$
משפט

פרסום ראשון

נאמני א. דורי דורשים מאיילון לכסות תביעות בהיקף כולל של 1.2 מיליארד שקל

הנאמנים ביקשו מבית משפט להורות לאיילון לבדוק ולהשיב עניינית ובמועד שיקבע בית המשפט להיקף אחריותה לנזקים מבוטחים הנטענים על ידי נושים של החברה. איילון: "מדובר בסכום מופרך שננקב על ידם לצרכים תקשורתיים"

נאמני חברת הבנייה א. דורי, עוה"ד עופר שפירא ואיתי הס, דורשים מחברת הביטוח איילון לכסות סכומים הנתבעים בגין פרויקטים שונים של החברה עד סכום של כ-1.2 מיליארד שקל – כך עולה מבקשה דחופה שהגישו לבית משפט בחמישי האחרון.

 

"הנאמנים מסרו לאיילון הודעה בכתב על כל מקרי הביטוח הידועים להם, ובכלל זאת על כל הדרישות שהתקבלו אצל הנאמנים לאחרונה בנוגע לכל הפרויקטים הקיימים, ודרשו מחברת הביטוח לכסות את הסכומים הנתבעים", נכתב. הנאמנים ביקשו מבית משפט להורות לאיילון לבדוק ולהשיב עניינית ובמועד שיקבע בית המשפט להיקף אחריותה לנזקים מבוטחים הנטענים על ידי נושים של החברה. כסעד זמני דחוף ביקשו הנאמנים להורות על הארכה זמנית של תוקף פוליסות הביטוח הקיימות של החברה בכל הנוגע לתביעות.

 

 צילום: שאטרסטוק

 

הנאמנים טוענים כי בהתאם להחלטות בית המשפט וכדי ליצור תשתית שתאפשר גיבוש תכנית שיקום לחברה, הנאמנים השקיעו ומשקיעים זמן רב ביותר בניסיון להגיע להסדרים פרטניים בקשר עם פרויקטים של החברה, וזאת על מנת להביא ככל הניתן לגביית סכומים לקופת הנאמנים, בד בבד עם הפחתה של סכומי החוב הנתבעים ומציאת פתרון לטענות בדבר ליקויים ובדק.

 

עו"ד עופר שפירא עו"ד עופר שפירא צילום: תומר שלום

 

הנאמנים מציינים כי בכל הנוגע לאיילון, "זו אימצה מהיום הראשון מדיניות של שתיקה רועמת ו/או מתן תשובות מעורפלות, מתחמקות ובלתי ברורות – מצב שהותיר הן את הנאמנים במצב של חוסר וודאות בלתי סביר. מאז יום מינוי הנאמנים איילון גוררת את רגליה, מעכבת ומכבידה בכל דרך אפשרית את הטיפול בחברה ובפניות הנאמנים, החל מקבלת אישורים על כיסוי ביטוחי, חלוף דרך הטיפול בתביעות ביטוח שאינן שנויות במחלוקת, וכלה בבקשות להארכת תוקף הביטוחים. איילון קיוותה כנראה, שמא בחלוף הזמן, תוך מתן תשובות מעורפלות ובלתי ברורות לנאמנים, תסתיים תקופת הביטוח, והחברה והנאמנים יישארו במצב של חוסר וודאות או של אי-כיסוי ביטוחי לתביעות ולליקויים הקיימים", נטען. השופטת איריס לושי עבודי קבעה בשבוע שעבר כי בשלב זה יוארך תוקף פוליסות הביטוח של החברה בחברת איילון עד להחלטה אחרת.

 

מאיילון ביטוח נמסר בתגובה: "כבר מעיון ראשוני בנתונים שסיפקו הנאמנים רק בימים האחרונים, ברור על פני הדברים שמדובר בסכום מופרך שננקב על ידם לצרכים תקשורתיים ומבלי שבדקו אפילו בצורה ראשונית את מהות 'התביעות' שהגישו, את גבולות האחריות בפוליסות ואת תנאיהן. לדוגמא, חלק מה'תביעות' שהם מציינים כלל אינן מהוות אירוע ביטוחי ואינן מכוסות בפוליסה כלשהי שרכשו קבוצת לוזון או חברת א. דורי בניה שהינה חלק מקבוצת לוזון.

 

"בהערכה גסה שערכה איילון ככל שיכל4ה בשלב מקדמי זה, בהתחשב בסה"כ גבולות האחריות בפוליסות השונות, בתנאי ההשתתפות העצמית, ביתר תנאי הפוליסות ובשייר של איילון בהן (לאחר ביטוחי משנה), אם וככל שבכלל קיימת חבות כלשהי של איילון באיזו מן התביעות, סה"כ החשיפה שלה בשייר הינה לכל היותר בשיעור של אחוזים בודדים מהסכום הכולל שנקבו הנאמנים. לגוף העניין, רק בימים האחרונים שלחו הנאמנים את הדרישות לאיילון, ומאז נמצאת איילון בדיון עם הנאמנים של א. דורי בניה, ובודקת את מה שהוגש בפניה. לנסיונות להפעיל לחץ על איילון בין אם באמצעות ביהמ"ש ובין באמצעות העיתונות אין מקום ואין בהם כדי להסיט את איילון מטיפול מעמיק, מקצועי ויסודי בדרישות הנאמנים, כפי שהיא נוהגת עם כל מבוטח שלה".

x