$
תקשורת

הירידה בהכנסות שוק התקשורת נמשכה גם ב-2019: "נדרשת נקודת איזון חדשה"

ההכנסות ירדו ב-5% לעומת 2018 ועמדו על כ-17.5 מיליארד שקל; ההכנסה הממוצעת למנוי סלולר ירדה מ-170 שקל בחודש ב-2006 ל-63 שקל ב-2019. התשלום החודשי הממוצע למנוי טלוויזיה ירד מ-260 שקל ב-2012 ל-176 שקל ב-2019

אביאור אבו 08:5507.09.20

הכנסות שוק התקשורת ב-2019 הצטמצמו ב-5% לעומת 2018 ועמדו על כ-17.5 מיליארד שקל (ללא מע"מ) – כך עולה מהדו"ח השנתי שפרסם היום (ב') אגף כלכלה במשרד התקשורת. הצמצום בסך של כ-910 מיליון שקל, נובע בעיקר מהרחבת התחרות בכלל מגזרי הפעילות, המביאה לכך שמגמת האצת צריכת השירותים מלוות גם בירידות מחירים.

 

 

ההכנסות ממגזר הסלולר קטנו ב-5.8% ועמדו על 7.3 מיליארד שקל. מרמה של הכנסה ממוצעת למנוי של כ-170 שקל בחודש בשנים 2010-2006, נרשמה ירידה חדה ומתמשכת בהכנסה זו לכ-63 שקל כולל מע"מ ב-2019. במקביל לכך, שיעורי הנטישה הממוצעים קפצו מטווח של 15%-19% בשנים 2010-2006, לטווח של 35%-40% בשנים 2019-2015. "אנו סבורים כי בשנים הקרובות נדרש להגיע לנקודת איזון חדשה בין רמת התחרות הטכנולוגית ובין רמת התחרות על המחיר" מציין המשרד, "כך שלחברות הסלולר יעמוד תמריץ מספק לערוך את ההשקעות הגדולות הנדרשות מהן בשדרוג רשתות דור 4 ובמעבר לדור ה-5". 

 

השוואה בין-מדינתית מראה כי ממוצע שיעור הנטישה בשנת 2019 ב-23 מדינות באירופה הוא 24.3%, ואילו בישראל שיעור הנטישה עומד על 37.2%. פרט לליטא, ישראל היא המדינה עם שיעור הנטישה הגבוה ביותר מקרב המדינות שנסקרו. ישראל, שהציגה ARPU גבוה ביחס לממוצע האירופאי בשנת 2010, מגיעה ל-ARPU הנמוך ביותר בשנת 2019.

 

עלייה בנטישה מכניסתה של סלקום TV

 

סך הכנסות מגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית לשנת 2019 ירד בשיעור של כ-4.3% לעומת ההכנסות המקבילות לשנת 2018 ועמד על 3.1 מיליארד שקל. מהנתונים עולה מגמה מתמשכת של ירידה בהכנסה הממוצעת ממנוי, הנובעת בעיקרה מהתחזקות התחרות בעקבות הרחבת הפעילות של שחקנים חדשים כמו סלקום ופרטנר, שכניסתם התאפשרה בעיקר באמצעות שידורים מבוססי אינטרנט (OTT).

 

התשלום החודשי הממוצע למנוי ירד מכ-260 שקל ב-2012 לכ-176 שקל ב-2019, קיטון של כ-30%. במעקב אחר שיעור הנטישה של חברת yes, המהווה חלק מהדואופול בשוק לאורך השנים יחד עם HOT, ניתן לראות שהחל משנת 2015, עם כניסת סלקום לתחום, חל שינוי מגמה ושיעורי הנטישה החלו לעלות באופן עקבי מרמה של 12.8% בשנת 2015 ל-21.2% בשנת 2019.

 

מגזר תשתיות האינטרנט עלה ב-16%

 

הכנסות מגזר תשתיות האינטרנט הן היחידות שרשמו עלייה, של 16.3%, והסתכמו ב-2.84 מיליארד שקל, לאור פרישת תשתיות נייחות עצמאיות מבוססות סיבים אופטיים, על ידי פרטנר ו-IBC של סלקום. מן הנתונים עולה כי בעוד שבשנת 2012 מהירות ההורדה המשווקת הממוצעת עמדה על 9.8Mbps, בשנת 2019 היא עמדה על 115.8Mbps. המחיר הממוצע למגה משווק המשיך לרדת גם בשנת 2019 ורשם קיטון של כ-20% לכ-0.9 שקל למגה. מהנתונים עולה עוד כי שיעור הנגישות לשירות מבוסס סיב עלה מ-12% ממשקי הבית בישראל בסוף 2018 ל-25% ממשקי הבית בסוף 2019.

 

ההכנסות מטלפוניה נייחת קטנו בשנת 2019 בשיעור של כ-11% ועמדו על 1.3 מיליארד שקל. ההכנסה הממוצעת לקו טלפון נייח ירדה מ-78 שקל ב-2006 ל-38 שקל ב-2019. הכנסות מגזר התקשורת הבינלאומית רשמו ירידה של כ-24% ב-2019 ועמדו על 482 אלף שקל, זאת בהמשך לירידה של כ-9% וכ-15% בשנים 2018 ו-2017 בהתאמה, הנובעת בין היתר מהתפתחות טכנולוגית כמו מעבר לאפליקציות חינמיות.

x