סגור

בניגוד להחלטת הממשלה: הפיקוח על הבנקים מעורב בוועדה שאמורה לבחון את פעילותו

מרב שמש, ששימשה עד לאחרונה כיועצת משנה לנגיד, צורפה לצוות עזר לוועדה שאמורה לבחון את הכשלים בעבודת הרגולטורים הפיננסים. ארגון "רווח נקי", הפועל לייעול המשק טוען כי מעורבות של חטיבת הפיקוח בפעילות הוועדה מגבילה את יכולתה לבחון את הכשלים בפעילות החטיבה

בנק ישראל פועל בניגוד לרוח החלטת הממשלה ומערב נציגה של הפיקוח על הבנקים בוועדה שאמונה על עתיד החטיבה. במסגרת פעילותו הבנק העביר את יועצת המפקח על הבנקים, מרב שמש, לשמש כיועצת משנה הנגיד מספר שבועות לאחר החלטת ממשלה המונעת מעורבות של חטיבת הפיקוח בוועדה. כך, שמש משמשת כחלק מצוות העזר של הוועדה, משתתפת בפעילותה ומזרימה לה מידע מבלי שהיא נחשבת טכנית תחת הפיקוח על הבנקים, חרף העובדה שימים לפני הקמת הוועדה היא כיהנה למעלה מעשור תחת המפקח.
החלטת הממשלה שהתקבלה בעניין זה קריטית, משום שאם מטרת הוועדה היא לבחון את הכשלים בעבודת הרגולטורים הפיננסים (המפקח על הבנקים, רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון), להגדיר מחדש את גבולות הסמכות, ואולי אף להמליץ למזג את הרגולטורים, לא יתכן שרק לאחד מהגופים המבוקרים תהיה השפעה מבפנים על ההחלטות. בנוסף, הוועדה נדרשת לבחון האם קיים פיקוח לא מספק של חלק מהרגולטורים הפיננסים, וחשוב שהרכבה יהיה נקי ממעורבות הגופים אותם היא צריכה לבקר.
1 צפייה בגלריה
מרב שמש יועצת המפקח על הבנקים
מרב שמש יועצת המפקח על הבנקים
מרב שמש יועצת המפקח על הבנקים
(צילום: אלעד גרשגורן)
במסגרת השימוע שהתבצע בשבוע שעבר, ארגונים שונים הצביעו על בעייתיות באופן שבו חטיבת הפיקוח פועלת. ארגון "רווח נקי", הפועל לייעול המשק טען כי המפקח על הבנקים ממעט להטיל עיצומים כספיים בהשוואה למדינות אחרות בעולם ולא מייצר הרתעה אצל בנקים שחותמים על הסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים או מרמים לקוחות. בנוסף נטען, כי התנהלות הפיקוח על מוסדות הפיקוח הפיננסים צריך להיות תחת פיקוח פרלמנטרי. טענות אלו צריכות להיבחן בכובד ראש בוועדה, אך מעורבות של חטיבת הפיקוח בפעילותה מגבילה את יכולתה לבחון את הכשלים בפעילות המפקח על הבנקים ולהעביר המלצות שמבוססות אך ורק על טובת הציבור.
מבנק ישראל נמסר, "מיותר לציין שכל נציגי בנק ישראל בוועדה ישקפו את העמדה המקצועית של הבנק בתחום חשוב זה, מתוך ראייה אחת וזו בלבד – קידום הצעדים הנדרשים לשיפור מבנה הפיקוח הפיננסי בישראל. נציגי בנק ישראל בוועדה לבחינת מבנה הפיקוח הפיננסי הם המשנה לנגיד וראש מטה הנגיד. אין בין נציגי בנק ישראל לוועדה נציגים מהפיקוח על הבנקים.
"בנוסף ישנו צוות סיוע מקצועי לוועדה ובו נציגים ממספר גופים וגם מבנק ישראל. מטעם הבנק מסייעים 3 אנשי מקצוע, גם הם לא עובדים בפיקוח על הבנקים ולכולם התמחות בסוגיות רלוונטיות לעבודת הוועדה: ראש האגף הפיננסי בחטיבת המחקר, ד"ר יוסי סעדון, ראש תחום המבנה הפיננסי בחטיבת המחקר, ד"ר קוסטה קוסנקו ויועצת למשנה לנגיד, מרב שמש".