פרסום ושיווק

איך יחולקו התשלומים למימון הפקות מקור מכספי קשת, רשת וערוץ 10

משרד התקשורת פרסם שימוע לבחינת שיטת חלוקת הכספים שהתקבלו משימוש באפיקים וסימני מסחר. למרות שהערוצים המסחריים שילמו את הכספים ייהנו מהם גם HOT ו-yes

אביב גוטר 18:4213.09.17

משרד התקשורת פרסם היום (ד') שימוע במטרה לקבוע את יחס חלוקת התשלומים למימון הפקות מקור מכספי ששילמו קשת, רשת וערוץ 10 (גופי שידור מסחריים) עבור שימוש באפיקים ונכסים לא מוחשיים. למרות שמי ששילם את הכספים הם הערוצים המסחריים מי שצפוי ליהנות מהם בנוסף הן HOT ו-yes.

 

 

 

מדובר בכספים ששילמו גופי השידור בשתי פעימות. ביוני 2015 התיר רה"מ בנימין נתניהו, כששימש גם כשר התקשורת, לערוץ 10 להמשיך ולהחזיק באפיק מספר 10 ונכסים לא מוחשיים כמו סימני מסחר ששימשו את חברת החדשות. עבור ההיתר שיפוג ביום המעבר לאפיקים חדשים ה-1 בנובמבר שילם ערוץ 10 2.16 מיליון שקל.

 

באפריל השנה הסתיים המכרז להקצאת אפיקי שידור לבעלי רישיונות והצטברו כ-33 מיליון שקל. קשת זכתה בשימוש אפיק מספר 12 תמורת 25.2 מיליון שקל, רשת באפיק מספר 13 תמורת 7.8 מיליון שקל וערוץ 10 תמורת 1.54 שקלים (שקל וחצי) באפיק מספר 14.

 

על פי החוק סכומים אלו צריכים להתחלק לפי אמות מידה שיקבע שר התקשורת ובהסכמת שר האוצר, כאשר כספים אלו יוקצו לטובת הפקות מקור וקידום היצירה הישראלית. כעת מציע משרד התקשורת מספר חלופות מדידות לקביעת יחס החלוקה של הסכומים הללו.

 

החלופה הראשונה מציעה לחלק את הכספים לפי שיעור הכנסות או הוצאות הגופים מפעילות בתחומי הטלוויזיה. חלופה זו זמינה וקלה לחישוב אולם היא מוטה באופן משמעותי לטובת HOT ו-yes משום שיש להן הכנסות, וגם הוצאות, גבוהות יחסית.

 

החלופה השנייה מציעה לשקלל את הרייטינג הגופים בשעות הפריים טיים ובשעות השפל, אולם גם שיטה זו צפויה לצבור התנגדויות רבות מאחר שאין קונצנזוס בנוגע למידת המהימנות של מדידות רייטינג בשל שיעורי צפייה גבוהים באינטרנט ובתכנים מוקלטים, ובשל הטענות לשימוש במדגם קטן שאינו בהכרח מייצג.

 

החלופה השלישית מציעה לחלק את הכספים לפי שיעור ההוצאה להפקות מקור של הגופים שיוכרו על ידי הרשות השנייה או המועצה לשידורי כבלים ולוויין כסוגה עילית או מורכבת – דרמה ותעודה. היתרון בשיטה זו שהיא מתמרצת הפקות מקור אולם מעניקה יתרונות לגופים חזקים המשקיעים יותר בהפקה מקורית.

 

החלופה הרביעית והאחרונה מציעה חלוקה לפי שיעור ההשקעה בהפקת מקוריות מסוגה עילית או מורכבת שהוציאו מעבר למתחייב בתנאי הרישיון או הזיכיון.

שיטה זו מתמרצת יצירת הפקות מקור ועמידה במחויבויות ההשקעה אולם מתייחסת לתמהיל ההשקעה ולא להיקפה. מה גם שהיא לא מעניקה יתרון לגופים חזקים המשקיעים יותר בהפקה מקורית.

 

נראה כי השיטה הראשונה והשנייה לא מקיימות את תכלית החוק בכל הנוגע לעידוד הפקות מקור ובנוסף קיימות הטיות מסוימות שעשויות להשפיע לטובת אחד מהצדדים על חשבון האחר. לעומת זאת השיטה השלישית והרביעית מעודדות השקעה בהפקות מקור אולם לכל אחת מהן חיסרון שבשילובן יהיה ניתן לתמוך בהפקות מקור מסוגה עילית או מורכבת וגם יאזן את היתרון הקיים לגופים חזקים באמצעות התחשבות בתמהיל ההשקעה ולא בהיקפה.

 

במשרד התקשורת מציינים כי מבדיקה של שילוב שתי השיטות הללו ביחד לפי נתוני השנים 2015 ו-2016 מהווה מכפיל כוח לגופים החזקים שהשקיעו יותר בכל הפרמטרים, גם מבחינת היקף ההשקעה וגם מבחינת ההשקעה העודפת. לשם כך מציעים במשרד שחלוקת הכסף תידחה ל-2019 ותתבצע על השקעות שביצעו במהלך השנים 2017 ו-2018.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x