משפט

עושים סדר בהסדרי הטיעון: "שופט יוכל להיות מעורב במשא ומתן"

משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק בנושא, הקובע, בין היתר, כי הסדר הטיעון ייעשה רק אם הוא עולה בקנה אחד עם טובת הציבור; נאשם שלא מיוצג, לא יתבצע איתו מו"מ במסגרתו יש אפשרות שיוטל עליו מאסר בפועל וכן - אם הסדר הטיעון לא צלח, יועבר הדיון באישום לשופט אחר

איתי הר אור 12:2214.07.09

משרד המשפטים הפיץ הבוקר (ג') תזכיר חוק בנושא הסדרי טיעון, אשר גובש בוועדה לסדר דין פלילי, בראשות שופטת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, ובליווי וריכוז של מחלקת הייעוץ והחקיקה (פלילי).

 

התזכיר קובע כללים מחייבים לעריכת הסדרי טיעון ומחייב, בין היתר, מתן הסבר
לנאשם על המשמעויות של עריכת הסדר הטיעון. התזכיר אף מעגן את אפשרות הנאשם לחזור בו מההסדר ומחייב תיעוד ושקיפות של ההליך ומעורבות של שופט במשא ומתן לקראת הסדר טיעון, במגבלות ובכללים מוגדרים. על פי ההצעה, ייקבע בחוק העיקרון שלפיו הסדר טיעון אינו מחייב את בית המשפט, אך עצם עשיית הסדר הטיעון ותנאיו יובאו בחשבון על ידו כאחד השיקולים המרכזיים בגזירת הדין. שני הצדדים, עפ"י ההצעה, יציגו לבית המשפט את הנימוקים לסדר הטיעון, ולא רק התביעה.

 

בין היתר, כולל תזכיר החוק את העיקרון הבסיסי, לפיו הסדר טיעון יעשה רק אם הוא עולה בקנה אחד עם טובת הציבור. על פי התזכיר, לא ייעשה הסדר טיעון, אשר כתוצאה ממנו לא יועמד לדין העבריין העיקרי באירוע שבו נעברה עבירה חמורה, או שלא יתבקש נגדו עונש הולם וסביר. במקביל, הושמטו בתזכיר איסורים על התובע להבטיח לנאשם שהתביעה לא תביא לידיעת בית המשפט מידע על עברו הפלילי. עוד הושמטה החובה שבהצעת החוק, שהטילה על התובע לוודא שההסכם אינו לוקה בחוסר סבירות קיצוני או בסתירה מהותית, ביחס לחלקו של נאשם אחר באותה פרשה.

 

תזכיר החוק קובע גם, כי אם נאשם איננו מיוצג, התובע לא ינהל איתו משא ומתן לקראת הסדר טיעון, אם יחשוב שישנה אפשרות שיבקש מבית המשפט להטיל עליו עונש מאסר בפועל במסגרת ההסדר. בנוסף, אולי ההצעה החשובה ביותר, מוצע בתזכיר להוסיף הוראה, לפיה תותר מעורבות של בית המשפט בהסדרי טיעון במסגרת דיון מקדמי ובמגבלות נוספות, שלפיהן, בין היתר, אם המשא ומתן להסדר טיעון לא צלח, יועבר הדיון בכתב האישום לשופט אחר, וכי תנאי למעורבות שופט בהסדר הטיעון הוא, שהנאשם מיוצג ושהוא נתן את הסכמתו לקיום הדיון המקדמי.

 

תזכיר החוק אף מציע, כי נוכח החשש מפני הודאה של נאשם במעשים שלא ביצע, יחויב בית המשפט לוודא שההודאה ניתנה מרצון ולא רק שהנאשם הבין את תוכן ההסדר ומשמעותו. לגבי חזרה מהסדר טיעון, מוצע בחוק לקבוע כי הנאשם רשאי לחזור בו מהסדר טיעון עד ההרשעה ללא הגבלה, ולאחר הכרעת הדין רק ברשות בית המשפט.

 

בתזכיר החוק אף הושמטה ההצעה, לפיה דברים שנאמרו במהלך המשא ומתן לקראת הסדר טיעון ודברים שנכללו בהסדר טיעון שבוטל, לא יהיו קבילים כראיה בכל הליך נגד הנאשם.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x