$
הייטק והון סיכון

פרסום ראשון

המדינה תשקיע 2 מיליארד שקל בתוכנית הגנה על השקעות הייטק של גופים מוסדיים

התוכנית המיועדת לחברות בשלבי הצמיחה הראשוניים גובשה על ידי רשות החדשנות, משרד האוצר, רשות שוק ההון וני"ע. לכל גוף יש הקצאה מקסימלית של 300 מיליון שקל ומינימום של 150 מיליון שקל, כך שבין 6 ל-12 גופים יקבלו את הכספים ויוכלו להשקיע עד 75% מהסכום המקסימלי לחברה שעומד על 50 מיליון שקל

מאיר אורבך 18:2614.05.20

התוכנית של מדינת ישראל להגנה על השקעות של גופים מוסדיים יצאה לדרך. היום (ה') הועברה התוכנית לגופים המוסדיים בישראל, שגובשה על ידי רשות החדשנות, משרד האוצר, רשות שוק ההון ורשות ניירות הערך והגיעה לידי כלכליסט. ממנה עולה שהחברות שיקבלו תמיכה מהגופים המוסדיים הן חברות בשלבי צמיחה ראשוניים.

 

 

הגופים המוסדיים יקבלו תקופה של 18 חודשים להשקעה בחברות. הסכום שמוקצה לתוכנית הוא כ-2 מיליארד שקל, כאשר לכל גוף יש הקצאה מקסימלית של 300 מיליון שקל ומינימום של 150 מיליון שקל, כך שבין 6 ל-12 גופים יקבלו את הכספים.

 

אהרון אהרון מנכ"ל רשות החדשנות אהרון אהרון מנכ"ל רשות החדשנות צילום: אוראל כהן

 

הטיוטה הועברה לכ-20 גופים שונים במשק לקבלת הערות על התוכנית, שאמורה להיות מאושרת על פי הערכה עד סוף חודש מאי. הגופים ייבחרו בהליך תחרותי במהלך חודש יוני והחל מחודש יולי המוסדיים יוכלו להתחיל לבחון השקעות.

 

ההשקעות של כל גוף מוסדי אמורות להיות במתכונת של השקעה משותפת, כאשר כל השקעה של כל גוף מוסדי אמורה לכסות עד 75% מכל השקעה, שהמקסימום שלה יכול להגיע ל-50 מיליון שקל לחברה. כל גוף מוסדי יקבל השקעה מסדר גודל שונה על השקעתו.

 

מסלול זה גובש בסיוע פרופ' צבי וינר ומומחים נוספים ונולד בפורום התייעצות של מובילי הדעה, נציגיי חברות וגופי ממשל רלוונטים כגון משרד האוצר, משרד הכלכלה ורשות המיסים. על פי המסמך שהגיע לידי כלכליסט לתוכנית שתי מטרות: האחת, לסייע לחברות הנמצאות במשבר כלכלי להיחלץ ממנו על ידי סיוע השקעות של גופים ישראלים. השנייה, היא לתת תמריץ ורוח גבית לגופים המוסדיים אשר מבססים את יכולות ההשקעה במגזר ההייטק.

 

גוף השקעה מוסדי אשר יאושר במסגרת המסלול, יהיה זכאי להגנת השקעה במקרה של ירידת ערך התיק במספר אופנים. הראשונה, מסגרת השקעה מאושרת אשר יושקעו בה כספים שאינם כספי עמיתים, שתקבל הגנת השקעה של 30% ("אופציית מכר") על סך ההשקעה הנומינלית בתיק השקעות בחברות הייטק ישראליות.

פרופסור צבי וינר פרופסור צבי וינר צילום: גיא אסיאג

 

השניה, מסגרת השקעה מאושרת אשר יושקעו בה כספי עמיתים (קופת גמל או קרן פנסיה), שתקבל הגנת השקעה של 50% ("אופציית מכר") על סך ההשקעה הנומינלית בתיק השקעות בחברות הייטק ישראליות.התיק ינוהל על ידי גוף ההשקעה המוסדי לתקופת השקעה של 8.5 שנים (18 חודשי השקעה + 7 שנות החזקה), בדומה לנהוג בענף. בתוך כך, הגנת המדינה תינתן להשקעות שיבוצעו במשך 18 החודשים הראשונים ממועד האישור.

 

במקרה של עליית ערך בתום תקופת התוכנית, גוף ההשקעה המוסדי אשר יאושר במסגרת המסלול יעביר לרשות החדשנות ממסגרת השקעה מאושרת, אשר יושקעו בה כספים שאינם כספי עמיתים - 10% מההפרש בין תשואת התיק ובין תשואת אג"ח מדינה לתקופת התיק.

 

ממסגרת השקעה מאושרת אשר יושקעו בה כספי עמיתים (קופת גמל או קרן פנסיה) יועברו 20% מההפרש בין תשואת התיק ובין תשואת אג"ח מדינה לתקופת התיק.

x