$
משפט

בלעדי לכלכליסט

הנאמן להסדר הנושים של עיריית טייבה מבקש עוד 4.8 מיליון שקל כשכ"ט

לאחר 13 שנה ו-14 מיליון שקל, עו"ד אבנר כהן טוען כי השקיע למעלה מ-45 אלף שעות בתיק המורכב, בדק 1,300 תביעות חוב והוביל להסדר נושים; הנאמן ביקש אישור להעביר לקופת המדינה כ-9 מיליון שקל וציין בפני ביהמ"ש: "שכ"ט המבוקש אינו בא על חשבון הנושים"; אם יאשר ביהמ"ש את התוספת הסופית יעמוד סך כול שכ"ט עבור 13 שנים של עבודה על כ-19 מיליון שקל

13 שנה לאחר שעיריית טייבה נקלעה להליך הקפאת הליכים בשל חובות של 250 מיליון שקל, מסתיים התיק כשבקופה נותרו כ-17 מיליון שקל. היום (ד') 13 שנה לאחר שעו"ד אבנר כהן ממשרד כהן וילצ'יק ושות' מונה לנאמן של עיריית טייבה הוא מבקש תוספת סופית לשכר טירחה בסך של כ-4.8 מיליון שקל.

 

 

 

זאת לאחר שכבר גבה בשנות הקפאת ההליכים מקדמות שכר טרחה בסך של כ-14.3 מיליון שקל על פעילותו שלו ושל משרדו. כלומר, שכר הטירחה הסופי אותו מבקש הנאמן לאשר עומד על כ-19 מיליון שקל עבור עבודה של 13 שנים.

 

עו"ד אבנר כהן עו"ד אבנר כהן

 

 

יודגש, כי התוספת הסופית אותה מבקש כעת הנאמן, בסך כ-4 מיליון שקל, הינה בעבור 6 השנים האחרונות בהן שימש נאמן להסדר הנושים של טייבה שהסתיים מבחינת רוב הנושים. הנאמן מדגיש בבקשתו שהוגשה היום לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט איתן אורנשטיין, כי "שכר הטרחה המבוקש אינו בא על חשבון הנושים של עיריית טייבה. הנושים כולם (למעט אילו שלטובתם נשמרת כרית הביטחון המבטיחה באופן מלא את זכויותיהם) קיבלו את התשלומים אשר נפסקו לזכותם על פי הסדר הנושים במלואם, מבלי ששכר טרחת הנאמן נגרע מהם. לפיכך, אין נושי העירייה נפגעים כמלוא הנימה מאישור בקשת שכר הטרחה כמבוקש".

 

במסגרת הדוח המסכם שהגיש היום הנאמן הוא מציין כי בתקופת הקפאת ההליכים בין השנים 2007 ל-2013 (לא כולל השנים שחלפו מתום ההקפאה ועד היום) הושקעו על ידי צוות משרדו של הנאמן כ-41 אלף שעות עבודה. בהמשך, מאז תום ההקפאה, הושקעו על ידי צוות משרדו של הנאמן למעלה מארבעת אלפים שעות עבודה נוספות. "מדובר בתיק חריג בכל מידה, אשר לא ניתן לאמוד ולמדוד את התמורה לבעל התפקיד בו בקריטריונים רגילים. להמחשת האמור אילו היה הנאמן מבקש לפסוק את שכר טרחתו לפי חשבון שעתי מופחת בסך בשכר של 600 שקל לשעה, היה מעמיד את השכר בתיק זה על כ-27 מיליון שקל", טוען עו"ד כהן.

 

9 מיליון שקל נחסכו מהקופה הציבורית

 

במסגרת הדו"ח טוען הנאמן בהקשר למדינה ולעיריית טייבה כי אלו צפויות עתה ליהנות "מפרי עמלו (המאומץ) של הנאמן במהלך השנים שחלפו מאז תום ההקפאה בשנת 2013, ומהתוצאה הפנטסטית בדמות החזר של כ-9 מיליוני שקלים מתוך היתרה שבקופת ההסדר אשר נחסכו, עקב עמלו הרב של הנאמן במהלך השנים האחרונות, מהקופה הציבורית".

 

עירית טייבה נקלעה להקפאת הליכים בשנת 2007 בגין חובות עתק של 250 מיליון שקל. הדו"ח שהגיש היום הנאמן מסכם את הליך הקפאת ההליכים ואת ביצוע הסדר הנושים בעניינה של עיריית טייבה (עיר בת כ- 40 אלף תושבים). בבקשה נטען כי "מדובר בקו הסיום של הליך סבוך, ארוך, מורכב, וחריג מאין כמוהו".

 

תחילתו של ההליך בעירייה, שהגירעון שלה היה גבוה פי חמישה מתקציבה השנתי ואשר נקלעה בשנית (בתוך עשור בלבד) להתמוטטות מוחלטת, מבלי שמשכורות עובדיה שולמו במשך חודשים רבים ושעה ששעריה היו סגורים ומרותכים על ידי מסגר. כל זאת, לטענת עו"ד כהן, תוך שמערכותיה, אשר אמורות היו לספק לתושביה תשתית לחיים בכבוד, היו כולן במצב של קריסה מלאה.

 

עו"ד כהן טוען בפני בית המשפט כי "לצד מורכבויות הניהול של הרשות המקומית, אשר הצריכה השקעת תשומות, לעתים לילות כימים, של הנאמן ושל צוותו, התאפיין ההליך של גיבוש הסדר נושים במלאכה מורכבת ויוצאת דופן של בדיקת מדוקדקת של כ-1,300 תביעות חוב שהוגשו כנגד העירייה בהיקף כולל של כמיליארד שקלים. הליך זה חשף למרבה הצער כי חלק נכבד מהחוב, מקורו בטענות מנופחות, או חמור מכך, פיקטיבי. סופו של הליך זה - בהשבת ניהול העירייה לידי ראש ועדה ממונה ובהמשך, בהליך דמוקרטי של בחירות, לידי ראש רשות מקומית ומועצה נבחרת, תוך שהעירייה מספקת את כל השירותים הנדרשים מעירייה מתוקנת לתושביה, כמצופה מכל רשות מקומית בישראל".

 

כל זאת נעשה, לטענת הנאמן, תוך השלמת ביצועו של הסדר נושים אשר לצורך מימונו הועמדו על ידי המדינה ועל ידי העירייה (בחלקים שווים) מקורות בסך כולל של כ-130 מיליון שקל.

 

הנאמן מוסיף כי נכון למועד כתיבת שורות אלו נותרו בחשבון ההסדר למעלה מ-17.5 מיליון שקל, "אשר עלה בידו של הנאמן למנוע את פיזורם ללא תוחלת לגורמים שונים שאינם זכאים לכספים אלו ואשר את מרביתם ניתן להשיב עתה לקופה הציבורית".

x