$
משפט

פרסום ראשון

עוד תביעה: 71 משקיעים תובעים 20 מיליון שקל מקרן הגשמה מחשש להפסד השקעתם

התובעים טוענים למצגי שווא שהוצגו להם בהקשר לפרויקט יוקרתי בשכונת האמפסטד בלונדון. הקרן בתגובה: "טענות חסר שחר. הפרויקט הושלם - 5 דירות כבר נמסרו לרוכשים ואנו נמצאים במו"מ מתקדם עם המלווים למימון מחדש ולמכור את הדירות על פני זמן כשהשוק יתאושש"

עוד תביעה נגד קרן הגשמה: 71 משקיעים הגישו היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה בסך 20 מיליון שקל נגד קרן הגשמה ואחרים. זאת בטענה למצגי שווא שהוצגו להם בהקשר לפרויקט יוקרתי בשכונת האמפסטד בלונדון. נגד הקרן כבר הוגשו כמה תביעות מצד משקיעים.

 

 

 

התובעים טוענים באמצעות עוה"ד ירון רוסמן, יואב רזין וסיון עודד ממשרד נשיץ, ברנדס אמיר ושות' כי הוצגה להם על ידי קרן הגשמה הזדמנות עסקית מצוינת כביכול. לתובעים נאמר לטענתם כי מדובר בפרויקט הכולל רכישת מבנה, הריסתו ובנייה מחדש של 17 דירות יוקרה ומכירתן, הצפוי להסתיים לאחר כ-33 חודשים, "תוך הצגת מצג מפורש ובלתי מסויג לפיו הנכס נרכש כשהוא כולל היתר להריסת המבנה הקיים ובניית מבנה המגורים החדש תחתיו. מצג זה, אודות קיומו של היתר בניה והריסה, ללא סייגים כלשהם, היווה נדבך מהותי ועיקרי בהחלטת התובעים להשקיע בפרויקט", נטען.

 

 

מימין: אבי כץ וחנן שמש, ממייסדי קרן הגשמה מימין: אבי כץ וחנן שמש, ממייסדי קרן הגשמה

 

אולם, לטענת התובעים ,"לדאבון הלב, כפי שהתברר לתובעים בדיעבד הפער בין התמונה הוורודה והאופטימית אשר הוצגה בפניהם עובר לביצוע השקעתם בפרויקט, לעומת מצב הדברים לאשורו כפי שהיה באותה עת, הוא גדול מאוד ולמעשה משנה את תמונת המציאות מן הקצה אל הקצה". כך, נטען למשל כי "קרן הגשמה חרף ידיעתה נמנעה מלציין כי מדובר בפרויקט המצוי כולו באזור לשימור כאשר הנכס הספציפי מושא התביעה נמצא במיקום רגיש ביותר וגובל במספר מבנים מוכרזים כבעלי חשיבות מיוחדת . התברר כי בניגוד למצג שהוצג לתובעים בדבר קיומו של היתר הריסה ובנייה לנכס, בפועל אותו היתר היה היתר מותנה הכפוף לתנאים מהותיים רבים. עוד התברר כי היו קיימות דרישות תכנוניות מוקדמות שהיה צורך לעמוד בהן בטרם ניתן היה להתחיל את עבודות ההריסה והבנייה".

 

התובעים טוענים כי בסופו של יום , התהליך להסדרת נושאים אלו היה ממושך וגרר עיכובים בלוחות הזמנים עד להשלמת הפרויקט של כ-22 חודשים (מ-33 חודשים בלבד על פי התוכנית העסקית עד לכ-55 חודשים), קרי, "כ-67% יותר מהמתוכנן ואף יצר חריגה משמעותית בעלויות הבנייה ובהוצאות המימון בפרויקט. כפועל יוצא, במקום רווח צפוי בסך של כ-13 מיליון פאונד, צפוי הפרויקט להסתיים בהפסד של כ-13 מיליון פאונד. במצב דברים זה, צפויים התובעים להפסיד לחלוטין את כל כספי השקעתם". טרם הוגש כתב הגנה.

 

מקרן הגשמה נמסר בתגובה: "למרבה הצער שוב אנו נחשפים מהתקשורת לתובענה שכביכול הוגשה כנגד הגשמה עוד לפני שנמסרה ונלמדה על ידנו. כזכור הגשמה הינה חברה ותיקה שגייסה במרוצת השנים סך של למעלה מ- 3 מיליארד שקל ושביצעה מאות רבות של עסקאות בפריסה עולמית תוך השאת תשואה למשקעיה. הפרויקט המדובר הושלם; 5 דירות כבר נמסרו לרוכשים ואנו נמצאים במו"מ מתקדם עם המלווים למימון מחדש ולמכור את הדירות על פני זמן כשהשוק יתאושש. נציין שבעלי מניות בהגשמה השקיעו סכומים משמעותיים יחד עם משקיעי הגשמה ובאותם התנאים. למותר לציין כי לכשתתקבלנה התובענות החברה תגיב גם לטענות חסרות השחר לגופן".

x