$
מעסיקים

מה מותר ואסור בראיון עבודה בזום

אל תשאלו מועמדים על השקפה פוליטית, הורות או גיל; תעדו את הראיון והכינו רשימת שאלות רלוונטיות לעבודה ולתפקיד - כך תקבלו מועמדים לעבודה באופן דיגיטלי בלי ליפול למלכודות

עו"ד רעות שגיב - גרטלר 14:5124.01.21

משבר נגיף הקורונה יצר מציאות חדשה ומספר שינויים בעולם העבודה, אחד מהם הינו גיוס מועסקים באמצעות אפליקציות דיגיטליות דוגמת זום וטימס. בתקופה הזו מעסיקים, מנהלי משאבי אנושי, מגייסי כח אדם ויועצים משפטיים מנצלים את השינויים ומראיינים מועמדים לעבודה באמצעות הערוצים הדיגיטליים כאשר אף ראיונות במסגרת מכרזי כח אדם מבוצעים, בחלק מן הגופים הציבוריים, באמצעות כלים אלו.

 

ראיון באמצעים דיגיטליים דוגמת הזום הינו ראיון עבודה לכל דבר ועניין, שעל שני הצדדים להתכונן אליו מראש ביסודיות כאשר על המעסיק יחולו חובות ואיסורים הקבועים בחוק ובהם הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, שקבע קו מנחה האוסר על מעסיקים להפלות עובד או מועמד לעבודה מאותם נימוקים הקבועים בחוק ובהם: נטייה מינית, היריון, טיפולי פוריות, הורות, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מקום מגורים, השקפה פוליטית, מפלגה, שירות מילואים וכיו"ב. בתי הדין לעבודה בישראל כבר קבעו, בשורה של פסיקות, זכאות לפיצוי בשל אפליה מכח החוק בקבלה לעבודה קביעת תנאי עבודה או סיום עבודה.

 

השינויים בשוק העבודה כאמור מחלחלים גם לשלב הקבלה לעבודה, כאשר מעבר לביצוע ריאיון באמצעות הזום או אמצעי דיגיטלי אחר, עשוי לשנות את מבנה פורמט הריאיון, מעבר לצד הטכני ולהפרעות ורעשי רקע. כך, קשה למראיין לבחון את שפת הגוף של המועמד ולהתרשם מהמועמד, כאשר מנגד במסגרת זו מול מסך המחשב קשה יותר למועמד להרשים את המעסיק. לכן יש לזכור כי השימוש בשפה ומסרים נכונים גם בדיגיטל חשוב מהרגע הראשון שהמצלמה פועלת.

 

עוד נזכיר, כי עם המעבר לביצוע ריאיון בזום, המעסיק אינו חשוף למידע שיכול היה להיות חשוף אליו בריאיון פרונטאלי, כגון – היותה של מועמדת לעבודה בהיריון, כגון מוגבלות פיזית של מועמד, השקפה דתית וכיו"ב. עובדה זו מראש ובאופן שקוף מחד, יכולה להביא לצמצום האפליה בקבלה לעבודה.

 

מאידך - ישנן שאלות שמעסיק אינו רשאי לשאול בריאיון עבודה גם בדיגיטל ובהן שאלות המתייחסות לגיל העובד, מוצאו, עברו הפלילי, מצבו המשפחתי וכיו"ב, כאשר מעסיקים יידרשו לנקוט משנה זהירות בקיום הראיונות, להימנע מליפול לאותן "מלכודות" ולהקפיד הקפדה יתרה מלשאול שאלות המצביעות על שיקולים פסולים בקבלה לעבודה.

 

בהקשר זה נציין היבט משמעותי הן למעסיקים והן למועמדים, כי המעסיק רשאי לשאול אך ורק שאלות הרלבנטיות לעבודה ולתפקיד המוצע, כאשר כל שאלה הנוגעת לאחד הנושאים המנויים כשיקולים פסולים בחוק, הינה שאלה אסורה המצביעה על כך ששיקולי המעסיק נגועים באפליה אסורה, לכאורה.

 

כמה כללי זהב למעסיק :

מומלץ למעסיקים להיערך מראש לריאיון עבודה, ולהכין רשימת שאלות מובנות למועמדים, וכן להכין מראש את המנהלים המבצעים את הראיונות ולבצע ריענון לגבי אופי השאלות שמותר ואסור לשאול בריאיון עבודה.

 

מאחר ואיסור האפליה מתייחס גם לשלב קבלת המועמד לעבודה, על מעסיק להימנע מלשאול מועמד שאלות הנוגעות לנטייתו המינית, מעמדו האישי, שאלות למועמדת לגבי היותה בהיריון או כוונתה להיכנס להיריון, וכן חל איסור לשאול שאלות הנוגעות לגילם, גזעם, השקפתם הפוליטית של המועמדים כאשר עצם שאלה כזו עשויה לעלות בגדר אפליה אסורה.

יתרה מכך, גם אם המועמד מנדב את המידע באופן עצמאי, אסור למעסיק להסתמך על המידע הזה שעל פניו אינו רלבנטי לתפקיד, וגם שקילת שיקולים כאמור תעלה בגדר אפליה אסורה, שהמעסיק עשוי להיות מחויב בגינה בפיצוי ללא הוכחת נזק לפי הוראות הדין.

 

בהקשר זה ראוי לציין כי על המועמד חלה חובה לגלות כל מידע שהינו רלבנטי לעבודה המוצעת. כך לדוגמא, ככל שיש לעובד מגבלה כלשהי המונעת ממנו לבצע את התפקיד המוצע עליו לגלות את המידע הרלבנטי למעסיק, גם אם כתוצאה מכך המעסיק לא יבחר בו לביצוע התפקיד.

 

עוד מוצע למעסיקים, בייחוד כאשר הראיונות מבוצעים באמצעות תכנת הזום, לתעד את הריאיון, כדי לייתר טענות מצד מועמדים לאחר אותו ריאיון. כמו כן, מוצע להימנע, במהלך הריאיון, מ"שאלות אווירה" שנועדו אולי לשבור את הקרח, אך עשויות בדיעבד להתפרש כשאלות מפלות ובלתי לגיטימיות.

 

ראיון עבודה בווידאו, אילוסטרציה ראיון עבודה בווידאו, אילוסטרציה צילום: שאטרסטוק

 

 

כללי זהב לעובדים:

רצוי כי עובדים יתכוננו לריאיון עבודה, גם אם זה מבוצע באמצעות הזום, כמו לכל ריאיון אחר, הן מבחינת לימוד רקע על מקום העבודה ודרישות התפקיד המוצע, היערכות ולבוש מכובד ומסודר, הן מבחינת הסביבה המצולמת, שעשויה אף היא להישקל על ידי המעסיק, גם אם בתת מודע. כך, סביבה רועשת, לא מסודרת, ביצוע הריאיון בסביבה בעלת אופי "אישי" כגון – חדר שינה, חדר הילדים , או רקע לא מאורגן, עשויה להילקח בחשבון ולהפריע לבחינת שיקולים מקצועיים. רצוי גם להימנע מלשלב תמונת רקע המעבירה מסר שגוי או לא מותאם. כמו מחופשה אחרונה בדובאי, על העובד להתכונן לשיח רהוט והצגת המידע בצורה רצופה וסדירה, באופן הדומה יותר לראיון טלוויזיה או הרצאה, ולקחת בחשבון שיהיה קשה יותר לנהל שיח "זורם" כשהריאיון מבוצע מרחוק.

 

הכותבת היא שותפה מייסדת בדרור גל רעות שגיב מתמחים בדיני עבודה ומשמעת

 

אין הכתוב משום ייעוץ משפטי או חוות דעת מכל סוג שהוא.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x