סגור
גג עמוד techtalk דסק

משתמשים בכלי בינה מלאכותית? אתם חשופים לתביעות על הפרת זכויות יוצרים

מאחר שאין עדיין חקיקות ופסיקות בנושא השימוש בכלי בינה מלאכותית, השוק העולמי מתנהל בתנאי אי ודאות, בניסיון למזער את הסיכונים המשפטיים שכרוכים בשימוש בכלים אלה

מי מאיתנו לא משתמש בכלי בינה מלאכותית? כולנו נחשפים מדי יום להזדמנויות הרבות שמציבים בפנינו שימושים שונים שניתן לעשות בכלי הבינה המלאכותית, לפתרונות הזמינים שהיא נותנת בידינו, לחסכון הזמן שהיא מאפשרת לנו בכתיבת מצגות, יצירת תמונות וכתיבת קודים וכד'. אבל לצד שלל הזדמנויות אלה מציבים בפנינו כלי בינה המלאכותית גם אתגרים וקשיים משפטים.
כלי בינה מלאכותית יוצרת עושים שימוש ביצירות של אחרים כדי "ללמוד" וכדי "לפתח" מוצרים חדשים ומציבים את השאלה האם יש בשימוש זה כדי להוות הפרת זכות יוצרים הן בשלב ה"לימוד" של כלים אלה והן בשלב ה"תוצר" שמתקבל והוא פרי לימוד זה.
נכון להיום אין חקיקה או פסיקה מפורשת בנושא, השוק מתנהל בתנאים של אי וודאות ומוצא פתרונות פרקטיים לצד תיקים משפטים שתלויים ועומדים.
בחודש דצמבר 2022 התפרסמה חוות הדעת של משרד המשפטים, שנועדה להבהיר את היקף הזכות של מיזמים מבוססי בינה מלאכותית לעשות שימוש בתכנים המוגנים בזכויות יוצרים לצורך למידת מכונה, ומסקנתה היתה כי מלבד מקרים חריגים, שימוש בתכנים מוגנים בזכויות יוצרים לצורך לימוד/ אימון מכונה, חוסה תחת הסדרי השימושים המותרים בדיני זכויות היוצרים ולכן אינו מהווה הפרה של זכויות יוצרים.
אולם עמדה זו אין בה די שכן היא לא עוסקת ב"תוצר" של מערכות בינה מלאכותית, אלא רק חלה על תהליך הלמידה עצמו, ובכל הנוגע לשאלת חוקיותו של התוצר הרי שהבחינה האם התוצר מפר זכויות יוצרים תעשה לפי הכללים הרגילים של דיני זכויות יוצרים.
ואמנם, בסמוך לפריצתה של הבינה המלאכותית, הוגשו ברחבי העולם תביעות שטרם נפסק לגביהן בטענה להפרת זכויות יוצרים ופגיעה בפרטיות.
1 צפייה בגלריה
עו"ד רקפת פלד שותפה במשרד גילת ברקת ושות' מקבוצת הקניין הרוחני ריינהולד כהן
עו"ד רקפת פלד שותפה במשרד גילת ברקת ושות' מקבוצת הקניין הרוחני ריינהולד כהן
עו"ד רקפת פלד, שותפה במשרד גילת ברקת ושות'
( יח"צ)
בחודש דצמבר 2023 הוגשה תביעה על ידי הניו יורק טיימס נגד Open AI ומיקרוסופט בטענה להפרת זכות יוצרים בטענה שאימנו את הצ'אטבוט ChatGPT וכלי בינה מלאכותית נוספים באמצעות הקניין הרוחני של הניו יורק טיימס ללא אישור.
שנה קודם לכן הוגשו תביעות ייצוגיות שונות כנגד מספר פלטפורמות שמאפשרות יצירת תמונות מטקסט, ובהן Stability AI , MidJourney ו־DeviantArt בגין השימוש שלהן ב־Stable Diffusion שלטענתם נטלה עבודות קיימות של אמנים ללא רשותם, ובמקביל הוגשה גם תביעה נגד ה- Copilot שאומן כדי לסייע למתכנתים לכתוב קוד בהתבסס על קודים שפורסמו תחת תנאי רישוי ספציפיים, ונטען כי השימוש בהם נעשה שלא על פי תנאי הרישוי ועל כן מהווה הפרה של זכויות היוצרים של יוצרי הקודים.
על רקע השימוש הגובר והולך בכלי הבינה המלאכותית, ועל רקע הסוגיות המשפטיות שמתעוררות לאור שימוש זה ואשר טרם לובנו, השוק מנסה ליצור פתרונות בכוחות עצמו, וניכר כי מסתמנת בשוק תופעה לפיה חברות הבינה המלאכותית נוקטות באמצעים טכנולוגיים ומשפטיים להפחתת החשש הקיים בשוק.
לדוגמא OpenAI במקביל לתביעה שהוגשה נגדה על ידי הניו יורק טיימס, הודיעה על הסכמים שכרתה עם מו"לים וסוכנויות ידיעות במסגרתם היא קיבלה רשות לשימוש חופשי במוצריהם, ובתמורה לכך התירה להם להשתמש באופן חופשי במוצרי בינה מלאכותית שנוצרו תוך שימוש בהם.
גם מיקרוסופט שחררה לשוק גרסה המאפשרת למתכנתת לכתוב קוד בהתבסס על בינה מלאכותית תוך שימוש ב"פילטר" שמזהה מצבים שבהם קיימת זהות בהיקף של למעלה מ 150 תווים בין קוד של צד שלישי לבין הקוד שהוצע על ידי המערכת – ובמקרים כאלו הקוד לא יוצע למשתמש ובכך יקטן הסיכון לטענה להפרת זכות יוצרים. בשלב מאוחר יותר פרסמה מיקרוסופט בנוסף כי היא תספק שיפוי למי שיפעל תוך שימוש באותו פילטר אולם למרות זאת ייתבע על ידי צדדים שלישים בטענה להפרת זכות יוצרים. כך, יצירתה של מיקרוסופט את אותו פילטר והתחייבותה לשיפוי, יש בה כדי להקטין את הסיכון של המשתמש בשימוש בכלי בינה מלאכותית זה.
וכך גם DALL- E3 יצאה בהכרזה בספטמבר 2023 על מחולל תמונות משופר שיסרב לייצר תמונות בסגנון של אומנים חיים, ואף פרסמה כי תתאפשר לאומנים הסרת יצירות האומנות שלהם מגרסאות עתידיות של מודלים של בינה מלאכותית שיוצרים תמונות, ואף ייחסמו תוצאות שייראו דומות לסגנון של אומן מסוים.
מהאמור לעיל עולה כי מתוך הוואקום החקיקתי והפסיקתי הקיים בשלב זה, השוק מכיר ביכולות הנרחבות הנובעות משימוש בכלי בינה מלאכותית, לצד הסיכון הטמון בשימוש בהן, וחברות הבינה המלאכותית פועלות להחדרת הטכנולוגיה המתקדמת תוך ניסיון ליצור כללים טכנולוגיים ומשפטיים שיהיה בהם כדי לתן מענה לחששות השוק.
לכן, במציאות משתנה ומתהווה זו, חשוב לערוך מיפוי של הצרכים של כל חברה וחברה ביחס לכלי הבינה המלאכותית שברצונה לעשות בהם שימוש, ולאמץ מדיניות שימוש ברורה שתקבע באילו כלים להשתמש ובאילו נסיבות, תוך שקילת מכלול היתרונות והסיכונים. במקביל יש לבחון מהם המנגנונים החוזים המתאימים לכל חברה לשם הסדרת שימושים אלה אם על ידי החברה עצמה ואם על ידי קבלת תוצריהם מספקים ונותני שירותים.
עו"ד רקפת פלד, שותפה במשרד גילת ברקת ושות' מקבוצת הקניין הרוחני ריינהולד כהן