות.

 

שני עניינים הוצאו בהצעה מתחום הגדרת "עניין כלכלי": הליכים הקשורים לחברות לתועלת הציבור, שההסדרה לגביהן דומה להסדרה של עמותות, והליכי פשרה והסדר, שמטרתם הבראת חברות שהינם חלק מדיני חדלות פרעון. עוד מציע החוק לקבוע כי תביעה אזרחית בענייני משפחה לא תחשב לעניין כלכלי.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x