$
חדשות טכנולוגיה

שכרו של אבי גבאי בסלקום יעמוד על 110 אלף שקל בחודש

שכרו של המנכ"ל הקודם ניר שטרן עמד של 120 אלף שקל וכמנכ"ל בזק הרוויח גבאי 180 אלף שקל בחודש; לגבאי הוקצו 5 מנות של אופציות, בשווי ממוצע של כ-2.4 מיליון שקל לערך כל אחת

אביאור אבו 09:3428.01.20

סלקום הודיעה הבוקר על זימון אסיפת בעלי מניות על מנת לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הנכנס אבי גבאי ואת חבילת התגמול שלו, לאחר שזו אושרה על ידי דירקטוריון החברה וועדת התגמול של החברה.

 

 

 

שכרו החודשי של גבאי יעמוד על 110 אלף שקל, צמוד למדד המחירים לצרכן. לשם השוואה, שכרו של המנכ"ל הקודם ניר שטרן עמד של 120 אלף שקל וכמנכ"ל בזק הרוויח גבאי 180 אלף שקל בחודש. לגבאי הוקצו 5 מנות של אופציות, בשווי ממוצע של כ-2.4 מיליון שקל לערך כל אחת על פני חמש שנים - אחת לכל שנה, הטבה אשר יוכל ליהנות ממנה רק אם שווי החברה יעלה. ההוצאה שתרשום החברה בגין הקצאה זו, הינה כ-12 מיליון שקל.

 

אבי גבאי אבי גבאי צילום: עמית שעל

 

בחלוקה הפנימית שבין שכר חודשי לבין אופציות, תמהיל השכר של גבאי יהיה יותר אופציות עתידיות ופחות שכר בסיס, וזאת מתוך עיקרון החברה שעיקר התגמול יהיה צמוד להצלחת החברה ולא כשכר בסיסי שוטף. כלומר, אם המשקיעים בסלקום ירוויחו – גם גבאי ירוויח. כמו כן, בונוס יינתן על פי מדיניות התגמול של החברה המבוססת על ביצועים. בשנת 2018 החברה לא חילקה בונוס.

 

בהודעה נמסר כי "ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי חבילת התגמול עולה בקנה אחד עם הרציונל והאסטרטגיה שבבסיס המדיניות המפורטים במדיניות התגמול, וספציפית מייצרת תמריצים לקידום האסטרטגיה העסקית ויעדים ארוכי טווח של החברה והשאת רווחיה, תוך המנעות מסיכונים מיותרים. בתהליך האישור הנ"ל, ועדת התגמול והדירקטוריון סקרו ניתוח השוואתי שנערך על ידי מומחה עצמאי מוביל בתחום תגמול בכירים, שכלל בנצ'מרק של 18 חברות, לרבות חברות תקשורת וחברות בשווקים אחרים שקבע שחבילת התגמול המוצעת היא מתחת לטווח ביחס לקבוצת ההשוואה המפורט במדיניות התגמול של החברה".

x